Detail projektu

Nízkoenergetická pojiva na bázi alkalicky aktivovaného odpadního cihelného prachu

Období řešení: 01.01.2016 — 31.12.2018

Označení

16-02862S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- příjemce (31.03.2015 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2016-01-01 - 2018-12-31)

Výsledky

ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. STUDIUM PRŮBĚHU ALKALICKÉ AKTIVACE CIHELNÉHO STŘEPU. In 38. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář - Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2016. s. 87-90. ISBN: 978-80-7395-986-9.
Detail

VEJMELKOVA, E.; FOŘT, J.; JUNKOVÁ, A; ČECHOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ,R. Thermal and Hygric Properties of Alkali Activated Aluminosilicates. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. MELVILLE: AMER INST PHYSICS, 2018. p. 040002-1 (040002-4 p.)ISBN: 9780735417663. ISSN: 0094-243X.
Detail

ROVNANÍK, P.; ŘEZNÍK, B.; ROVNANÍKOVÁ, P. Blended alkali-activated fly ash / brick powder materials. Procedia Engineering, 2016, vol. 151, no. 1, p. 108-113. ISSN: 1877-7058.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of curing temperature of alkali-activated brick powder based composite on mechanical fracture properties. Proceedings of the International Conference NON-TRADITIONAL CEMENT & CONCRETE VI. Brno: Brno University of Technology, 2017. p. 50-51. ISBN: 978-80-214-5507-8.
Detail

Pavla Rovnaníková, Patrik Bayer. Vliv silikátového modulu vodního skla a teploty na vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu. In Construmat 2017. Bratislava: Stavebná fakulta Bratislava, 2017. s. 82-89. ISBN: 978-80-227-4689-2.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of Curing Temperature on Mechanical and Fracture Parameters of Alkali-activated Brick Powder Based Composite. In Key Engineering Materials: Non-Traditional Cement and Concrete. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans tech Publications, 2018. p. 79-82. ISBN: 978-3-0357-1096-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

Kočí, V., Rovnaníková, P., Černý, R. Improvement of properties of aluminosilicate pastes based on optimization of curing parameters. In AIP Conference Proceedings. Thermophysics 2017. Melville, NY, USA: American Institute of Physics, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-0-7354-1546-1.
Detail

Čáchová, M., Koťátková, J., Rovnaníková, P., Doleželová, M., Alblová, N., Svora, P., Vejmelková, E., Kočí, V., Černý, R. Microstructure, texture, and mechanical properties of geopolymers prepared using industrial waste. In Resilient Structures and Sustainable Construction. Valencie, Španělsko: ISEC Press, 2017. p. 1-6. ISBN: 978-0-9960437-4-8.
Detail

KEPPERT, M.; VEJMELKOVÁ, E.; BEZDIČKA, P.; DOLEŽELOVÁ, M.; ČÁCHOVÁ, M.; SCHEINHERROVÁ, L.; POKORNÝ, J.; VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Red-clay ceramic powders as geopolymer precursors: Consideration of amorphous portion and CaO content. APPLIED CLAY SCIENCE, 2018, vol. 2018, no. 161, p. 82-89. ISSN: 0169-1317.
Detail

FOŘT, J.; VEJMELKOVÁ, E.; KOŇÁKOVÁ, D.; ALBLOVÁ, N.; ČÁCHOVÁ, M.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Application of waste brick powder in alkali activated aluminosilicates: Functional and environmental aspects. Journal of Cleaner Production, 2018, vol. 194, no. 25, p. 714-725. ISSN: 0959-6526.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KEPPERT, M. Rheological Properties of Alkali-Activated Brick Powder Based Pastes: Effect of Alkali Activator and Silicate Modulus. In Binders, Materials and Technologies in Modern Construction IV. Solid State Phenomena. 2018. p. 185-191. ISBN: 978-3-0357-1348-0. ISSN: 1662-9779.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; VEJMELKOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. Rheological and mechanical properties of alkali-activated brick powder based pastes: effect of amount of alkali activator. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

BRÎNDUŞ-SIMUŢ, J.; VYŠVAŘIL, M.; BAYER, P.; KEPPERT, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of particle size of waste brick powder on the properties of alkaline activated materials. In International Conference Building Materials, Product and Technologies. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 1-8. ISSN: 1757-8981.
Detail

Bayer, P., Rovnaníková, P. Effect of alkaline activator quantity and temperature of curing on the properties of alkali-activated brick dust. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

ROVNANÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; VYŠVAŘIL, M.; GRZESZCZYK, S.; JANOWSKA-RENKAS, E. Rheological properties and microstructure of binary waste red brick powder /metakaolin geopolymer. Construction and building materials, 2018, vol. 188, no. 1, p. 924-933. ISSN: 0950-0618.
Detail

VYŠVAŘIL, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Effect of temperature on rheological properties of alkali activated brick powder based pastes. In SynerCrete’18: Interdisciplinary Approaches for Cement-based Materials and Structural Concrete: Synergizing Expertise and Bridging Scales of Space and Time. FRANCE: RILEM publications S.A.R.L., 2018. p. 437-442. ISBN: 978-2-35158-202-2.
Detail

VEJMELKOVÁ, E.; SCHEINHERROVÁ, L.; DOLEŽELOVÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Development of porous structure of ceramic-based geopolymers. In Nano, Bio, Green and Space-Technologies for a Sustainable Future. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vídeň, Rakousko: 2018. p. 677-685. ISBN: 978-619-7408-71-3. ISSN: 1314-2704.
Detail

FOŘT, J.; VEJMELKOVÁ, E.; SOUKUP, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; ČERNÝ, R. Material characteristics of geopolymers based on an industrial waste product. In 6th International Conference Integrity-Reliability-Failure. Lisabon, Portugalsko: INEGI/FEUP, 2018. p. 85-92. ISBN: 978-989-20-8313-1.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; NAVRÁTILOVÁ, E. Pucolánová aktivita cihelného střepu. In Construmat 2016, Sborník příspěvků XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze, 2016. s. 470-475. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail