Detail projektu

Transport solí pórovou strukturou betonu a podmínky vzniku eflorescentů na jeho povrchu

Období řešení: 01.01.2001 — 31.12.2003

O projektu

Mikroskopické studium provedené v rámci studia transportu solí pórovou strukturou cementových malt a betonů a vzniku eflorescentů prokázalo: 1) že vznik efflorescentů úzce souvisí s použitým kamenivem; 2) že minerální druh eflorescentu závisí na vlhkosti a pt podmínkách v místě depozice; 3) závislost na povaze záměsové vody a současně na geologickém podloží. Výsledky získané a ověřené v průběhu řešení výzkumného projektu vedly spoluřešitele k vydání monografie s názvem "Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů".

Popis anglicky
Microscopic study realized within the frame of the research project focused on salt migration through the pore system of cement mortars and concretes together with study of surface efflorescences proved: 1) Formation of efflorescences closely relates to used aggregates 2) Mineral formation of efflorescence depends on the moisture conditions and P, T conditions in the place of deposition 3) Efflorescence relates to chemical composition of water and geological composition of the ground Results obtained and verified during the solution of research project led us to publishing of monograph "Microscopy of rock-forming and technical minerals".

Označení

GA103/00/0607

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2001 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2000-01-01 - 2002-12-31)

Výsledky

GREGEROVÁ, M.; POSPÍŠIL, P. Microscopic Methods Applied to Study of Historical Mortars and Plasters. In Proceedings of 8th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials. Athens: TRIAENA TOURS & CONGRESS SA, 2001. p. 353-358.
Detail

ČERNÝ, R., PAVLÍK, Z., ROVNANÍKOVÁ, P. Coupled moisture and salt transport in bulding materials: theoretical and experimental treatments. In Saltexpert. Praha: 2002. p. 1 ( p.)
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. Efflorescence on the concrete paving block surface and reasons of their formation. In Concrete and Concrete Structures. Žilina: 2002. p. 180 ( p.)ISBN: 80-7100-954-7.
Detail

ČERNÝ, R., ROVNANÍKOVÁ, P. Transport processes in concrete. neuvedeno. neuvedeno. London and New York: Spon Press, 2002. 547 p. ISBN: 0-415-24264-9.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; PAVLÍK, Z.; ČERNÝ, R. Měření současného přenosu vody a chloridů jako podklad pro predikci koroze výztuže v betonu. Beton TKS, 2002, roč. 2002, č. 6, s. 46-49. ISSN: 1213-3116.
Detail

ČERNÝ, R.; PAVLÍK, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. Experimental analysis of coupled water and chloride transport in cement mortar. CEMENT & CONCRETE COMPOSITES, 2004, vol. 2004, no. 26, p. 705-715. ISSN: 0958-9465.
Detail

ČERNÝ, R., PAVLÍK, Z. Theoretical and experimental analysis of coupled water and salt transport in concrete. In Constributions to Computational and Experimental Investigation of Engineering Materials and Structures. CTU Reports. Praha: ČVUT Praha, 2003. p. 121 ( p.)ISBN: 80-01-02734-1.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. Tvorba výkvětů na povrchu betonu. In Zborník prednášok. 10. sekcia: Stavbené materiály. Košice: 2002. s. 185 ( s.)ISBN: 80-7099-816-4.
Detail