Detail projektu

Progresivní spolehlivé a trvanlivé nosné stavební konstrukce

Období řešení: 01.01.2007 — 31.12.2012

Zdroje financování

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Výzkumná centra (2000-2004)

- částečně financující (2007-06-22 - 2012-12-22)

O projektu

Předmětem výzkumného záměru je rozvoj vědeckého poznání a formulace základních technických a technologických principů orientovaných na ucelenou oblast teorie, analýzy a metod navrhování nosných konstrukčních systémů staveb a systémů namáhaných statickými a dynamickými účinky.

Popis anglicky
The subject of the research plan is a development of scientific knowledge and a definition of basis technical and technological principles focused on the integrated field of theory, analysis and methods of design of load-bearing structural systems of buildings ans statically and dynamically loaded systems.

Označení

MSM0021630519

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav betonových a zděných konstrukcí
- příjemce (05.11.2007 - nezadáno)

Výsledky

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J. Using Fourier Transform to 1/f noise analysis of electric components. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 169-172. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J.; TOPOLÁŘ, L. Discrete Fourier Transform at Non-Linear Spectroscopy. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 173-176. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; MARTINEK, J. Computing signal Envelope by RainFlow Method. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 177-180. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLKOVÁ, J.; MARTINEK, J. Hilbert Transform as a Power Tool to Damping Analyse of Impulse Signal (theory). In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 181-184. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; MOLL, I.; BAJER, M.; ZVĚŘINA, P. Analysis of Rail Constructions by the Method of Quadratic Time and Frequency Invariant Transformation. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 197-201. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

BÍLKOVÁ, J.; PAZDERA, L.; MARTINEK, J. Following Wave Propagation in concrete at Different Moisture. In Physical and Material Engineering 2007, International Workshop. Brno: CERM, 2007. p. 114-116. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

KALVODA, P.; VONDRÁK, J.; SUCHÁ, M.; MACHOTKA, R. Subpixel Measurement in Close-Range Photogrammetry. In Proceedings of the International Symposium "Computational Civil Engineering 2007". 1. Iasi, Romania, EU: Publishing House of the "Matei-Teiu Botez" Academic Society Iasi, Romania, 2007. p. 576-584. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. Existence of Positive Solutions of Discrete Equations. In 6. matematický workshop, CD Rom. Brno: FAST VUT, 2007. p. 1-6. ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D.; BERGMEISTER, K.; PUKL, R.; ČERVENKA, V. Stochastic nonlinear analysis of concrete structure - Part I: From simulation of experiment and parameter identification to reliability assessment. In Applications of statistics and probability in civil engineering. Tokyo, Japonsko: 2007. p. 1-9. ISBN: 978-0-415-45134-5.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; KUZMYCH, O. Estimations of hybrid systems given by difference systems with delay. In 6. matematický workshop. Brno: FAST VUT, 2007. p. 25-26. ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

KURUC, M.; LÁSKA, Z. Networks of permanent GNSS stations. In XII Międzinarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych XXIV Sejmik SKN Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wroclaw (PL): Dzial Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroclawiu, 2007. p. 78-78. ISBN: 978-83-924761-4-6.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M. ON THE EFFECT OF THE CONCRETE MIX COMPOSITION ON THE VALUE OF THE DYNAMIC MODULUS OF ELASTICITY. In PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2007. LUBOŠ PAZDERA, MARTA KOŘENSKÁ. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2007. p. 154-159. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M. ON THE EFFECT OF CONCRETE STRUCTURE ON THE ELASTIC WAVE PROPAGATION SPEED. In PHYSICAL AND MATERIAL ENGINEERING 2007. LUBOŠ PAZDERA, MARTA KOŘENSKÁ. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM,s.r.o., 2007. p. 160-164. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. Analysis of dynamic parameters of rail fastening by Rihaczek transformation. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Rumunsko: Academic Society, 2007. p. 246-255. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. The use of time frequency transformations in testing structural elements. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Rumunsko: Academic Society, 2007. p. 255-268. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. The use of the bispectrum for analysis dynamic parameters of rail fastening. In Computational Civil Engineering 2007. 1. Rumunsko: Academic Society, 2007. p. 268-275. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

ŠVEC, M.; KALVODA, P.; MACHOTKA, R.; VONDRÁK, J. EDUCATION OF REAL ESTATE CADASTRE AND MAPPING IN BRNO. In XX Jubileuszowa jesienna szkola geodezji, wspolczesne metody pozyskiwania i modelowania geodanych, CD. Polanica Zdroj, PL: Uniwersytet przyrodniczy we Wroclawiu, Politechnika Wroclawska, Stowarzyszenie geodetow polskich, 2007. p. 48 ( p.)
Detail

KERŠNER, Z.; NOVÁK, D.; LEHKÝ, D.; ELIÁŠ, J. Hodnoty lomově-mechanických parametrů k modelování odezvy betonových nosníků. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 177-180. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Asymptotic behavior of solutions of systems of difference equations with an application to delayed discrete equation. In 6. Matematický workshop. Brno: FAST VUT, 2007. p. 1-10. ISBN: 80-214-2741-8.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D. On representation of solutions of discrete delayed systems and controlled systems. In Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation. Kyjev, Ukrajina: Kyiv State University, 2007. p. 133-134. ISBN: 966-7652-00-9.
Detail

DIBLÍK, J.; SVOBODA, Z.; ŠMARDA, Z. Explicit Criteria for the Existence of Positive Solutions for one Scalar Differential Equation with Variable Delay in the Critical Case. In Dynamical System,Modelling and Stability Investigation. Kyiv, Ukraine: Kyiv State University, 2007. p. 136-137. ISBN: 966-7652-00-9.
Detail

KURUC, M.; LÁSKA, Z.; WEIGEL, J. Využití služeb permanentních stanic GNSS při určování výšek. In Aplikace družicových měření v geodézii. Jubilejní 10. seminář s mezinárodní účastí. Sborník referátů. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2007. s. 107-113. ISBN: 978-80-86433-41-7.
Detail

