Detail projektu

Netradiční biochemicky modifikované silikátové izolace betonových konstrukcí proti vodě a agresivním látkám a studium jejich vlastností

Období řešení: 01.01.2005 — 31.12.2007

O projektu

Základním úkolem řešení projektu je studium vlstností silikátové izolační biochemicky modifikované vrstvy betonových konstrukcí proti vodě a agresivním látkám. Studium bude zaměřeno zejména na mikrostrukturu betonu po aplikaci silikátové izolační vrstvy a její porozitu.Pozornost bude věnována studiu transportních jevů vlhkosti a solí.

Popis anglicky
The basic aim of the project is the investigation of the properties of silicate biochemically modified protecting layers of concrete structures against water and aggressive substances.

Klíčová slova
transportní jevy,beton,silikát,voda,izolace

Klíčová slova anglicky
transport processes,concrete,silicate,water,protecting layer

Označení

GA103/05/2376

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (27.03.2006 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2005-01-01 - 2007-12-31)

Výsledky

SVITÁK, O.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. PROPERTIES OF SILICATE WATERPROOFING IN CONCRETE SURFACE LAYER. In Trwalošč materialow i konstrukcji budowlanych. Kamień Ślaski: PAN Komisja Inžynierii budowlanej, 2006. p. 119-122.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; SVITÁK, O.; BAYER, P.; KERŠNER, Z. Biochemically modified silicate water proofing for concrete surfaces. In Concrete and concrete structures. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2005. p. 204-209. ISBN: 80-8070-462-7.
Detail

KERŠNER, Z.; SVITÁK, O.; ROVNANÍKOVÁ, P. Mechanické vlastnosti betonu po aplikaci silikátové izolace s biochemickou modifikací. In 12. Betonářské dny 2005. Hradec králové, Česká Republika: 2005. s. 423-428. ISBN: 80-903502-2-4.
Detail

JIŘIČKOVÁ, M.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vlastnosti jemnozrnného betonu po aplikaci silikátové izolace s biochemickou modifikací. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 6, s. 174-177. ISSN: 1210-4027.
Detail

BAYER, P.; SVITÁK, O.; ROVNANÍKOVÁ, P. Stanovení vlastností silikátové izolace vytvořené v povrchové vrstvě betonu. In Sanace a rekostrukce staveb. Praha: WTA CZ, 2006. s. 260-264. ISBN: 80-02-01866-4.
Detail

HELA, R.; BODNÁROVÁ, L. Možnosti aplikace celulózových vláken v betonech. In XIII. mezinárodní konference - Conference about structural materials - CONSTRUMAT 2007. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 2007. s. 62-65.
Detail

SVITÁK, O.; BAYER, P. Comparison of different silicate waterproofings characteristics in concrete surface. In Computational and Experimental Analysis of Stucture and Prpperties of New Bulding Materials from Nano- to Macrolevel IV. Praha: ČVUT Praha, 2007. p. 23-28. ISBN: 978-80-01-03759-1.
Detail

SVITÁK, O. Studium vlivu působení silikátové izolace na průnik chloridů do betonového povrchu. In Juniorstav 2007 9 Odborná konference doktorského strudia Sborník anotací. Brno: 2007. s. 270-270. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail