Detail projektu

Mechanické a trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotných materiálů obsahujících alternativní silikátová pojiva

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2009

O projektu

Mechanické a trvanlivostní vlastnosti vysokohodnotných materiálů obsahujících alternativní silikátová pojiva

Popis anglicky
Mechanical and Durability Properties of High-Performance Materials Containing Alternative Silicate Binders

Klíčová slova
vysokohodnotné materiály, alternativní silikátová pojiva, vlastnosti

Klíčová slova anglicky
High-Performance Materials, Alternative Silicate Binders, Properties

Označení

GA103/07/0034

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (01.01.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2007-01-01 - 2009-12-31)

Výsledky

SEDLMAJER, M.; ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek betonů s vyšším obsahem alternativních silikátových pojiv. In 7. konference Technologie betonu 2008. 1. Praha: ČBS Servis s.r.o., 2008. s. 101-105. ISBN: 978-80-87158-09-8.
Detail

CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Vliv popílku na odolnost cementové malty proti karbonataci. In Sborník příspěvků konference 14. Betonářské dny 2007. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2007. s. 326-331. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

ONDRÁČEK, J.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; HELA, R. Vlastnosti betonů s příměsí zeolitu. In 16. Betonářské dny 2009. 1. Hradec Králové: ČBS servis, s.r.o, 2009. s. 439-444. ISBN: 978-80-87158-20-3.
Detail

ONDRÁČEK, M. ODOLNOST BETONU PROTI PŮSOBENÍ VODY A CHRL S RŮZNÝM MNOŽSTVÍM PŘÍMĚSÍ. In Juniorstav 2009. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 293-293. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

MADĚRA, J.; KOČÍ, V.; VEJMELKOVÁ, E.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M. Influence of material characteristics of concrete and thermal insulation on the service life of exterior renders. In 14th International Conference on Computational Methods and Experimental Measurements. 48. Wessex: WIT PRESS, 2009. p. 13-23. ISBN: 978-1-84564-187-0.
Detail

ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. RESISTIVITY TO DE-ICING SALTS OF CONCRETES WITH DIFERENT AMOUNTS OF ALTERNATIVE ADMIXTURES. In LIFE CYCLE ASSESMENT, OPTIMISATION, BEHAVIOUR AND PROPERTIES OF CONCRETE AND CONCRETE STRUCTURES - LC2008. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2008. p. 224-229. ISBN: 978-80-214-3773-9.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P.; VÍTEK, L. HLINITANOVÝ CEMENT JAKO POJIVO KONSTRUKČNÍHO BETONU - STAV BETONU Z KONSTRUKCE MOSTU PO 50 LETECH HLINITANOVÝ CEMENT JAKO POJIVO KONSTRUKČNÍHO BETONU - STAV BETONU Z KONSTRUKCE MOSTU PO 50 LETECH. Beton TKS, 2007, roč. 7, č. 3, s. 48-51. ISSN: 1213-3116.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Obsah hydroxidu vápenatého v betonech se silikátovými příměsmi - důležitý faktor při posuzování životnosti betonových konstrukcí. Beton TKS, 2009, roč. 9, č. 2/2009, s. 38-41. ISSN: 1213-3116.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R. Fly ash influence on the properties of high performance concrete. cement-wapno-beton, 2009, vol. 2009, no. 4, p. 189-204. ISSN: 1425-8129.
Detail

VOŘECHOVSKÁ, D.; PODROUŽEK, J.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; TEPLÝ, B. Modelling of Chloride Concentration Effect on Reinforcement Corrosion. COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING, 2009, vol. 24, no. 4, p. 446-458. ISSN: 1093-9687.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; PAVLÍKOVÁ, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M.; ČERNÝ, R. High performance concrete containing lower slag amount: A complex view of mechanical and durability properties. Construction and building materials, 2009, vol. 23, no. 6, p. 2237-2245. ISSN: 0950-0618.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; ČERNÝ, R.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M. Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti betonu s alternativními silikátovými pojivy. Stavební obzor, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 6-8. ISSN: 1210-4027.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; ČERNÝ, R.; ONDRÁČEK, M.; SEDLMAJER, M. Reologické, mechanické a tepelné vlastnosti betonu s vyšším obsahem alternativních silikátových pojiv. Stavební obzor, 2010, roč. 2010, č. 5, s. 142-144. ISSN: 1210-4027.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; ROVNANÍK, P. KOROZNÍ ODOLNOST BETONU S PŘÍMĚSÍ POPÍLKU. Brno: VUT Brno, 2009. s. 147-150. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

KERŠNER, Z., ROVNANÍKOVÁ, P.: Seminář metakaolin 2008. FAST VUT Brno (20.03.2008)
Detail