Detail projektu

Analýza vlastností alkalicky aktivovaných alumosilikátových materiálů namáhaných vysokými teplotami

Období řešení: 01.01.2004 — 31.12.2006

O projektu

Základním úkolem řešení projektu je výzkum vlastností a dosažitelných parametrů alkalicky aktivovaných alumosilikátových materiálů se zaměřením jednak na oblast vysokých teplot, jednak na situaci po namáhání vysokými teplotami do 12000C. Při realizaci tohoto úkolu budou nejprve studovány vlastnosti alkalicky aktivovaných strusek v závislosti na jejich chemickém a mineralogickém složení a druhu alkalického aktivátoru. Poté budou stanoveny základní mechanické, lomově mechanické, tepelné a vlhkostní parametry různých typů alkalicky aktivovaných alumosilikátových materiálů po namáhání vysokými teplotami do 1200 0C a základní tepelné parametry v závislosti na teplotě do 1200 0C. V další fázi řešení bude provedena analýza strukturních a chemických změn a procesu porušení alkalicky aktivovaných alumosilikátových materiálů pomocí charakterizačních experimentů. Na závěr budou formulována doporučení pro využívání alkalicky aktivovaných alumosilikátových materiálů za vysokých teplot v praxi.

Popis anglicky
The global aim of the project is the determination of properties of modified gypsum and analysis of its applicability in envelope parts of building structures. For the realization of this aim, material characteristics of hardened gypsum produced from flue gas desulfurization gypsum will be determined first. Then, adjustment of basic technologies for the production of modified gypsum directed to hydrophobization and improvement of mechanical and thermal properties will be done. For these modified types, mechanical and fracture-mechanical properties will be determined, so that an analysis of their applicability for the elements of load bearing structures can be done. For the suitable types, thermal and hygric properties in the proper range of temperature and moisture and characterization experiments based on the analysis of porosity, microstructure and the effect of hydrophobization will be performed. In the further phase of solution, computer optimization of selected types of building envelope systems based on modified gypsum from the point of view of hygrothermal performance, and subsequently a verification of the hygrothermal performance of the optimized envelopes in a critical experiment in conditions of difference climate will be done. Finally, guidelines for design of building envelopes based on modified gypsum will be formulated.

Klíčová slova
aluminosilikáty, alkalická aktivace, vysoké teploty, struska

Klíčová slova anglicky
aluminosilicate, alkali-activation, high temperature, slag

Označení

GA103/04/0139

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (07.12.2004 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2004-01-01 - 2006-12-31)

Výsledky

ROVNANÍK, P., BAYER, P., ROVNANÍKOVÁ, P. Studium vlastností alkalicky aktivovaných alumosilikátových kompozitů se struskovým kamenivem po zahřívání na vysoké teploty. In Construmat 2004. Košice: TU Košice, 2004. s. 47 ( s.)ISBN: 80-8073-175-6.
Detail

ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Kompozit na bázi alkalicky aktivovaných alumosilikátů. Chemické listy, 2004, roč. 98, č. 8, s. 780 ( s.)ISSN: 0009-2770.
Detail

TYDLITÁT, V.; FILLER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; CHARVÁT, J.; BREJCHA, M. Dva kalorimetry pro sledování a určení hydratačního tepla. In Kalorimetrický seminář 2004. Ostrava: Ostravská univerzita, 2004. s. 79 ( s.)ISBN: 80-7042-990-9.
Detail

ROVNANÍK, P.; NOHELOVÁ, H.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Studium vlivu obsahu Al2O3 na vlastnosti alkalicky aktivované strusky. In CONSTRUMAT 2005. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 46-49. ISBN: 80-8070-451-1.
Detail

ROVNANÍK, Pavel; ROVNANÍKOVÁ, Pavla; BAYER, Patrik. Properties of alkali-activated aliminosilicate composite after thermal treatment. In Non-Traditional Cement & Concrete II. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 48-54. ISBN: 80-214-2853-8.
Detail

ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Role of fiber reinforcement in alkali-activated aluminosilicate composites subjected to elevated temperature. In Non-traditional Cemnet & Concrete II. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 55-60. ISBN: 80-214-2853-8.
Detail

ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Vliv druhu kameniva na vlastnosti silikátových kompozitů při zahřívání na vysoké teploty. In X. konference - Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2006. s. 145-149. ISBN: 80-239-7146-8.
Detail

KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované struusky po zahřátí na vysoké teploty. In RECYCLING 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 172-179. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; BÍLEK, V. PŘÍSPĚVEK KALORIMETRICKÝCH MĚŘENÍ K HODNOCENÍ PRŮBĚHU TVORBY PEVNÉ STRUKTURY AAS KOMPOZITŮ. In 28. Mezinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář. Hriňová, SR: 2006. s. 37-40. ISBN: 80-7194-859-4.
Detail

BÍLEK, V.; ROVNANÍK, P. Resistance of alkali-activated slag concretes to freezing and thawing in different solutions. In Eight CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology, Supplementary Papers. Montreal, Canada: ACI, 2006. p. 1-9. ISBN: 0-87031-208-1.
Detail

MARTINEC, P. TRVANLIVOST CEMENTŮ S PŘÍDAVKEM OCELÁŘSKÉ STRUSKY V AGRESIVNÍM PROSTŘEDÍ CO2. In V. odborná konference MALTOVINY 2006. 1. Brno: VUT Brno, 2006. s. 103-108. ISBN: 80-214-3322-1.
Detail

ROVNANÍK, P.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Vliv teploty ohřevu na hodnoty mechanických vlastností materiálu na bázi strusky a vermikulitu. In Construmat 2006 - conference about structural materials. Nitra: Slovenská poľnohospodárska universita v Nitre, 2006. s. 29-33. ISBN: 80-8069-747-7.
Detail

ROVNANÍK, P.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. New possibilities of fire protection of tunnel walls. In Concrete Structures for Traffic Network. Praha: Česká betonářská společnost a CBS Servis, s r.o., 2006. p. 496-501. ISBN: 80-903502-8-3.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, J. Properties of alkali-activated aluminosilicate materials with fire-resistant aggregate after high temperature loading. In Cement Combinations for Durable Concrete. Dundee: 2005. p. 277-286. ISBN: 0-7277-3401-6.
Detail

ČERNÝ, R.; PODĚBRADSKÁ, J.; TOMAN, J.; JIŘIČKOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. High temperature properties of fibre reinforced cement composites. In Application of Codes Design and Regulations. Dundee: University of Dundee, 2005. s. 403-412. ISBN: 07277-3403-2.
Detail

KERŠNER, Z.; ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Mechanické vlastnosti kompozitů na bázi alkalicky aktivované strusky po zahřívání na vysoké teploty. In Recycling 2006. Brno, ČR: 2006. s. 172-179. ISBN: 80-214-3142-3.
Detail

ROVNANÍK, P.; DUFKA, A.; NOVÁK, J. Studium hydratace alkalicky aktivované strusky. ChemZi, 2005, roč. 1, č. 1, s. 190-190. ISSN: 1336-7242.
Detail

FRIEDLOVÁ, L.; TESÁREK, P.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Tepelné a vlhkostní vlastnosti kompozitního materiálu na bázi aklkalicky aktivované strusky. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 2, s. 40-44. ISSN: 1210-4027.
Detail

ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ČERNÝ, R.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P. Tepené, vhlkostní a mechanické vlastnosti kompozitního materiálu zatíženého vysokými teplotami. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 4, s. 116-120. ISSN: 1210-4027.
Detail

ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; BAYER, P.; ROVNANÍK, P. Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu za vysokých teplot. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 3, s. 81-84. ISSN: 1210-4027.
Detail

ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P. Tepelné vlastnosti kompozitního materiálu na bázi alkalicky aktivované strusky s elektroporcelánem za vysokých teplot. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 7, s. 207-210. ISSN: 1210-4027.
Detail

ZUDA, L.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 1. část. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 1, s. 17-20. ISSN: 1210-4027.
Detail

ZUDA, L.; DRCHALOVÁ, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Vliv vysokých teplot na vlastnosti kompozitních materiálů se struskovým pojivem - 2. část. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 2, s. 44-49. ISSN: 1210-4027.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P., BAYER, P., ROVNANÍK, P. Studium vlivu uložení na mikrostrukturu a vlastnosti alkalicky aktivovaných alumosilikátů. In Silchem 2004. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 144 ( s.)ISBN: 80-86607-10-0.
Detail