Detail projektu

Řešení povrchových vrstev cihlových budov s využitím cihelného obrusu

Období řešení: 01.01.2012 — 31.12.2015

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TIP

- plně financující (2012-01-01 - 2015-12-31)

O projektu

Projekt se zabývá průmyslovým výzkumem a vývojem povrchových vrstev cihlových budov, při kterém bude využit i cihelný prach z broušní cihlových prvků. Je navrženo složení a technologie výroby povrchových vrstev se zaměřením na standardní provozní podmínky. Budou provedeny detailní testy jejich reologických, mechanických, tepelných a vlhkostních vlastností. Funkčnost vrstev bude testována pomocí počítačových simulací.

Popis anglicky
The project deals with the industrial research and development of surface layers of brick buildings, where also brick rubbing dust will be utilized. The composition and production technology of surface layers is designed, aiming to the standard full-scale production conditions. Detailed tests of their rheological, mechanical, thermal and hygric properties are carried out. The functionality of newly designed surface layers in an interaction with brick structures is tested in detail using computer simulations.

Klíčová slova
povrchové vrstvy, cihelný prach, cihlové budovy, reologické, mechanické, vlhkostní a tepelné vlastnosti, počítačové simulace, životnost

Klíčová slova anglicky
Surface layers, brick rubbing dust, brick buildings, rheological, mechanical, hygric and thermal parameters, computer simulations, service life

Označení

FR-TI4/014

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (01.01.2012 - nezadáno)

Výsledky

NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠMERDOVÁ, L.; ROVNANÍKOVÁ, P. MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÁLENÝCH JÍLŮ VE VÁPENNÝCH MALTÁCH. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012 CRRB - 14 International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 96-101. ISBN: 978-80-02-02414-9.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E. VÁPENNÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM PRACHEM. In Sborník anotací konference Juniorstav 2013. Brno: VUT v Brně, FAST, 2013. s. 345-345. ISBN: 978-80-214-4669-4.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. POROVNÁNÍ VLIVU RŮZNÝCH DRUHŮ PÁLENÝCH JÍLŮ NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MALT. In Sborník příspěvků METAKAOLIN 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 51-56. ISBN: 978-80-214-4692-2.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. HODNOCENÍ VLASTNOSTÍ PUCOLÁNŮ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MODIFIKOVANÝCH MALT. In METAKAOLIN 2014. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. s. 45-52. ISBN: 978-80-214-4881-0.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; VYŠVAŘIL, M.; ŽIŽLAVSKÝ, T.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vztah mezi vybranými trvanlivostními a lomovými parametry modifikovaných omítek s lehkým kamenivem. In Proceedings of 13th Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. 2015. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2015. s. 1-6. ISBN: 978-80-227-4463-8.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELUZ cihlářský průmysl v.o.s, Dolní Bukovsko, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Suchá vápenná nebo vápenocementová omítková směs. 29162, užitný vzor. (2016)
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; KRMÍČKOVÁ, N.; HEINRICH, P.; VACEK, M.; HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., Dolní Bukovsko Vysoké učení technické v Brně: Izolační materiál na bázi odpadního cihelného prachu. 307266, patent. (2018)
Detail

Pavel Heinrich, Miroslav Vacek, Pavla Rovnaníková, Naděžda Krmíčková; HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., Dolní Bukovsko Vysoké učení technické v Brně: Akustický a tepelný izolant, zejména pro stavebnictví. 307266, patent. (2018)
Detail