Detail projektu

Reologické vlastnosti malt modifikovaných biopolymerními přísadami

Období řešení: 01.03.2020 — 28.02.2021

O projektu

Projekt se zabývá vlivem biopolymerních viskozitu modifikujících přísad na vlastnosti vápenných malt v čerstvém stavu. Sledovány budou hodnoty penetrace, obsahu vzduchu v čerstvé maltě a její objemová hmotnost a tyto budou porovnány s reologickými měřeními na maltách připravených s několika různými hodnotami rozlivu na střásacím stolku.

Označení

FAST-J-20-6289

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2020 - 31.12.2020)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2020-01-01 - 2021-12-31)

Výsledky

ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Microstructure of biopolymer-modified aerial lime mortars. In MATBUD’2020 – Scientific-Technical Conference: E-mobility, Sustainable Materials and Technologies. EDP Sciences, 2020. p. 1-7. ISBN: 978-2-7598-9108-5.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T. Mikrostruktura malt na bázi vzdušného vápna modifikovaných biopolymerními příměsemi. Juniorstav 2021 23. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Brno: 2021. s. 532-537. ISBN: 978-80-86433-75-2.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Workability of biopolymer modified aerial lime mortars studied by traditional and rheological approaches. ICR 2020 18th International Congress of Rheology Book of Abstracts. Rio de Janeiro: 2020. p. 150-150.
Detail