Detail projektu

Fyzikální metody sledování a interpretace hydratačních procesů cementu v betonu

Období řešení: 01.01.1999 — 31.12.2001

Označení

GA103/99/0024

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.1980 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující

Výsledky

ROVNANÍKOVÁ, P. Problematika stanovení pH betonu. In Sanace betonových konstrukcí. Brno: SSBK Brno, 2001. s. 271 ( s.)ISBN: 1211-3700.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. Determination of moisture content in hydrating cement paste. In Heat and Moisture Transport in Building. New Zealand: 2001.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv zinku a oxidu zinečnatého na hydrataci portlandského cementu. In Žárové zinkování. Praha: Asociace českých zinkoven, 2001. s. 73 ( s.)
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., KOKTAVÝ, P. Kritika adiabatického způsobu stanovení hydratačního tepla cementu. In Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář 2001. Ostrava: Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, 2001. s. 39 ( s.)ISBN: 80-7042-803-1.
Detail

VRAŽIČOVÁ, J. Vlastnosti pojiv na bázi fosforečnanu hořečnato- amonného. In Zborník prednášok. 10. sekcia: Stavebné materiály. Košice: 2002. s. 233 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. Monitorování obsahu volné vody v raném stadiu hydratace cementové pasty pomocí mikrovlnné impulsní metody. Stavební obzor, 2002, roč. 11, č. 1, s. 11 ( s.)ISSN: 1210-4027.
Detail

PAVLÍK, J.; TYDLITÁT, V.; ČERNÝ, R.; KLEČKA, T.; BOUŠKA, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Application of a microwave impulse technique to the measutement of free water content in early hydration stages of cement paste. Cement and Concrete Research, 2003, vol. 33, no. 1, p. 93 ( p.)ISSN: 0008-8846.
Detail

Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický semiář. Račkova dolina (28.05.2001)
Detail