Detail projektu

Fyzikálně-mechanické vlastnosti vápenných malt s vodoretenčními přísadami na bázi chitosanu a gumy guar

Období řešení: 01.03.2017 — 28.02.2018

O projektu

Vodoretenční přísady na bázi přírodních polysacharidů (zejména celulózy) se běžně využívají v hotových omítkových směsích, kde zajišťují konstantní homogenitu a snadnou manipulaci se směsí v čestvém stavu a po zatvrdnutí omítek omezují vznik trhlin. Myšlenkou projektu je studium vlivu nových perspektivních přírodních polysacharidů na bázi chitosanu a gumy guar na fyzikálně-mechanické a mikrostrukturní vlastnosti vápenných malt.

Označení

FAST-J-17-4485

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2017 - 31.12.2017)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2017 - 31.12.2017)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2017-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P. Fyzikálně-mechanické a mikrostrukturní vlastnosti vápenných malt modifikovaných vodoretenčními přísadami na bázi biopolymerů. In CONSTRUMAT 2017 - International Conference on Structural Materials. 2017. s. 96-103. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Influence of Guar Gum Derivatives on Hardened Properties of Aerial Lime-Based Mortars. In Special Concrete and Composites 2017. Key Engineering Materials (print). 2018. p. 22-29. ISBN: 978-3-0357-1240-7. ISSN: 1013-9826.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Properties of Aerial Lime-Based Mortars with Chitosan Ethers. In Binders, Materials and Technologies in Modern Constructions IV. Solid State Phenomena. 2018. p. 75-82. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T. Dlouhodobé fyzikálně mechanické vlastnosti vápenných malt s deriváty gumy guar. TZB-info, 2018, roč. 2018, č. 22, s. 1-7. ISSN: 1801-4399.
Detail

ŽIŽLAVSKÝ, T. Dlouhodobé fyzikálně mechanické vlastnosti vápenných malt s deriváty gumy guar. In Juniorstav 2018. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 906-913. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail