Detail projektu

Vápenné malty s netradičními biopolymerními přísadami

Období řešení: 01.03.2018 — 28.02.2019

O projektu

Přísady na bázi příprodních polysacharidů (především celulózy) jsou běžně používány v suchých omítkových a maltových směsích. Získávání celulózy je však poměrně chemicky náročný proces a tak je snaha ji nahradit v mnoha aplikacích šetrnějšími látkami. V potravinářském průmyslu se využívá velké množství různých téměř neupravených přírodních látek s obdobnými vlastnostmi a s jejich rostoucím využitím i klesá jejich cena. Cílem projektu je zjistit jejich vhodnost pro ovlivnění vlastností vápenné malty.

Označení

FAST-J-18-5274

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2018 - 31.12.2018)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2018 - 31.12.2018)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2018-01-01 - 2019-12-31)

Výsledky

ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Characterization of aerial lime-based mortars with addition of biopolymers. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Physical-mechanical properties and durability of hydraulic lime-based mortars with non-traditional biopolymers. In Special Concrete and Compoistes 2018. Acta Polytechnica CTU Proceedings. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 150-154. ISBN: 978-80-01-06594-5. ISSN: 2336-5382.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T. Dlouhodobé vlastnosti malt s biopolymerními přísadami. In Juniorstav 2019. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 461-466. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Rheological characteristics of aerial lime-based pastes with addition of biopolymers. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail