Detail projektu

Studium soustavy portlandský cement – amorfní oxid křemičitý

Období řešení: 01.01.2015 — 31.12.2015

O projektu

V projektu bude věnována pozornost reaktivitě amorfního oxidu křemičitého, který je ve vysokých koncentracích obsažen v silikátových surovinách, jako je křemelina, silika nebo v koloidní formě v odalkalizovaném vodním skle. Výsledek přispěje k objasnění funkce příměsí, které mohou sloužit jako částečná náhrada cementu v betonu a maltách. Cílem projektu je zhodnotit surovinové zdroje s obsahem amorfního SiO2, zejména s ohledem reaktivitu a stanovit základní charakterizující parametry cementových past a malt.

Označení

FAST-J-15-2818

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav chemie
- interní (01.01.2015 - 31.12.2015)
Fakulta stavební
- příjemce (01.01.2015 - 31.12.2015)

Zdroje financování

Vysoké učení technické v Brně - Vnitřní projekty VUT

- plně financující (2015-01-01 - 2016-12-31)

Výsledky

ZAHÁLKOVÁ, J. ROVNANÍKOVÁ, P. Study of the effect of diatomite as a partial replacement of cement in cement pastes. Materials Science Forum, 2016, vol. 865, no. 865, p. 22-26. ISSN: 1662-9752.
Detail

ZAHÁLKOVÁ, J. ROVNANÍKOVÁ, P. A Study of crushed glass as a replacement for cement in cement pastes. Key Engineering Materials (web), 2016, vol. 714, no. 1, p. 86-89. ISSN: 1662-9795.
Detail