Detail projektu

Nová koncepce omítek pro obnovu fasád historických budov

Období řešení: 01.01.2009 — 31.12.2011

O projektu

Navrhovaný projekt se zabývá koncepcí nových omítek pro opravu fasád historických budov a analýzou jejich vlastností. Výzkumné práce jsou zaměřeny na použití materiálů, které vyhovují požadavkům péče o historické památky. Vlastnosti čerstvých a zatvrdlých omítek budou porovnány se současnými sanačními omítkami na bázi vápna a portlandského cementu. Projekt přichází s novými myšlenkami pro složení směsí pro sanační omítky, které jsou založeny na použití historicky užívaných materiálů, takže je zajištěna chemická a technologická kompatibilita. Navrhovaný projekt řeší daný problém komplexním způsobem a pokrývá jak návrh směsí pro přípravu omítek, tak i studium jejich mechanických a lomově mechanických vlastností a v neposlední řadě i transportní vlastnosti tepla, vlhkosti a solí. Problém hydrofobizace, který je jednou z příčin, proč některé omítky nejsou vhodné pro opravy historických budov, je řešen citlivým způsobem. Analýza výsledků povede k lepšímu pochopení procesů ve vápenopucolánových omítkách s vyšší pórovitostí.

Popis anglicky
The proposed project is devoted to the concept and property investigation of new plasters for renovation of façades of historical buildings. The research work will be focused on using materials which conform to claims of the care of historical monuments. Properties of fresh and hardened plasters will be compared with ready-to-use plasters based on lime and Portland cement. The project comes with new ideas for composition of mixes for preparing renovation plasters which are based on raw materials used historically so that the chemical and technological compatibility is assured. The proposed project solves the problem in complex way, covers up design of mix for preparing plasters, investigation of mechanical and fracture mechanical properties, and last but not least the transport of moisture, heat and salts. The problem of hydrophobization which is one of the reasons why some plasters are not suitable for renovation of historical buildings will be sensitively solved. The analysis of results will lead to better understanding of processes in lime-pozzolana plasters with higher porosity.

Klíčová slova
omítka, vápno, pucolán

Klíčová slova anglicky
render, lime, pozzolana

Označení

GA103/09/0780

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (25.02.2009 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2009-01-01 - 2011-12-31)

Výsledky

KOČÍ, V.; MADĚRA, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Experimentální a počítačová analýza omítek pro renovaci historických budov. Stavební obzor, 2009, roč. 2009, č. 9, s. 38-43. ISSN: 1210-4027.
Detail

KOČÍ, V.; MADĚRA, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Application of a combined computational-experimental approach for the service life estimate of exterior plasters of historical buildings. WIT Transactions on the Built Environment, 2009, vol. 2009, no. 109, p. 303-314. ISSN: 1743-3509.
Detail

KOČÍ, J.; KOČÍ, V.; MADĚRA, J.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Computation analysis of hygrothermal performance of renovation renders. WIT Transactions on Engineering Sciences, 2010, vol. 2010, no. 68, p. 267-277. ISSN: 1743-3533.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R. Properties of lime composites containing a new type of pozzolana for the improvement of strength and durability. COMPOSITES PART B-ENGINEERING, 2012, vol. 43, no. bez čísla, p. 3534-3540. ISSN: 1359-8368.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; MÁCA, P.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Commercial renovation renders: mechanical, hygric, thermal and durability properties. cement-wapno-beton, 2011, vol. 2011, no. 5, p. 288-298. ISSN: 1425-8129.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Mechanical, fracture-mechanical, hydric, thermal, and durability properties of lime-metakaolin plasters for renovation of historical buildings. Construction and building materials, 2012, vol. 2012, no. 31, p. 22-28. ISSN: 0950-0618.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; ČERNÝ, R. Application of burnt clay shale as pozzolan addition to lime mortar. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2012, vol. 34, no. bez čísla, p. 486-492. ISSN: 0958-9465.
Detail

KOČÍ, J.; MADĚRA, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Hygrothermal performance of innovative renovation renders used for different types of historical masonry. WIT Transactions on the Built Environment, 2011, vol. 2011, no. 118, p. 683-693. ISSN: 1743-3509.
Detail