FLORIAN, A. Posouzení citlivosti mezního momentu únosnosti průřezů vyrobených z materiálů s příměsí recyklovaných složek různé kvality. In Konstrukce a progresivní materiály s využitím druhotných surovin 2007. 2007. s. 1-13 ( s.)ISBN: 978-80-214-3512-4.
Detail

KURUC, M. Kvazigeoid GPS na území města Brna. In Sborník konference JUNIORSTAV 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. s. 325-325. ISBN: 978-80-214-3337-3.
Detail

MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M. NON-LINEAR ULTRASONIC SPECTROSCOPY AS A TOOL FOR DEFECTOSCOPY IN CIVIL. In NEW TRENDS IN PHYSICS 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 102-105. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování betonových konstrukcí pomocí FRP materiálů. In Sanace 2007 - sborník přednášek. 2007. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 213-217.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Environmentální aspekty sanací betonových konstrukcí. In Sanace 2007 - sborník přednášek. 2007. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2007. s. 218-224.
Detail

MELCHER, J.; KALA, Z.; ROZLÍVKA, L.; KARMAZÍNOVÁ, M. Současné metody analýzy spolehlivosti ocelových konstrukcí. In Zborník z XXXIII. Aktívu pracovníkov odboru ocelových konštrukcií "Kovové, spriahnuté a drevené konštrukcie a mosty". Bratislava: SSOK, 2007. s. 109-112. ISBN: 978-80-969161-5-3.
Detail

MELCHER, J.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M. Verification and transparency of the reliability level resulting from the specified criteria for steel member design. In Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Steel Structures. Singapore: Research Publishing, 2007. p. 419-424. ISBN: 978-981-05-9366-7.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L. Kontrola délek dodatečně osazených kotevních prvků nedestruktivními metodou. In 5. WORKSHOP NDT 2007. Brno: CERM-Akademické nakladatelství, 2007. s. 21-23. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

WEIGLOVÁ, K. Optimalizace vlastností materiálu Prestab pro jeho využití v silničním stavitelství. In Sborník přednášek ze semináře NOVÉ MATERIÁLY PRO LINIOVÉ STAVBY využití druhotných surovin. Brno: Precheza a.s., 2007. s. 11-16.
Detail

HORÁK, V.; JANKŮ, H. POSOUZENÍ VLIVU NOVÉHO HLUBINNÉHO ZÁKLADU NA KONSTRUKCI PRIMÁRNÍHO KOLEKTOROVÉHO TUNELU. In Zakládání staveb Brno 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 2007. s. 207-210. ISBN: 978-80-7204-544-0.
Detail

MASOPUST, J. Reconstruction of pier foundations of the Charles bridge in Prague. In Sborník 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno. Olomučany: Final Tisk, 2007. p. 189-194. ISBN: 978-80-7204-544-0.
Detail

MASOPUST, J. Sanace zemního prostředí v místě závalu tunelu Březno u Chomutova. In Sborník 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno. Olomučany: Final Tisk, 2007. s. 189-194. ISBN: 978-80-7204-544-0.
Detail

BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L.; PASEKA, A. Inženýrsko-geologický průzkum, závady a zesilování plošných základů. In 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2007, Sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 89-94. ISBN: 978-80-7204-544-0.
Detail

TERZIJSKI, I.; ODSTRČILÍK, L. Návrh speciálních kompozitů pro model předpjaté skořepinové konstrukce. In Sborník příspsěvků z česko-slovenské konference EXPERIMENT 07. 2007. Olomučany: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 471-476. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

TERZIJSKI, I.; HALAS, V. Nová koncepce řízení tuhnutí a tvrdnutí vysokohodnotných betonů. In 14. Betonářské dny 2007. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. s. 443-448. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Strengthening of arched masonry bridges with retrofitting reinforcement - research and practice. In Proceedings from Fifth international conference oncurrent and future trends in Bridge design, construction and maintenance. 2007. Beijing: ICE Institution, 2007. p. 396-405. ISBN: 978-0-7277-3593-5.
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Concrete and masonry elements reinforced with newly developed FRP reinforcement. In Proceedings of the First Asia-Pacific Conference on FRP in Structures (Volume I). Hong Kong: The University of Hong Kong, 2007. p. 353-358. ISBN: 978-962-8014-14-9.
Detail

KARPÍŠEK, Z.; SADOVSKÝ, Z.; ADAMČÍK, J. Testování a fitování rozdělení pravděpodobnosti. In Analýza dat 2007/I - Statistické metody pro praxi. Pardubice: TriloByte s.r.o., 2007. s. 53-68. ISBN: 978-80-254-1321-0.
Detail

FIŠER, Z.; ŠVEC, M.; KALVODA, P.; VONDRÁK, J. Výuka katastru nemovitostí a mapování v Brně. In GEOS 2008 - Conference Proceedings. Zdiby - Praha-východ: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Zdiby, 2008. s. 35-38. ISBN: 978-80-85881-29-5.
Detail

ANTON, O.; SVOBODA, D. THE POSSIBILITY OF IDENTIFICATION OF THE REINFORCEMENT IN CONCRETE USING BY RADIOGRAPHIC CHECKING WITH Co60. In Intrenational Topical Meeting VVER 2007. Praha: UJV, 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-02-01980-0.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. Actual Behaviour and Load-carrying Capacity of Steel Expansion Anchors to Concrete. In Proceedings of the 5th International Conference on Advances in Steel Structures. Singapore: Research Publishing Services - Singapore, 2007. p. 671-676. ISBN: 978-981-05-9366-7.
Detail

KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J.; TERZIJSKI, I.; BAŽANT, Z. Model pro ověření odezvy cihelného lzdiva při vnějším předpínání. In Experiment 2007 - sborník Česko-Slovenské konference. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 199-204. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; KRŮPA, P. Development of new non-metalic concrete reinforcement. In CESB 07 Prague Conference. 2007. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2007. p. 792-797. ISBN: 978-80-903807-8-3.
Detail

PLÁŠEK, O. Provozní ověření vlivu zařízení pro snížení přestavného odporu výhybek. Železniční dopravní cesta po roce 2008. Děčín: VOŠ a SPŠ stavební Děčín, 2008. s. 65-70.
Detail

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Vady podepření výhybkových pražců pod srdcovkami na koridorových tratích ČR. 4. Fórum koľajovej dopravy. Bratislava: Spoľočnosť PSKD, 2008. s. 13-1 (13-6 s.)
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Impedance Spectroscopy - New Tool For Building Elements Testing. In Physical and Material Engineering 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 58-61. ISBN: 978-80-01-04102-4.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Tracing of Concrete Hydration By Means Of Impedance Spectroscopy. In I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist Intertech 2008. Poznan, Polsko: Politechnika Poznan, 2008. s. 114-117. ISBN: 978-83-926896-0-7.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Impedance Spectroscopy Measurement Of Concrete Hydration By Miscellaneous Medium. In I International Interdisciplinary Technical Conference of Young Scientist Intertech 2008. Poznan, Polsko: Politechnika Poznan, 2008. s. 122-124. ISBN: 978-83-926896-0-7.
Detail

BUREŠ, J., SLÁMA, J., SLAVATA, J. Řízení geometrické přesnosti velkých mostních konstrukcí v průběhu procesů betonáže. In Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008. 1. Brno: Český svaz geodetů a kartografů, 2008. s. 79-91. ISBN: 978-80-02-02005-9.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KHESTL, F. Detekce vlhkosti u cementotřískové desky Cetris metodou impedanční spektroskopie. In Sanace a rekonstrukce staveb 2008. Blansko: REPROCENTRUM, 2008. s. 201-204. ISBN: 978-80-02-01998-5.
Detail

DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. On a Discrete System of Bernoulli's type. In XXVI. International Colloquium on the Management of Educational Process, CD-ROM. Brno: UNOB Brno, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-7231-511-6.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Impedance Spectroscopy Measurement Of Concrete Hydration By Miscellaneous Medium. In Physical and Material Engineering 2008. Praha: Czech Technical University in Prague, 2008. p. 69-73. ISBN: 978-80-01-04102-4.
Detail

PĚNČÍK, J.; ZICH, M.; NEUMAYER, O. Statická analýza plavební komory Přelouč II. In Modelování v Mechanice 2008. Ostrava, Česká republika: 2008. s. 43-44. ISBN: 978-80-248-1705-7.
Detail

KARÁSKOVÁ, S.; PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. Calibration of Cyclic-Load Triaxial Testing by Computer Simulation. In Reliability, Safety and Diagnostics of Transport Structures and Means 2008. Pardubice, Česká republika: 2008. p. 136-141. ISBN: 978-80-7395-096-5.
Detail

VESELÝ, V.; ŘOUTIL, L.; KERŠNER, Z. Vliv velikosti a geometrie zkušebního tělesa na rozsah a tvar lomové procesní zóny a lomovou energii cementových kompozitů. In Křehký lom 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 275-284. ISBN: 978-80-254-0725-7.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Využití metod nedestruktivního testování pro sledování betonu při tuhnutí. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 173-176. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; KOŘENSKÁ, M.; BÍLEK, V.; TOPOLÁŘ, L.; MARTINEK, J.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Diskrétní Fourierova transformace při nelineární ultrazvukové spektroskopii. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 177-182. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

MIČA, L.; UHRIN, M. Stanovení parametrů pokročilejšího konstitučního modelu zeminy pro analýzu pažící konstrukce. In Experiment ´07. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 327-332. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

SEDLÁKOVÁ, M. Posouzení požární odolnosti střešní konstrukce vystavené účinkům požáru. In Zastřešení budov 2007. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2007. s. 149-152. ISBN: 978-80-214-3414-1.
Detail

MIČA, L. Výpočet celkové stability dle mezních stavů - EC7. In 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2007. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 119-124. ISBN: 978-80-7204-544-0.
Detail

RAČANSKÝ, V.; MIČA, L. Numerická 3D analýza zásobníku založeného na štěrkových pilířích. In Zlepšovanie vlastností základových pod. 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2007. s. 256-261. ISBN: 978-80-227-2639-9.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; VYROUBAL, P. Concrete Specimen Structure Diagnostics. In Proceedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2007. Brno: CERM,s.r.o., 2007. p. 222-227. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; VYROUBAL, P. Defectoscopy of Concrete. In Proceedings of International Workshop Physical and Material Engineering 2007. Brno: CERM, s.r.o., 2007. p. 228-231. ISBN: 978-80-7204-537-2.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M. Měřicí zařízení pro aplikaci metody nelineární ultrazvukové spektroskopie. In Česko-Slovenská konference EXPERIMENT ´07. Brno: CERM, s.r.o., 2007. s. 217-222. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PAZDERA, L. Modernization of Instructional Physics Laboratory. In New Trends in Physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., 2007. p. 324-326. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M. Non-linear Ultrasonic Spectroscopy as a Tool for Defectoscopy in the Civil Engineering. In New Trends in Physics NTF 2007. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, Csc., 2007. p. 102-105. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování parametrů modelu impedanční spektroskopie na základě Debyeovy teorie při hydrataci betonu. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 137-140. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování hydratace betonu v odlišném prostředí metodou impedanční spektroskopie. In Defektoskopie 2007. Praha: BETIS, 2007. s. 141-146. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; BÍLEK, V. Study on the Acoustic Emission Characteristics of Hardening Process of Concrete with Different Plasticizers. In sbornik. Brno: Novotny, 2007. p. 118-121. ISBN: 978-80-7355-078-3.
Detail

SKALA, J. Reliability of Impact-echo method as a tool to detect the reinforced concrete element corrosion. In Sborník příspěvků Defektoskopie 2007. Praha: ČNDT, 2007. p. 221-225. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

TRYHUK, V. Five simple assertions. In 5. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických s mezinárodní účastí. Brno: Univerzita obrany, 2007. p. 370-374. ISBN: 978-80-7231-274-0.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; BÍLEK, V. Elektrické charakteristiky pražcových betonů s rozlišným složením vody. In řth worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 102-105. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Použití ultrazvuku pro nedestruktivní zjištění dynamických modulů pružnosti betonů - experiment. In řth worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 220-223. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Použití akustické emise při pozorování vývoje mikrotrhlin během tuhnutí a zrání cementové a bezcementové směsi. In řth worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 210-213. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

BOŠTÍK, J. Underground structure in discontinuous rock mass. In Proceeedings of the Fifth International Symposium "Compunational Civil Engineering 2007". 1. Iasi, Rumunsko: Editura Societatii Academice Matei - Teiu Botez, 2007. p. 66-74. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

SKALA, J. INVESTIGATION OF DOMINANT FREQUENCIES IN AN 8 MM DIAMETER STEEL ROD USING THE IMPACT-ECHO METHOD. In Workshop NDT 2007. Brno: VUT Brno, 2007. p. 126-130.
Detail

SKALA, J.; CHOBOLA, Z. Frequency inspection as an assesment tool for the reinforced concrete armature corrosion progres. In Workshop NDT 2007. Brno: VUT Brno, 2007. p. 136-141.
Detail

BOŠTÍK, J. Příprava fyzikálních modelů pro studium chování podzemních konstrukcí. In EXPERIMENT '07. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 25-30. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

SKALA, J.; CHOBOLA, Z. Predominant frequencies of reinforced concrete elements subjected to the Impact-echo method tests. In Workshop NDT 2007. Brno: VUT Brno, 2007. p. 142-145.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie betonu dvou směsí-aplikace modelu dielektrika. In 5th Workshop NDT 2007 Non-destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2007. s. 61-64. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; URBAN, J. Mezní únosnost segmentů mostovky lávky pro pěší. In Česko - Slovenská konference EXPERIMENT 07. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 193-198. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

KALVODA, P.; PODSTAVEK, J.; SUCHÁ, M.; VONDRÁK, J. Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault. In 17th International symposium on modern technologies, education and professional practice in geodesy and related fields Papers. Sofia, BG: Union of Surveyors and Land Managers in Bulgaria, 2007. p. 106-110. ISBN: 978-80-903478-9-2.
Detail

VANĚREK, J.; HRADIL, P. Zesilování dřevěných prvků FRP tkaninami. In Experiment '07. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2007. s. 489-494. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M. Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy of Ceramic Specimen. In Proceedings of 37th International Conference Defektoskopie 2007. Praha: BETIS,s.r.o., 2007. p. 117-122. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; ŘÍMAL, J. Diagnostics of Concrete Components Using Nonlinear Ultrasonic Spectroscopy. In Proceedings of 37th International Conference Defektoskopie 2007. Praha: BETIS s.r.o., 2007. p. 153-157. ISBN: 978-80-214-3504-9.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; SVITÁK, O. Impedanční spektroskopie betonu dvou směsí. In 5th Workshop NDT 2007 Non-destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2007. s. 65-70. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

BOŠTÍK, J. Numerická analýza tunelu v prostředí oslabeném diskontinuitou. In 35. konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2007, Sborník příspěvků. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 211-216. ISBN: 978-80-7204-544-0.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M. Impedanční spektroskopie keramiky s prasklinou a keramiky nepoškozené. In 5th Workshop NDT 2007 Non-destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2007. s. 58-60. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

WEIGLOVÁ, K.; BOŠTÍK, J. Zajištění podzemních staveb v mimořádných podmínkách. In EXPERIMENT '07. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 535-540. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

TREBULÁKOVÁ, P.; CHOBOLA, Z. Frequency inspection as a tool for comparison of varies types of technology for frost resistance of fired roofing tiles. In 5th Workshop NDT 2007 Non-destructive testing in engineering practice. Brno: Brno University of Technology, 2007. p. 224-228. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Response of a house structure to mining induced seismic event. In VSU 2007. Sofie, Bulharsko: 2007. p. 195-201. ISBN: 978-954-331-015-9.
Detail

HAVLÍK, P.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Dynamic response analysis of a compressor foundation. In VSU 2007. Sofie, Bulharsko: 2007. p. 8-15. ISBN: 978-954-331-015-9.
Detail

BAJER, M.; KALA, J.; ŘEPA, Š. Numerical and Experimental Analyses of Steel Members Connections. In Computational Plasticity IX, Fundamentals and Aplications, Part 2. Barcelona: International Center For Numerical Methods in Engineering, 2007. p. 869-872. ISBN: 978-84-96736-29-0.
Detail

BAJER, M. Statická a dynamická analýza kotvení s lepenými kotvami. In Sanace a rekonstrukce staveb 2007. Ostrava: Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ, 2007. s. 250-257. ISBN: 978-80-02-01971-8.
Detail

GRATZA, R.; KYTÝR, J. Model podzemní stojaté válcové nádrže z termoplastu. In Experiment 2007. Brno, Česká republika: 2007. s. 87-90. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

NĚMEC, I.; VLK, Z. Nelineární dynamická analýza tlačeného prutu pomocí řešiče ne-solver. In New trends in statics and dynamics of buildings. Bratislava, Slovensko: 2007. s. 81-84. ISBN: 978-80-227-2732-7.
Detail

BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J. Different FEM Models of Chemical Anchor Placed in Concrete. In Vol. 2. Selected Papers of the 9th Internacional Conference. Vilnius: VGTU "Technika", 2007, 2007. p. 479-482. ISBN: 978-9955-28-199-3.
Detail

KALA, J. Analysis of wind action dampers. In VSU 2007. Sofie, Bulharsko: 2007. p. 202-205. ISBN: 978-954-331-015-9.
Detail

