Detail projektu

Modifikované hemihydráty síranu vápenatého s vyjimečnými užitnými vlastnostmi.

Období řešení: 01.04.2006 — 31.12.2009

O projektu

Projekt se zabývá řešením problému modifikace hemihydrátu síranu vápenatého, jejichž hydratací vzniknou produkty vyjimečných mechanických vlastností a vyjimečných přenosových parametrů vlhkosti a tepla. Hlavním účelem a smyslem těchto modifikací je dosažení vyjimečných užitných vlastností umožňující výrazné rozšíření možnosti jejich využití, zejména ve stavebním průmyslu ve formě nosných konstrukcí a tepelně a zvukově izolačních prvků.Ke splnění tohoto hlavního cílem je nejprve proveden výběr vhodných surovin a návrh jejich úprav za účelem optimalizace surovinové báze. Poté jsou navrženy modifikace hemihydrátu síranu vápenatého zaměřené na zlepšení mechanických, vlhkostních a tepelných parametrů a provedn návrh technologie jejich přípravy. U nově vyvinutých modifikovaných variant hemihydrátu síranu vápenatého jsou detailně stanoveny mechanické, vlhkostní a tepelné parametry jejich hydratačních produktů za účelem posouzení jejich úspěšnosti. Na závěr je navržena technologie výroby nově vyvinutých variant hemihydrátů síranu vápenatého v poloprovozních podmínkách.

Popis anglicky
The project deals with problem of modifications of calcium sulfate hemihydrate resulting in hydration products of exceptional mechanical properties and exceptional moisture and head transport parameters. The main purpose of these modifications is the achievement of exception utility properties making possible a significant extension of their applicability, particularly in building industry in the form of elements of load bearing structures and thermal and sound insulation elements. .For the achievement of this main goal, selection of suitable raw materials and design of their treatment with a view to optimization of raw material basis are done at first. Then, modifications of calcium sulfate hemihydrate aimed to the improvement of mechanical, hygric and thermal properties are designed and technology of their laboratory preparation is proposed. For the newly developed modifications of calcium sulfate hemihydrate, detailed determination of mechanical, hygric and thermal properties of their hydration products is performed in order to assess their fruitfulness. Finally, production technology of newly developed modifications of calcium sulfate hemihydrate in pilot-plant conditions is proposed.

Klíčová slova
Modifikované hemihydrýty síranu vápenatého, hydratační produkty, mechanické, vlhkostní a tepelné parametry, stavení průmysl

Klíčová slova anglicky
Modified calcium sulfate hemihydrates, hydration products, mechanical, hydric and thermal properties, building industry

Označení

FT-TA3/005

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Wagner Pavel, Ing. - hlavní řešitel
Rovnaníková Pavla, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (21.03.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TANDEM

- částečně financující (2006-04-01 - 2009-12-31)

Výsledky

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Studium užitných vlastností lehčené sádry se zpevňujícími přísadami. In Sádra 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 50-57. ISBN: 978-80-214-3769-2.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv přísad na bázi celulózy na mechanické vlastnosti ztvrdlé sádry. In Sádra 2008. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 58-65. ISBN: 978-80-214-3769-2.
Detail

VYŠVAŘIL, M. Vliv zmrazovacích cyklů na vlastnosti modifikované sádry. In Construmat 2010 Conference about structural materials. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010. s. 35-43. ISBN: 978-80-227-3297-0.
Detail

TESÁREK, P.; JIŘIČKOVÁ, M.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Mechanické , tepelné a vlhkostní vlastnosti energosádry modifikované plastifikátory. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 4, s. 114-117. ISSN: 1210-4027.
Detail

TESÁREK, P.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Mechanické, tepelné a vlhkostní vlastnosti energosádry modifikované hydrofobizátory. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 5, s. 14141-143. ISSN: 1210-4027.
Detail

KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P.: Sádra 2008. Brno (30.10.2008)
Detail