Detail projektu

Pokročilé vyhodnocení lomových zkoušek malt modifikovaných příměsí pálených jílů

Období řešení: 01.01.2014 — 31.12.2014

O projektu

Projekt se zabývá pokročilým vyhodnocením lomových testů těles z vybraných jemnozrnných kompozitů. Cílem je zpřesnění vztahu mezi měřenou závislostí síla vs. posun a závislostí síla vs. otevření ústí zářezu/trhliny, obdrženou v tomto případě z numerických simulací v programu ATENA. Tím budou získány relevantní vstupy pro lomový model „dvojí-K“ ke kvantifikaci iniciace šíření trhlin. Postup bude využit k vyhodnocení dříve provedených testů s tělesy z malt modifikovaných příměsí pálených jílů.

Označení

FAST-J-14-2385

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Ústav stavební mechaniky
- interní (01.01.2014 - 31.12.2014)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2014 - 31.12.2014)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2014-01-01 - 2015-12-31)

Výsledky

ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Effect of Admixture Dosage and Specimens Age on Mechanical Fracture Parameters of Lime Mortars Enhanced by Burnt Clays. In Ecology and New Building Materials and Products. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications Inc., 2014. p. 356-359. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1022-6680.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; HAVLÍKOVÁ, I.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z. Vliv dávky příměsi a stáří těles na lomově-mechanické parametry vápenných malt obohacených pálenými jíly. In Elektronický sborník přednášek ICEBMP 2014 Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Brno: Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-87397-16-9.
Detail