Detail projektu

Vliv funkce tahového změkčení v modelu „dvojí-K“ při vyhodnocení lomových experimentů na tělesech z prostého a vláknového betonu

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Předkládaný projekt přispěje k prozkoumání možností aplikace lomového modelu „dvojí-K“ při popisu vybraných cementových kompozitů. Komplexně budou vyhodnoceny realizované lomové experimenty na zkušebních tělesech s variantním složením betonové směsi (typ kameniva, výztužná vlákna různých délek). Hlavním cílem bude vyšetření vlivu vybraných funkcí tahového změkčení na výstupy modelu „dvojí-K“. Bude také kvantifikován vliv vláken na odolnost betonu proti iniciaci šíření trhlin.

Označení

FAST-J-13-2078

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; PAIL, T.; NAVRÁTILOVÁ, E.; MAJTÁNOVÁ, R.; KERŠNER, Z. Effect of softening function type in the double-K fracture model for the evaluation of fracture tests on concrete specimens with and without polypropylene fibres. In Engineering Mechanics 2013. Svratka, Česká republika: 2013. p. 152-159. ISBN: 978-80-87012-47-5.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; DRBUŠKOVÁ, M.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Iniciace trhlin v tělesech z drátkobetonu. In Modelování v mechanice 2013. Ostrava, Česká republika: 2013. s. 1-5. ISBN: 978-80-248-2985-2.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Evaluation of three-point bending fracture tests of concrete specimens with polypropylene fibres via double-K model. Materials Structures & Micromechanics of Fracture. Brno, Česká republika: 2013. p. 66-66. ISBN: 978-80-214-4739-4.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; ŠIMONOVÁ, H.; PAIL, T.; NAVRÁTILOVÁ, E.; MAJTÁNOVÁ, R.; KERŠNER, Z. Effect of Softening Function Type in the Double-K Fracture Model: Concrete Specimens with and without Fibres. Engineering Mechanics, 2014, vol. 21, no. 2, p. 111-119. ISSN: 1802-1484.
Detail

BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; KERŠNER, Z. Pilot Study of the Effect of Admixtures in Fine-grained Cement-based Composites on Volume Changes and Fracture Parameters. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Advanced Materials Research. 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 294-297. ISBN: 978-3-03835-147-4. ISSN: 1022-6680.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; DRBUŠKOVÁ, M.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Determination of Crack Initiation using Illustrated Method: Steel Fibre-Reinforced Concrete Specimens. In JUNIORSTAV 2014. Brno, Česká Republika: Vysoké učení technické v Brně, 2014. p. 1 (1 s.). ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; MAJTÁNOVÁ, R.; ŠIMONOVÁ, H.; LÁNÍK, J.; KERŠNER, Z. Evaluation of three-point bending fracture tests of concrete specimens with polypropylene fibres via double-K model. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture (MSMF-7). Key Engineering Materials (print). Switzerland: 2014. p. 185-188. ISBN: 978-3-03785-934-6. ISSN: 1013-9826.
Detail