Detail projektu

Analýza nukleace trhlin a objemových změn u jemnozrnných kompozitů na bázi portladského cementu i alkalicky aktivované strusky

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Částečná náhrada cementu minerálními příměsemi či užití alkalicky aktivovaných materiálů může u jemnozrnných kompozitů vést k omezení vlivu alkalicko-křemičité reakce (nežádoucí objemové změny) i k oddálení iniciace šíření trhlin. Projekt využije pokročilých dovedností týmů na stavební a chemické fakultě VUT pro zkoumání souvislostí uvedených jevů u vybraných kompozitů. Uplatněny budou také jinak omezeně využitelné suroviny – elektrárenské popílky z fluidního spalování či cementářské odprašky.

Označení

FAST/FCH-J-14-2371

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie materiálů
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta chemická
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav chemie
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

HAVLÍKOVÁ, I.; MERTA, I.; SCHNEEMAYER, A.; KORYČANSKÁ, B.; VESELÝ, V.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Vliv typu vláken v betonu na oddálení iniciace šíření trhliny. In Proceedings of 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. s. 1-4. ISBN: 978-80-227-4259-7.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Modified Fine-grain Cement-based Composite Specimens: Crack Initiation and Volume Changes. 22nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS AND TECHNOLOGY Program and book of abstracts. Ljubljana: Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia, 2014. p. 91-91. ISBN: 978-961-92518-7-4.
Detail

BÍLEK Jr., V.; PAŘÍZEK, L.; KALINA, L. Effect of the By-Pass Cement Kiln Dust and Fluidized-Bed-Combustion Fly Ash on the Properties of Fine-Grained Alkali-Activated Slag-Based Composites. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 4, p. 549-552. ISSN: 1580-2949.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Modified Cement-based Mortars: Crack Initiation and Volume Changes. Materiali in tehnologije, 2015, vol. 49, no. 4, p. 557-561. ISSN: 1580-2949.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z. Crack Initiation and Volume Changes in Modified Fine-Grain Cement-Based Composite Specimens. Luasanne, Switzerland: 2014. p. 1 (1 s.).
Detail