Detail projektu

Jemně mletý cihelný střep jako aktivní součást stavebních pojiv

Období řešení: 01.01.2011 — 31.12.2013

O projektu

V projektu bude věnována pozornost reaktivitě mletého keramického střepu, resp. pálených jílů v závislosti na složení suroviny a teplotě výpalu, kdy vznikají fáze různého chemického a mineralogického složení. Výsledek pomůže objasnit funkci pálených jílových minerálů ve vápenných maltách a betonech. Umožní výběr relevantních druhů pálených keramických hlín do vápenných malt pro obnovu fasád architektonického dědictví a jako částečnou náhradu cementu v betonech.

Označení

FAST-S-11-23/1217

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2012 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2012 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2011-01-01 - 2013-12-31)

Výsledky

NAVRÁTILOVÁ, E.; TÓTHOVÁ, S.; ROVNANÍKOVÁ, P. POSOUZENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU. In Sborník anotací Juniorstav 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 349-349. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. JEMNĚ MLETÝ CIHELNÝ STŘEP JAKO SOUČÁST VÁPENNÝCH OMÍTEK. In Metakaolin 2012. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 23-31. ISBN: 978-80-214-4438-6.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E. METODY STANOVENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY. In Studenská vědecká konference 2012. Ostrava: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. s. 14-17. ISBN: 978-80-7368-966-7.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠMERDOVÁ, L.; ROVNANÍKOVÁ, P. MOŽNOSTI VYUŽITÍ PÁLENÝCH JÍLŮ VE VÁPENNÝCH MALTÁCH. In Sanace a rekonstrukce staveb 2012 CRRB - 14 International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Building. Brno: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2012. s. 96-101. ISBN: 978-80-02-02414-9.
Detail

CHROMÁ, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; BAYER, P. Karbonatace betonu s částečnou náhradou cementu cihelným střepem. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference CzechSTAV 2012 - Trendy ve stavebnictví. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 248-255. ISBN: 978-80-905243-1-6.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P. Obnova povrchov cirkevných stavieb. Stavebné materiály, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 40-42. ISSN: 1336-7617.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E. VLIV CIHELNÉHO PRACHU NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MODIFIKOVANÝCH MALT. In JUNIORSTAV 2014 Sborník anotací. Brno: 2014. s. 302-302. ISBN: 978-80-214-4851-3.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. POROVNÁNÍ VLIVU RŮZNÝCH DRUHŮ PÁLENÝCH JÍLŮ NA VLASTNOSTI VÁPENNÝCH MALT. In Sborník příspěvků METAKAOLIN 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 51-56. ISBN: 978-80-214-4692-2.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠMERDOVÁ, L. Možnosti využití pálených jílů ve vápenných maltách. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P. VÁPENNÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM PRACHEM RŮZNÉHO PŮVODU. In Alternativní stavební pojiva sborník příspěvků semináře. Brno: 2013. s. 39-46. ISBN: 978-80-214-4773-8.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; LUKAS, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. CEMENTOVÉ MALTY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU CIHELNÝM PRACHEM. In Alternativní stavební pojiva Sborník příspěvků semináře. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 31-38. ISBN: 978-80-214-4773-8.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ŠMERDOVÁ, L.; KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P. VÁPENOCEMENTOVÉ MALTY MODIFIKOVANÉ CIHELNÝM PRACHEM. In SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2013. Praha: 2013. s. 58-64. ISBN: 978-80-02-02502-3.
Detail

NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; KOSÍKOVÁ, J. POSOUZENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU V ZÁVISLOSTI NA TEPLOPTĚ VÝPALU A DRUHU CIHLÁŘSKÉ ZEMINY. Keramický zpravodaj, 2012, roč. 28, č. 6, s. 11-18. ISSN: 1210-2520.
Detail