Detail projektu

Technologie výroby kalciumsilikátů pro metalurgii a žáromateriály

Období řešení: 01.04.2005 — 31.03.2008

O projektu

Projekt je zaměřen na technologii výroby kalciumsilikátů s použitím při sekundární metalurgii oceli a jako hlinitanových cementů při výrobě žáromateriálů.

Popis anglicky
The project is focused on production technology of calcium aluminates with application for secondery metallurgy of steel and as calcium aluminate cement for refractory production.

Klíčová slova
Syntetická struska, hlinitanový cement, naženit, kalciumsilikáty

Klíčová slova anglicky
Technology production of calciumaluminates for metallurgy and refractory

Označení

FI-IM2/089

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Koutník Petr, Ing - hlavní řešitel
Rovnaníková Pavla, prof. RNDr., CSc. - spoluřešitel

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (21.03.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - IMPULS

- částečně financující (2005-04-01 - 2008-03-31)

Výsledky

KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Lomové parametry malt na bázi hlinitanových cementů. In Staticko-konštrukčné a stavebno-fyzikálne problémy stavebních konstrukcií. Kočice, SR: 2006. s. 43-44. ISBN: 80-8073-677-4.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; KOUTNÍK, P. KALORIMETRIE - PODPŮRNÝ NÁSTROJ KE ZJIŠŤOVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ HLINITANOVÝCH CEMENTŮ. In 29. Mezinírodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Medlov: Univerzita Pardubice, 2007. s. 123-126. ISBN: 978-80-7194-957-2.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. PROPERTIES OF HIGH-ALUMINA CEMENTS WITH DIFFERENT CONTENTS OF Al2O3. In Ecology a new building materials and products. Brno: VUSTAH Brno, 2007. p. 235-238. ISBN: 978-80-239-9347-9.
Detail