ČADA, Z. Pravděpodobnostní modul klasického prostředí ANSYS. In 15. ANSYS. Lednice, Česká republika: 2007. s. 1-8.
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; DANĚK, P. Behavior of newly developed FRP reinforcement in structures under various load schemes. In Proceedings of the Fifth International Symposium "Computational Civil Engineering 2007". Iasi: EDITURA SOCIETATII, 2007. p. 369-379. ISBN: 978-973-8955-14-1.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu podle zásad ČSN EN 1992-1-1. In ZBORNÍK príspevkov z VIII. VEDECKEJ KONFERENCIE STAVEBVEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERSITY V KOŠICIACH. Košice: 2007. s. 93-98. ISBN: 978-80-8073-790-0.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimalizovaný návrh stožárů z odstřeďovaného betonu - parametrické studie. In Konference s mezinárodní účastí 14. Betonářské dny 2007. Praha: ČBS, 2007. s. 421-426. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Některé zajímavé aplikace FRP materiálů při vyztužování a zesilování betonových konstrukcí. In Zborník prednášok z VIII. vedeckej konferencie Stavebnej fakulty TU v Košiciach "Betonové konštrukcie a mosty. 2007. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2007. s. 161-166. ISBN: 978-80-8073-790-0.
Detail

KALA, Z. Numerical Methods for the Complex Fuzzy-random Analysis of Uncertainty in Structure Design. In Computational Plasticity. Barcelona, Španělsko: 2007. p. 943-946. ISBN: 978-84-96736-29-0.
Detail

KALA, Z. Sobol's Sensitivity Indices in Applications to Stability Problems of Steel Structures. In Lightweight structures in civil engineering. Waršava, Polsko: 2007. p. 44-48. ISBN: 978-83-924884-1-5.
Detail

ČADA, Z. Stanovení tuhosti podloží rotačně symetrické konstrukce. In new trends in statics and dynamics of buildings. Bratislava, Slovensko: 2007. s. 29-32. ISBN: 978-80-227-2732-7.
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P. Concrete and masonry elements reinforced with newly developed FRP reinforcement. In Proceedings of the First ASIA-PACIFIC Conference onf FRP in Structures - APFIS 2007. 2007. Hong Kong: Department of Civil Engineering, The University of Hong Kong, 2007. p. 353-358. ISBN: 978-962-8014-14-9.
Detail

KERŠNER, Z.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; ELIÁŠ, J. Determination of fracture-mechanical parameters for reliability calculation. In 5th international probabilistic workshop. Ghent, Belgie: 2007. p. 123-133. ISBN: 978-3-00-022030-2.
Detail

KANICKÝ, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V. Comparative analysis of seismic responses of structures to mining induced seismic event. In OVA 07. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-248-1616-6.
Detail

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Responses of structures to mining induced seismic event in the area near Karviná town. In OVA 07. Ostrava, Česká republika: 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-248-1616-6.
Detail

SALAJKA, V.; KALA, J.; KANICKÝ, V. Structural analysis of a cable-stayad pedestrian bridge. In VSU 2007. Sofie: 2007. p. 168-173. ISBN: 978-954-331-015-9.
Detail

KANICKÝ, V.; SALAJKA, V.; ŠTĚPÁNEK, P.; KALA, J. Design of eartfquake resistance enhancements of the Dukovany nuclear power plant Building structures. In Nuclear power plant life management. Šanghai, Čína: 2007. p. 1-8.
Detail

PILGR, M. Experimentální ověření skutečného působení styčníků s krátkou čelní deskou. In Sborník příspěvků z česko-slovenské konference "Experiment '07". Brno: CERM, 2007. s. 365-370. ISBN: 978-80-7204-543-3.
Detail

PILGR, M.; POZDÍŠEK, J. Otázka vzniku vázaného kroucení při zatížení teplotou. In Sborník konference "Juniorstav 2008". Brno: VUT, 2008. s. 1-5. ISBN: 978-80-86433-45-5.
Detail

HRADIL, P. Střešní konstrukce historických dřevěných staveb. In Konference Zastřešení budov 2007. 1. Brno: CERM Brno, 2007. s. 29-34. ISBN: 978-80-214-3414-1.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L. Návrh metodiky ověření délky zabudovaných kotevních šroubů ultrazvukem. In 14. Betonářské dny. Hradec Králové: ČBS, 2007. s. 352-356. ISBN: 978-80-87158-04-3.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Moderní navrhování stavebních konstrukcí na bázi plně pravděpodobnostního přístupu. In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 206-217. ISBN: 978-80-214-4037-1.
Detail

DIBLÍK, J.; MORÁVKOVÁ, B.; RŮŽIČKOVÁ, M.; ŠMARDA, Z. Wažewski's method for systems of dynamic equations on time scales. In ICDEA 2009. Estoril: Portuguese Foundation for Science and Technology, 2009. p. 32-33. ISBN: 80-85960-92-3.
Detail

OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Parametrická studie vlivu dodatečného předpětí na objekty v konstrukčním systému panelové soustavy P1.11. In Zborník prednášok z 2. mezinárodné konferencii Technológie opráv a údržby stavieb. 200. Žilina: Krupa print, s.r.o., 2008. s. 150-155. ISBN: 978-80-969681-6-9.
Detail

OLIVA, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Modelování mechanického chování styků panelových objektů. In Zborník prednášok z 2. mezinárodnej konferencii Technológia opráv a údržby stavieb. 2008. Žilina: Krupa print, s.r.o., 2008. s. 144-149. ISBN: 978-80-969681-6-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D. Degradation of the anchorage zones of externally bonded reinforcement caused by thermal effects. In Proceedings from 4th Internacional Conference on Structural Defects and repair, CINPAR 2008. 2008. Portugal: University of Aveiro, 2008. p. 1-11. ISBN: 978-989-95695-3-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J. Optimized design of concrete structures from the environmental point of view. In Proceeding of World sustainable building conference 2008. 2008. Melbourne: CIB, 2008. p. 1-8. ISBN: 978-0-646-50372-1.
Detail

KUSÁK, I. Aplication Of Acoustic Emission (AE) Method To Cementing Compound Specimens. In Výskumné a edukačné aktivity na katedrách fyziky technických univerzít 2008. Bratislava, Slovensko: Slovenská technická univerzita, 2008. p. 81-85. ISBN: 978-80-227-2887-4.
Detail

