Detail projektu

Zvýšení kvality výuky doktorandů pomocí modernizace přístrojového vybavení

Období řešení: 01.01.2017 — 31.12.2017

O projektu

Řešení projektu zkvalitní výuku a zpracování disertačních a diplomových prací studentů doktorského studia, zejména oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství na FAST VUT v Brně (cca 20 studentů); přístroje budou využívat i studenti bakalářského studia. Řešení dílčí části projektu se týká všech vysokých škol, zúčastněných na projektu. Je rozvíjena spolupráce s Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice a Matematicko-fyzikální fakultou UK, a to zejména při řešení metodického přístupu vyhodnocování získaných výsledků a interpretace fyzikálních a chemických pochodů při řešení disertačních prací. Uvedené přístroje budou k dispozici všem studentům, zejména doktorského studia, kteří se zabývají materiálovým inženýrstvím. Nová geometrie k reometru je nezbytným doplňkem reometru pro stanovení materiálových charakteristik čerstvých pojivových směsí. Laboratorní kulový mlýn z tvrdého materiálu bude využíván pro zpracování a homogenizaci surovin při vývoji progresivních stavebních materiálů.

Klíčová slova
modernizace; přístrojové vybavení; reometr; mlýn

Klíčová slova anglicky
modernisation; equipment; the rheometer; mill

Označení

RP/1Rov

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Rozvojové programy MŠMT

- plně financující (2017-01-01 - 2017-12-31)