Detail projektu

Malty modifikované příměsí pálených jílů popisované na několika úrovních křehkosti

Období řešení: 01.01.2013 — 31.12.2013

O projektu

Hlavní cíl projektu představuje víceúrovňové posouzení křehkosti vybraných malt modifikovaných příměsí pálených jílů (např. cihelný střep, metalupek, bentonit) – vedle určení běžně používaných hodnot lomové houževnatosti a lomové práce (resp. lomové energie) bude pozornost zaměřena na aplikaci lomového modelu „dvojí K“ k určení iniciační složky faktoru intenzity napětí a relativní úrovně zatížení, při které dochází ke startu stabilního šíření trhliny z iniciačního koncentrátoru napětí.

Označení

FAST-J-13-2018

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2013 - 31.12.2013)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2013 - 31.12.2013)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2013-01-01 - 2014-12-31)

Výsledky

HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Stanovení počátku stabilního šíření trhliny v maltách na bázi alternativních pojiv. In Alternativní stavební pojiva. Brno, Česká republika: 2013. s. 13-21. ISBN: 978-80-214-4773-8.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Mechanical Fracture Parameters of Mortars Modified by Burnt Clays. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 241-244. ISBN: 978-3-03835-147-4. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; NAVRÁTILOVÁ, E.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; HAVLÍKOVÁ, I.; BEDÁŇ, J.; KERŠNER, Z. Lomově-mechanické parametry malt modifikovaných pálenými jíly. In Structural and Physical Aspects of Civil Engineering, 2013. Štrbské Pleso, Slovenská republika: 2013. s. 1-4. ISBN: 978-80-553-1488-4.
Detail