Detail projektu

Malty na bázi hydraulického vápna modifikované biopolymerními přísadami

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2020

O projektu

Viskozitu modifikující přísady, především na bázi celulózy, jsou běžně používány při přípravě betonu a suchých omítkových a maltových směsí. Vliv různých dalších přísad je prozkoumán především a betonových směsích a cementových maltách a částečně i na vápenných maltách. Přirozené hydraulické vápno (NHL) svými vlastnostmi leží mezi těmito dvěma pojivy, avšak je poměrně přehlíženým pojivem. Cílem projektu je prozkoumání vlivu biopolymerních přísad na vlastnosti malt z NHL a jejich porovnání s literaturou.

Označení

FAST-J-19-5803

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2019 - 31.12.2019)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2019 - 31.12.2019)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2019-01-01 - 2020-12-31)

Výsledky

ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Influence of biopolymeric water-retaining admixtures on hydration of Portland cement studied using isothermal calorimetry. In Construmat 2019. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Impact of guar gum and chitosan ethers on physico-mechanical properties and durability of natural hydraulic lime mortars. In PRO 130: 5th Historic Mortars Conference. Francie: RILEM Publications S.A.R.L., 2019. p. 1279-1290. ISBN: 978-2-35158-221-3.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Rheology of natural hydraulic lime pastes modified by non-traditional biopolymeric admixtures. Építöanyag - Journal of Silicate Based and Composite Materials, 2019, vol. 71, no. 6, p. 204-209. ISSN: 0013-970X.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T. Vliv vodoretenčních přísad na bázi biopolymerů na hydrataci portlandského cementu sledován pomocí isotermické kalorimetrie. In Juniorstav 2020. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 621-627. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Rheological study on influence of hydroxypropyl derivatives of guar gum, cellulose, and chitosan on the properties of natural hydraulic lime pastes. In International Conference Building Materials, Products and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2019. p. 1-7. ISSN: 1757-8981.
Detail