Detail projektu

Efektivnost nových povrchových vrstev při rekonstrukcích architektonického dědictví ve vztahu k trvanlivosti

Období řešení: 01.01.2006 — 31.12.2008

O projektu

Výzkum odolnosti vápenných a modifikovaných malt proti transportu a krystalizaci solí.

Popis anglicky
Investigation of lime plaster resistance against transport and crystallisation of salts.

Klíčová slova
vápenná omítka, krystalizace, sůl

Klíčová slova anglicky
lime plaster, crystallisation, salt

Označení

GA103/06/0031

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- spolupříjemce (20.03.2007 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty

- plně financující (2006-01-01 - 2008-12-31)

Výsledky

KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAŠTA, V. Application of fly ash and ash from biomass combustion as pozzolanic additions in lime mortars. In MATBUD 2007. Krakow, Polsko: 2007. p. 226-231.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; KNOR, J. ANALÝZA VÝSLEDKŮ KONSOLIDACE VÁPENNÉ HISTORICKÉ OMÍTKY VÁPENNOU VODOU NA HRADĚ PERNŠTEJNĚ. In Sanace a rekonstrukce staveb 2006. Brno: ČSS WTA CZ, 2006. s. 61-69. ISBN: 80-02-01866-4.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. REPAIR MORTARS FOR RENEWAL OF HISTORICAL PLASTERS. In Quality and reliability in building industry. Levoča: TU Košice, 2006. s. 327-330. ISBN: 80-8073-594-8.
Detail

KERŠNER, Z.; BAŠTA, V.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P. Lomově-mechanické vlastnosti omítkových malt modifikovaných metakaolínem MEFISTO K05. In Metakaolin 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 47-54. ISBN: 978-80-214-3339-7.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; BAŠTA, V. VYUŽITÍ POPÍLKŮ ZE SPALOVÁNÍ BIOMASY JAKO PŘÍMĚSI DO VÁPENNÝCH MALT. In RECYCLING 2007. Brno: VUT FSI, 2007. s. 164-169. ISBN: 978-80-214-3381-6.
Detail

MICHOINOVÁ, D.; ROVNANÍKOVÁ, P. High-Calcium Lime Mortar : The Effects of Traditional Preparation and Curing. The Journal of Preservation technology, 2008, vol. 39, no. 4, p. 23-29. ISSN: 0044-9466.
Detail

BAŠTA, V.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P. Využití popelů ze spalování biomasy jako pucolánové příměsi do vápenných malt. In VIII. vedecká konferencia Stavebnej fakulty TU v Košiciach Zborník prednášok Sekcia 4: Stavebníctvo. Košice: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2007. s. 33-38. ISBN: 978-80-8073-792-4.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. Využití metakaolinu ve vápenných maltách na hradě Cimburku. Brána památek, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 40-45. ISSN: 1214-4320.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. Kvalita vápenných omítek. Brána památek, 2006, roč. 4, č. zvl. č., s. 12-14. ISSN: 1214-4320.
Detail

PAVLÍK, Z.; ČERNÝ, R.; ROVNANÍKOVÁ, P. Stanovení difuzních a vodivostních parametrů transportu solného roztoku ve stavebních materiálech. Stavební obzor, 2006, roč. 15, č. 6, s. 178-182. ISSN: 1210-4027.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. Využitie metakaolínu vo vápenných maltách. Stavebné materiály, 2008, roč. 2008, č. 10, s. 62-63. ISSN: 1336-7617.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; CHROMÁ, M.; KRMÍČKOVÁ, N. VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MALT MODIFIKOVANÝCH METAKAOLINY. In Metakaolin 2007. Brno: VUT Brno, 2007. s. 78-87.
Detail