Detail projektu

Chemické a fyzikální aspekty užití jemně mleté keramiky jako alternativního pojiva v cementových kompozitech

Období řešení: 01.01.2010 — 31.12.2012

Označení

GAP104/10/0355

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (01.01.2010 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2010-01-01 - nezadáno)

Výsledky

ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍK, P. KOROZNÍ ODOLNOST BETONŮ S REAKTIVNÍ PŘÍMĚSÍ. In Maltoviny 2010 - sborník příspěvků. 1. Brno: VUT FAST Brno, 2010. s. 132-137. ISBN: 978-80-214-4204-7.
Detail

ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti provzdušněných betonů s náhradou cementu keramickým prachem. Stavební obzor, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 79-82. ISSN: 1210-4027.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R. High performance concrete with Czech metakaolin: Experimental analysis of strength, toughness and durability characteristics. Construction and building materials, 2010, vol. 24, no. 8, p. 1404-1411. ISSN: 0950-0618.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Durability Characteristic of Concrete Containing Supplementary Cementing Materials. In Proceedings of the 12th International Conference on Durability of Building Materials and Components. 1. Porto: FEUP Edicoes, 2011. p. 1529-1536. ISBN: 978-972-752-132-6.
Detail

KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M.; BEDÁŇ, J. Lomově-mechanické parametry provzdušněných betonů s náhradou cementu cihelným prachem. In 8. konference speciální betony - sborník příspěvků. 1. Skalský dvůr: sekurkon, 2011. s. 142-148. ISBN: 978-80-86604-54-1.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R. Properties of high performance concrete containing fine-ground ceramics as supplementary cementitious material. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2012, vol. 34, no. 8, p. 55-61. ISSN: 0958-9465.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. JEMNĚ MLETÝ CIHELNÝ STŘEP JAKO SOUČÁST VÁPENNÝCH OMÍTEK. In Metakaolin 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 23-31. ISBN: 978-80-214-4438-6.
Detail

ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Korozní odolnost betonů s přídavkem cihelného střepu. In Construmat 2012 - Zborník prispevkov z XVIII. medzinárodnej konferencie. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2012. s. 71-75. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; ČERNÝ, R.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M. Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti betonu s jemně mletým keramickým střepem. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 46-48. ISSN: 1210-4027.
Detail

KULOVANÁ, T.; VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M. Trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotného betonu s jemně mletým keramickým střepem. Stavební obzor, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 128-131. ISSN: 1210-4027.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; KULOVANÁ, T.; KEPPERT, M.; KONVALINKA, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R. Application of Waste Ceramics as Active Pozzolana in Concrete Production. International Proceedings of Computer Science and Information Technology (IPCSIT), 2012, vol. 28, no. 28, p. 132-136. ISSN: 2010-460X.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; STRÁDAL, J.; ROVNANÍKOVÁ, P. CEMENTOVÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM RECYKLÁTEM. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012-Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 242-247. ISBN: 978-80-905243-1-6.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M. Vztah hodnot parametrů betonů z lomových zkoušek a reaktivity nahrazující portlandský cement. In 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové, Česká republika: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 457-460. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 - Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 248-255. ISBN: 978-80-905243-1-6.
Detail

CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv doby ošetřování na průběh karbonatace betonu. In Construmat 2012. Terchová-Štefanová: Žilinská univerzita v Žilině, 2012. s. 61-65. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

CHROMÁ, M.; STRÁDAL, J.; ROVNANÍKOVÁ, P. Cementové malty modifikované mletým cihelným střepem. In Construmat 2012. Terchová-Štefanová: Žilinská univerzita v Žilině, 2012. s. 66-70. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

KERŠNER, Z.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Lomově-mechanické vlastnosti provzdušněných betonů s částečnou náhradou portlandského cementu jemným cihelným střepem. In Maltoviny 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 59-63. ISBN: 978-80-214-4657-1.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; KONVALINKA, P.; ONDRÁČEK, M.; ČERNÝ, R. Mechanical, thermal and durability properties of high performance concrete containing fine-ground ceramic, slag and fly ash in higher volumes. In Proceedings of the 9th International Symposium on High Performance Concrete. Rotorua, New Zealand: Michael Khrapko, Olafur Wallevik, 2011. p. 656-663. ISBN: 978-0-473-19287-7.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R. Fine-ground ceramics as an alternative binder in high performance concrete. WIT Transactions on the Built Environment, 2010, vol. 112, no. 2010, p. 91-98. ISSN: 1743-3509.
Detail