Detail projektu

Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR.

Období řešení: 01.03.2016 — 31.12.2020

Označení

DG16P02R007

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (27.01.2016 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo kultury ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)

- plně financující (2016-03-01 - 2020-12-31)

Výsledky

CIKRLE, P.; BYDŽOVSKÝ, J.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Obchodní dům Prior / Kotva. In Obchodní dům PRIOR / KOTVA. 2018. s. 209-219. ISBN: 978-80-87967-19-5.
Detail

BAYER, P.; CIKRLE, P.; HASNÍKOVÁ, H.; KRACÍK, M.; KULAWIECOVÁ, K.; KUNECKÝ, J.; LAPŠANSKÝ, M.; POPELOVÁ, L.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SEDLÁKOVÁ, R.; SCHRÁNILOVÁ, A.; ŠLAPETA, V. Hotel Intercontinental v Praze. Historie, urbanismus, architektura. Praha: Národní památkový ústav, 2020. 256 s. ISBN: 978-80-7480-129-7.
Detail

Naďa Goryczková, Václav Aulický, Martina Bártová, Nikolay Brankov, Petr Cikrle, Jan Fišer, Zbyněk Keršner, Matyáš Kracík, Zdeněk Kvarda, Lenka Popelová, Pavla Rovnaníková, Lenka Sedláčková, Radomíra Sedláková. Transgas. Areál řídící ústředny Tranzitního plynovodu a budova FMPE v Praze: historie, architektura, památkový potenciál. Praha: Národní památkový ústav, 2020. 256 s. ISBN: 978-80-7480-138-9.
Detail

CIKRLE, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; DUFKA, A. Charakteristika betonů železobetonových konstrukcí 60. a 70. let 20. století. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 6, s. 54-60. ISSN: 1213-3116.
Detail

Martin Strakoš, Ondřej Anton, Jiří Bydžovský, Petr Cikrle, Anna Marie Černá, Ámos Dufka, Hana Hasníková, Zbyněk Keršner, Jiří Kugl, Jiří Kunecký, Lenka Popelová, Petr Přendík, Tomáš Rotter, Pavla Rovnaníková, Tomáš Šenberger, Hana Šimonová, Petr Ulrich. Nádraží Ostrava-Vítkovice. Historie, architektura, památkový potenciál. neuveden. neuveden. Praha: Národní památkový ústav, 2017. 256 s. ISBN: 978-80-87967-14-0.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; DANĚK, P.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V.; HAVLÍKOVÁ, I. Orientační charakterizace konstrukčního betonu pomocí lomově-mechanických parametrů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 1-8.
Detail

FRANTÍK, P.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ: Zařízení na měření průhybu válcových těles. 32373, užitný vzor. (2018)
Detail

Rovnaníková Pavla, Bydžovský Jiří, Cikrle Petr, Anton Ondřej, Dufka Ámos: Npam - Vizuální a nedestruktivní metody; Vizuální prohlídky a nedestruktivní metody stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí. Památkový postup je v plném znění vystaven na webové stránce projektu Programu NAKI II „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ DG16P02R007: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. URL: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. (památkový postup)
Detail

Rovnaníková Pavla, Cikrle Petr, Anton Ondřej, Dufka Ámos, Bydžovský Jiří: Npam – materiálová charakteristika betonu; Stanovení materiálových charakteristik betonu ŽB konstrukcí na vzorcích odebraných z konstrukce. Památkový postup je v plném znění vystaven na webové stránce projektu Programu NAKI II „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ DG16P02R007: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. URL: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. (památkový postup)
Detail

Rovnaníková Pavla, Bydžovský Jiří, Dufka Ámos, Sedlmajer Martin: Npam - Obnova poškozeného betonu; Obnova poškozeného betonu ŽB konstrukcí. Památkový postup je v plném znění vystaven na webové stránce projektu Programu NAKI II „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“ DG16P02R007: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. URL: https://www.ma6070.cz/cs/vystupy/Vsechny-vysledky-projektu. (památkový postup)
Detail

FRANTÍK, P.: CheCyId; CheCyId. http://stm.fce.vutbr.cz/equipment.php. URL: http://checyid.kitnarf.cz. (software)
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; FRANTÍK, P.; CIKRLE, P.; VYMAZAL, T.; KUNECKÝ, J.; URLICH, P.; GORYCZKOVÁ, N.: Hodnocení výsledků experimentálních prací II. Brno (13.09.2018)
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; VYMAZAL, T.: Hodnocení výsledků experimentálních prací. Brno (15.09.2016)
Detail