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Aplikace produktů sítě CZEPOS v inženýrské geodézii. In Družicové metody v geodézii a katastru. 1. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2010. s. 95-103. ISBN: 978-80-86433-46-2.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P. Optimization of concrete structures design. In Mendel 2010 16th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: VUT FSI Brno, 2010. p. 434-440. ISBN: 978-80-214-4120-0. ISSN: 1803-3814.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla. In Defektoskopie 2008. Praha: BETIS, 2008. s. 117-122. ISBN: 978-80-214-3759-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování zděných konstrukcí. In Sborník příspěvků 5. konference Zděné a smíšené konstrukce 2008. 2008. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2008. s. 74-81. ISBN: 978-80-87158-10-4.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trendy zesilování konstrukcí. In Sborník příspěvků z konference Beton 08. 2008. Praha: ČVUT FAST, 2008. s. 89-97. ISBN: 978-80-01-04068-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trendy zesilování konstrukcí. In Betonárske dni 2008. 2008. Bratislava: Vydavatelstvo STU, 2008. s. 297-304. ISBN: 978-80-227-2969-7.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Design of Anchorage of Glued External Reinforcement Affected by Thermal Degradation of Concrete. In ACI/CANMET International Conference on High Performance Concrete Structures and Materials. 2008. Manaus, Brazil: 2008. p. 1-13. ISBN: 978-0-87031-277-9.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Výzkum možnosti použití georadaru jako nedestruktivní zkušební metody při průzkumu masivních železobetonových konstrukcí. 15th Construmat 2009. Kruh u Jilemnice: ČVUT Praha, 2009. s. 13-23. ISBN: 978-80-01-04355-4.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Srovnávací měření polohy výztuže u liniových železobetonových konstrukcí georadarem a elektromagnetickým scannerem. 15th Construmat 2009. Kruh u Jilemnice: ČVUT Praha, 2009. s. 25-36. ISBN: 978-80-01-04355-4.
Detail

ANTON, O. Radiografie Co60 - identifikace dutin, možnost ověření správnosti zainjektování předpínací výztuže. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 47-55. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Možnost užití betatronů při radiografii masivních konstrukcí. Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 37-46. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A. Vybraná realizovaná technologická řešení speciálních inženýrsko-geodetických měření v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů. In XII. International Scientific Conference - Geodesy and Cartography. 1. Brno: Akademické nakladateltsví CERM, s.r.o., 2009. s. 165-170. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Možnosti využití GNSS a produktů síťových řešení v inženýrské geodézii. In Družicová měření a sítě v geodézii. 1. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2009. s. 65-76. ISBN: 978-80-86433-51-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Zesilování konstrukcí FRP výztužemi. In Zborník príspevkov zo 6. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Bratistava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, 2009. s. 120-124. ISBN: 978-80-227-3215-4.
Detail

ŠANDERA, Č.; POPELA, P.; ROUPEC, J. The Worst Case Analysis by Heuristic Algorithms. In Mendel 2009. Mendel Journal series. 2009. p. 109-114. ISBN: 978-80-214-3884-2. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Structural optimisation of concrete structures. In Proceedings of the International Conference LC2008. 2008. Brno: CERM, s.r.o, 2008. p. 277-284. ISBN: 978-80-214-3773-9.
Detail

FILLO, L.; ŠTĚPÁNEK, P. Nosný beton výškových budov. In Konference Beton 08. 2008. Praha: ČVUT FAST, 2008. s. 117-120. ISBN: 978-80-01-04068-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Methods and trends for strengthening of concrete and masonry structures. In Proceedings from CINPAR 2008. 2008. Portugal: 2008. p. 1-20. ISBN: 978-989-95695-3-9.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; VYROUBAL, P. Indication of Partial Disarges by Means of the Acoustic Emission Method. In IVth Workshop "NDT in Progress". The e-Journal of Nondestructive Testing. 1. Prague: Betis s.r.o., 2007. p. 89-96. ISBN: 978-80-214-3505-6. ISSN: 1435-4934.
Detail

HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; PESLAR, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Rozdíly v chování betonových prvků vyztužených betonářskou výztuží a FRP výztuží - experiment, model, norma. In Stavebné materiály a zkúšobnictvo 2008, 5. ročník medzinárodnej konferencie. Stúpava, SK: Orgware, 2008. s. 213-218.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of prestressed poles from spun concrete. In Life cycle assessment, optimisation, behaviour and properties of cencrete structures. Brno: CERM, 2008. p. 180-185. ISBN: 978-80-214-3773-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Structures strengthening with FRP. In The conference proceedings "Stavebné materiály a skúšobníctvo". 2008. Stupava, SK: ORGWARE, 2008. p. 45-52.
Detail

PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R. Katalog poruch asfaltových krytů tramvajových tratí. In Sborník IX. dopravně - inženýrských dnů. Přínos dopravně-inženýrských činností pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Mikulov: Česká silniční společnosti, 2008. s. 147-153. ISBN: 978-80-02-02024-0.
Detail

PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Zjišťování statického a dynamického modulu ložnosti pružné ložné plochy pražců. In Proceedings of the 4th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: University of Žilina, 2008. s. 109-112. ISBN: 978-80-8070-827-6.
Detail

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R. Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou. In Sborník konference Železniční dopravní cesta 2008. Liberec: SŽDC s.o., 2008. s. 97-107. ISBN: 978-80-254-1554-2.
Detail

PĚNČÍK, J.; MIČA, L. Faktory ovlivňující vytvoření výpočtového modelu ekoduktů se zaměřením na modelování pilotového založení. In Modelování v mechanice 2009. Ostrava, Česká republika: 2009. s. 45-53. ISBN: 978-80-248-2016-3.
Detail

PĚNČÍK, J. Green Bridges for Minimizing Fragmentation of Landscape. In Conference on Construction in the 21th Century CITC-V. Istanbul, Turecko: 2009. p. 1646-1654. ISBN: 1-884342-02-7.
Detail

PĚNČÍK, J.; MIČA, L.; FOGLAR, M. Modelování plošného a hlubinného pilotového založení ekoduktů s využitím MKP programu ANSYS. In Ekodukty - umožnění migrací nebo plýtvání penězi z veřejných prostředků?. Brno: 2009. s. 43-51. ISBN: 978-80-86433-22-6.
Detail

