Detail projektu

Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážením spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení.

Období řešení: 01.01.2018 — 31.12.2020

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2018-01-19 - 2020-12-31)

O projektu

Pravděpodobnostní modelování trvanlivosti železobetonových konstrukcí s uvážením spolupůsobení karbonatace, chloridů a mechanického zatížení.

Klíčová slova
Pravděpodobnostní modelování, trvanlivost, spolupůsobení chloridů a karbonatace.

Označení

18-07949S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- spolupříjemce (03.04.2018 - nezadáno)
Ústav chemie
- spolupříjemce (03.04.2018 - nezadáno)
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2020)

Výsledky

ŠOMODÍKOVÁ, M.; STRAUSS, A.; ZAMBON, I.; TEPLÝ, B. Quantification of parameters for modeling of chloride ion ingress into concrete. Structural Concrete, 2019, vol. 2019, no. 20, p. 519-536. ISSN: 1464-4177.
Detail

KONEČNÝ, P.; HORŇÁKOVÁ, M.; LEHNER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SÝKORA, M. Model uncertainty in diffusion coefficient for chloride ingress into concrete. In Procedia Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. AMSTERDAM: Elsevier, 2021. p. 147-153. ISSN: 2452-3216.
Detail

TEPLÝ, B. PůSOBENÍ CHLORIdů NA BETON: SOUVISLOSTI, důSLEdKY, MOdELOVÁNÍ, TESTOVÁNÍ, SOUčASNÝ STAV POZNÁNÍ. Beton TKS, 2019, roč. 2018, č. 6, s. 62-65. ISSN: 1213-3116.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; VOŘECHOVSKÁ, D. Threshold of the chloride to hydroxide ions ratio in relation to steel reinforcement corrosion. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. p. 1-6. ISSN: 1757-899X.
Detail

LEHNER, P.; HRABOVÁ, K.; GHOSH, P.; KONEČNÝ, P.; TEPLÝ, B. Efektivní hodnocení trvalé udržitelnosti betonu s přírodním pucolánem. Beton TKS, 2020, č. 3, s. 52-55. ISSN: 1213-3116.
Detail

KONEČNÝ, P.; GHOSH, P.; HRABOVÁ, K.; LEHNER, P.; TEPLÝ, B. Effective methodology of sustainability assessment of concrete mixtures. Materials and Structures, 2020, vol. 53, no. 4, p. 1-15. ISSN: 1359-5997.
Detail

HRABOVÁ, K.; VOŘECHOVSKÁ, D.; TEPLÝ, B. Potential for the iclusion of sustainability aspects in limit states for concrete. In 20th International Multidisciplinary Scientific Geoconference: Nano, Bio and Green - Technologies for a Sustainable Future, SGEM 2020. International multidisciplinary geoconference SGEM. Bulgaria: SGEM Conference, 2020. p. 411-418. ISSN: 1314-2704.
Detail

MIARKA, P.; SEITL, S.; HORŇÁKOVÁ, M.; LEHNER, P.; KONEČNÝ, P.; SUCHARDA, O.; BÍLEK, V. Influence of chlorides on the fracture toughness and fracture resistance under the mixed mode I/II of high-performance concrete. Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2020, vol. 110, no. 102812, p. 1-15. ISSN: 0167-8442.
Detail

KONEČNÝ, P.; LEHNER, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; HORŇÁKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Approximation of the bridge deck diffusion coefficient and surface chloride concentration from field data. In 9th International Scientific Conference on Research and Development of Mechanical Elements and Systems, IRMES 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Kragujevac, Serbia: IOP Publishing, 2019, 2019. p. 1-13. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; STRAUSS, A.; ZAMBON, I. fib models for modeling of chloride ion ingress and concrete carbonation: Levels of assessment of input parameters. Structural Concrete, 2020, vol. 21, no. 4, p. 1377-1384. ISSN: 1464-4177.
Detail

KONEČNÝ, P.; LEHNER, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; HORŇÁKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Evaluation of durability-related field inspection data from concrete bridges under service. Archives of Metallurgy and Materials, 2020, vol. 65, no. 1, p. 81-89. ISSN: 2300-1909.
Detail

KONEČNÝ, P.; VOŘECHOVSKÁ, D.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; HORŇÁKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Extended evaluation of durability-related field inspection data from concrete bridges under service. In Procedia Structural Integrity - The 1st Mediterranean Conference on Fracture and Structural Integrity, MedFract1. Procedia Structural Integrity. 2020. p. 430-438. ISSN: 2452-3216.
Detail

VOŘECHOVSKÁ, D.; KONEČNÝ, P.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Preliminary analysis of durability related field inspection of reinforced concrete bridge. Proceedings of the International Conference on Sustainable Materials Systems and Structures (SMSS2019) Durability, Monitoring and Repair of Structures. USA: 2019. p. 527-533. ISBN: 978-2-35158-218-3.
Detail

Lehner, P., Kubzová, M., Křivý, V., Konečný, P., Bujdoš, D., Rovnaníková, P. Correlation between surface concentration of chloride ions and chloride deposition rate in concrete. Construction and building materials, 2022, vol. 320, no. 126183, p. 1-11. ISSN: 0950-0618.
Detail

VOŘECHOVSKÁ, D.; KONEČNÝ, P.; ŠOMODÍKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Preliminary analysis of durability related field inspection of highway bridge No. 57-039. In IASTEM 2018. London, UK: 2018. p. 55-58. ISBN: 978-1-4503-6287-0.
Detail