prof. RNDr.

Pavla Rovnaníková

CSc.

FAST, CHE – profesor

+420 54114 7633
rovnanikova.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Pavla Rovnaníková, CSc.

Projekty

 • 2020

  Reologické vlastnosti malt modifikovaných biopolymerními přísadami, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

 • 2019

  Malty na bázi hydraulického vápna modifikované biopolymerními přísadami, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

 • 2018

  Vápenné malty s netradičními biopolymerními přísadami, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 28.02.2019
  Detail

  Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážením spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení., zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  Fyzikálně-mechanické vlastnosti vápenných malt s vodoretenčními přísadami na bázi chitosanu a gumy guar, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Experiementální analýza objemových změn cementových kompozitů v raném stádiu tuhnutí, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  DG16P02R007, Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR., zahájení: 01.03.2016, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  7AMB16PL072, Reologie alkalicky-aktivovaných aluminosilikátů, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Nízkoenergetická pojiva na bázi alkalicky aktivovaného odpadního cihelného prachu, zahájení: 01.01.2016, ukončení: 31.12.2018
  Detail

 • 2015

  SEDLECKÝ Kaolín - návrh sl. - Rovnaníková, zahájení: 15.05.2015, ukončení: 31.10.2015
  Detail

  Studium soustavy portlandský cement – amorfní oxid křemičitý, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  KSB-Inovační voucher-Rovnaníková, zahájení: 15.07.2014, ukončení: 31.10.2014
  Detail

  KERAMEX-Inovační voucher-Rovnaníková, zahájení: 01.07.2014, ukončení: 30.10.2014
  Detail

  Pokročilé vyhodnocení lomových zkoušek malt modifikovaných příměsí pálených jílů , zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Analýza nukleace trhlin a objemových změn u jemnozrnných kompozitů na bázi portladského cementu i alkalicky aktivované strusky, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  GA14-04522S, Investigation of processes at the formation of solid structure in the silicon oxide-Portland cement system in a relation to the properties of binder, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Vliv funkce tahového změkčení v modelu „dvojí-K“ při vyhodnocení lomových experimentů na tělesech z prostého a vláknového betonu, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Malty modifikované příměsí pálených jílů popisované na několika úrovních křehkosti, zahájení: 01.01.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2012

  GAP104/12/0308, Vliv přírodního zeolitu jako doplňkového pojiva na fyzikální a chemické charakteristiky betonu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Inovace a rozvoj laboratoří pro výuku chemických předmětů, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  FR-TI4/014, Řešení povrchových vrstev cihlových budov s využitím cihelného obrusu, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2011

  Jemně mletý cihelný střep jako aktivní součást stavebních pojiv, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2013
  Detail

 • 2010

  GAP104/10/0355, Chemické a fyzikální aspekty užití jemně mleté keramiky jako alternativního pojiva v cementových kompozitech, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2009

  GA103/09/0780, Nová koncepce omítek pro obnovu fasád historických budov, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2011
  Detail

 • 2007

  FT-TA4/070, Pokročilé materiály a technologie pro rekonstrukce historických budov, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  GA103/07/0034, Mechanické a trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotných materiálů obsahujících alternativní silikátová pojiva, zahájení: 01.01.2007, ukončení: 31.12.2009
  Detail

 • 2006

  FT-TA3/005, Modifikované hemihydráty síranu vápenatého s vyjimečnými užitnými vlastnostmi., zahájení: 01.04.2006, ukončení: 31.12.2009
  Detail

  ME 032, Trvanlivost samozhutnitelných betonů obsahujících granulovanou strusku, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 01.01.2007
  Detail

  GA103/06/0031, Efektivnost nových povrchových vrstev při rekonstrukcích architektonického dědictví ve vztahu k trvanlivosti, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2008
  Detail

  Studium pojivových systémů pro stabilizaci/solidifikaci odpadů s obsahem těžkých kovů, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  FI-IM2/089, Technologie výroby kalciumsilikátů pro metalurgii a žáromateriály , zahájení: 01.04.2005, ukončení: 31.03.2008
  Detail

  GA103/05/2376, Netradiční biochemicky modifikované silikátové izolace betonových konstrukcí proti vodě a agresivním látkám a studium jejich vlastností, zahájení: 01.01.2005, ukončení: 31.12.2007
  Detail

 • 2004

  GA103/04/0139, Analýza vlastností alkalicky aktivovaných alumosilikátových materiálů namáhaných vysokými teplotami, zahájení: 01.01.2004, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2003

  GA103/03/0006, Studium vlastností modifikované sádry a analýza jejího použití v obvodových pláštích, zahájení: 01.01.2003, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2002

  GA103/02/1081, Vývoj směsí pro obnovu omítek historických staveb a studium jejich vlastností, zahájení: 01.01.2002, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2001

  GA103/00/0607, Transport solí pórovou strukturou betonu a podmínky vzniku eflorescentů na jeho povrchu, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  GA103/00/0021, Analýza vlastností vláknových kompozitů při namáhání vysokými teplotami, vlhkostí a mechanicky, zahájení: 01.01.2001, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 1999

  GA103/99/0024, Fyzikální metody sledování a interpretace hydratačních procesů cementu v betonu, zahájení: 01.01.1999, ukončení: 31.12.2001
  Detail