ŠTĚPÁNEK, M.; PĚNČÍK, J. Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky. In ANSYS 2009. Plzeň, Česká republika: 2009. s. 39-45. ISBN: 978-80-254-5437-4.
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J. Solution of opening fillup embeding detail by window sub-frame in low-energy and passive houses. In XII. mezinárodní vědecká konference. Brno, Česká republika: 2009. s. 99-102. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method. In Conference Proceedings The 10th International Conference of the Slovenian Society for Non-destructive Testing. Ljubljana: Slovenian NDT, 2009. p. 333-340. ISBN: 978-961-90610-7-7.
Detail

GRATZA, R.; KYTÝR, J. Model podzemní stojaté válcové nádrže z termoplastu. In OVA 06 - Nové poznatky a měření v seizmologii, inženýrské geofyzice a geotechnice. 2007. s. 87-90. ISBN: 80-248-1187-1.
Detail

KALVODA, P. Subpixelová detekce posunů s využitím USB mikroskopu. In Sborník semináře Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ 2009. Praha: ČVUT v Praze, 2010. s. 1-16. ISBN: 978-80-01-04499-5.
Detail

KALVODA, P.; SUCHÁ, M.; PODSTAVEK, J.; VONDRÁK, J. Photogrammetric measurement of deformations during the load test of brick vault. In Proceedings of the Fifth International Symposium "Highway and Bridge Engineering 2007". Iasi, Romania, EU: School of Construction, Technical University Iasi, 2007. p. 186-192.
Detail

BARTONĚK, D.; BUREŠ, J. Platforma pro výuku GIS na VUT v Brně. In Sborník/Proceedings - Symposium GIS Ostrava 2009. 1. Ostrava: TANGER, spol. s r.o., 2009. s. 119-126. ISBN: 978-80-87294-00-0.
Detail

PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; BUCHTA, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Asphalt pavements of tram tracks - catalogue of defects and failures. In Road and Rail Infrastructure. Zagreb: University of Zagreb, 2010. p. 735-741. ISBN: 978-953-6272-37-2.
Detail

HOBST, L. Perspektivy rozvoje radiografie ve stavebnictví. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. Praha: ČVUT v Praze, 2008. s. 159-169. ISBN: 978-80-01-04123-9.
Detail

HOBST, L. Vývojové trendy radiografie ve stavebnictví. In 6-th WORKSHOP NDT 2008. Brno: VUT v Brně, 2008. s. 22-25. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

PILGR, M. Experimental verification of actual behaviour of header plate connections. In Proceedings of the 11th Nordic Steel Construction Conference held in Malmö. Stockholm: SBI, 2009. p. 548-551. ISBN: 91-7127-058-2.
Detail

PILGR, M.; ŠMAK, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Poznatky z experimentálního zkoumání chování styčníků s čelní deskou. In Sborník příspěvků z 22. české a slovenské konference "Ocelové konstrukce a mosty 2009". Brno: CERM, 2009. s. 247-252. ISBN: 978-80-7204-635-5.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Přesnost měření metodou impedanční spektroskopie keramiky s přídavkem bentonitu. In 6th Workshop NDT 2008 Non-Destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2008. s. 58-61. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Přesnost měření metodou impedanční spektroskopie keramiky s přídavkem sodného vodního skla. In 6th Workshop NDT 2008 Non-Destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2008. s. 62-65. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Srovnání spekter ztrátového činitele RC článku určených RLCG mostem a pomocí osciloskopu 54645A. In 6th Workshop NDT 2008 Non-Destructive testing in engineering practice. Brno: CERM, 2008. s. 66-69. ISBN: 978-80-7204-610-2.
Detail

DIBLÍK, J.; MORÁVKOVÁ, B. Representation of Solutions of Linear Discrete Systems with Constant Coefficients, a Single Delay and with Impulses. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process: proceedings of abstracts and electronic versions of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: FEM UNOB, 2010. p. 1-8. ISBN: 978-80-7231-722-6.
Detail

KOCÁB, D.; CIKRLE, P.; POSPÍCHAL, O.; HRONOVÁ, P. Porovnání citlivosti indikátorů výztuže. In Zkoušení a Jakost ve stavebnictví 2009. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 493-498. ISBN: 978-80-214-3951-1.
Detail

SLÁMA, J.; BUREŠ, J. K problematice geometrické přesnosti jako jednoho z dílčích faktorů celkové jakosti staveb. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2008. 1. Praha: Kloknerův ústav ČVUT, 2008. s. 299-307. ISBN: 978-80-01-04123-9.
Detail

VOREL, V.; BUREŠ, J. Kontrola geometrických parametrů a ověřování přesnosti rozměrů ve výstavbě. In 44. geodetické informační dny. 1. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2008. s. 66-74. ISBN: 978-80-86433-50-9.
Detail

BUREŠ, J. Optimalizace procesu meření GPS-RTK při využití CZEPOS. In 44. geodetické informační dny. 1. Brno: ECON Publishing, s.r.o., 2008. s. 124-136. ISBN: 978-80-86433-50-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Vady a poruchy nosných betonových a zděných konstrukcí a jejich eliminace zesilováním pomocí FRP materiálů. In Sborník příspěvků XVIII Mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. 2009. Brno: VUT v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2009. s. 255-261. ISBN: 978-80-214-3808-8.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. New methods and trends for strengthening of concrete and masonry structures. In WTA Almanach 2008 "Restauration and Building-Physics. 2008. Munchen: WTA Publication, 2008. p. 83-109. ISBN: 978-3-937066-08-0.
Detail

ŠMAK, M.; PUCHNER, J. K problematice působení a návrhu čepových spojů. In Sborník příspěvků z 22. české a slenské konference "Ocelové konstrukce a mosty 2009". Brno: CERM, s.r.o., 2009. s. 303-308. ISBN: 978-80-7204-635-5.
Detail

PILGR, M. Studie chování styčníků namáhaných ohybovým momentem a normálovou silou. In Sborník příspěvků z XII. mezinárodní vědecké konference. Sekce 6: Inženýrské konstrukce. Brno: CERM, 2009. s. 85-88. ISBN: 978-80-7204-629-4.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M. Alternativní vzorky pro testování a kalibraci nedestruktivních metod stanovení obsahu drátků v drátkobetonu. Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010. Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 9-15. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; ŠČUČKA, J.; VODIČKA, J. Ověřování homogenity drátkobetonu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010. Brno: VUT v Brně, FAST, 2010. s. 43-50. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

ĎURECH, D.; GIRGLE, F.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Anchoring method for prestressing of FRP reinforcement. In Proceedings of the 35th Conference on Our World in Concrete & Structures. Singapore: CI-Premier PTE LTD, 2010. p. 107-117. ISBN: 978-981-08-5200-9.
Detail

DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; RYVOLOVÁ, A. Stability and estimation of solutions of linear differential systems of neutral type with constant coefficients. In CDEIT 2010. Brno: MU, 2010. p. 42-43. ISBN: 978-80-210-5289-5.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L.; KORDINA, T.; STEHLÍK, M. Possibility of Using Alternative Materials in the Testing and Calibration of Methods for the Determination of Content of Steel-fibres in Steel-fibre Concrete. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. p. 70-75. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Radiography of Fibre-concrete Structures. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. p. 81-86. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

KURUC, M.; WEIGEL, J.; HORÁK, V.; ŠVÁB, T. Problematika dokumentace vinných sklepů. In Sborník referátů XVII. konference SDMG. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 85-92. ISBN: 978-80-248-2312-6.
Detail

HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T. Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe. In XX. mezinárodní sympozium SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2010, Sborník přednášek. Sanace betonových konstrukcí. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2010. s. 67-77. ISSN: 1211-3700.
Detail

VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J. Webové rozhraní permanentní stanice GPS TUBO. In Juniorstav 2010. 1. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A. Usage of GIS Technology in Civil Engineering. In 3rd International Conference on Cartography & GIS. International Conference on Cartography and GIS. 1. Nessebar, Bulgaria: International Cartografic Association, 2010. p. 1-9. ISSN: 1314-0604.
Detail

DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; ŠMARDA, Z. Oscillation of solutions of a linear second-order discrete delayed equation. In 10 th International Summer School " Laypunov's Functions and Their Applications". Sinferopol: University of Tavrida, 2010. p. 164-165. ISBN: 978-966-491-137-2.
Detail

PILGR, M. Některé problémy skutečného působení styčníků s čelní deskou. In Zborník prednášok z 36. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty". Žilina: KNM, 2010. s. 173-178. ISBN: 978-80-970171-5-6.
Detail

MELCHER, J.; PILGR, M. Mezní stavy a skutečné působení nosných kovových pásů pro uchycení telekomunikačních antén. In Zborník prednášok z 36. aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií "Oceľové, drevené a kompozitné konštrukcie a mosty". Žilina: KNM, 2010. s. 141-144. ISBN: 978-80-970171-5-6.
Detail

BUREŠ, J. K problematice ověřování a kalibrace digitálních nivelačních systémů. In Skúšanie a kalibrácia geodetických a fotogrametrických systémov. 1. Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2010. s. 1-13. ISBN: 978-80-227-3337-3.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Radiografické sledování směru vláken v drátkobetonu. Sborník příspěvků konference s mezinárodní účastí 17. Betonářské dny 2010. Hradec Králové: ČBS Servis, s. r. o., 2010. s. 344-347. ISBN: 978-80-87158-28-9.
Detail

STRÁSKÝ, J.; BOLLMAN, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Willamette river bridge, Eugene, Oregon, USA. In fib Symposium PRAGUE 2011 CONCRETE ENGINEERING FOR EXCELLENCE AND EFFICIENCY. 2011. Praha: Czech Concrete Society (CBS) / Czech fib National Member Group, 2011. p. 963-966. ISBN: 978-80-87158-29-6.
Detail

KLUSÁČEK, L.; ŠEDIVÝ, J.; NEČAS, R.; DOBIÁŠ, L.; TERŠEL, M. Návrh rekonstrukce železničního mostu v km 5,872 na trati Český Těšín - Ostrava Kunčice ("GAGARIN"). In Železniční mosty a tunely. 1. Praha: SUDOP Praha a.s., 2011. s. 77-82.
Detail

NĚMEC, I.; JURÁŇOVÁ, M.; FRANTÍK, P.; ŠEVČÍK, I.; VLK, Z. Dynamics of collapse of a high building. In Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina: Publisher University in Žilina, 2011. p. 95-98. ISBN: 978-80-554-0354-0.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Průběžné sledování rekonstrukce předpjatého železničního mostu z roku 1961. In 16. mezinárodní sympozium Mosty 2011. 1. Brno: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 223-228. ISBN: 978-80-86604-52-7.
Detail

DIBLÍK, J.; MORÁVKOVÁ, B. A note on a representation of solutions of impulsive linear discrete systems with constant coefficients and a single delay. In 10th International conference APLIMAT. Bratislava: FME STU, 2011. p. 231-236. ISBN: 978-80-89313-51-8.
Detail

VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J. Automatizované měření deformací s využitím digitálního nivelačního přístroje Leica NA3003. In JUNIORSTAV 2011. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

KALINA, M.; BUREŠ, J. Dlhodobé sledovanie drevenej strešnej konštrukcie športovej haly. In JUNIORSTAV 2011. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

ZICH, M.; DANĚK, P.; LÁNÍK, J. MONITORING NÁDRŽÍ V LOUKOVĚ BĚHEM ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2010. s. 147-156. ISBN: 978-80-214-4144-6.
Detail

ŠMAK, M. The problems of the action of high strength steel element in structures. In Advances and Trends in Structural Engineering, Mechanics and Computation. London: CRC Press/Balkema, 2010. p. 667-670. ISBN: 978-0-415-58472-2.
Detail

ŠMAK, M.; PUCHNER, J. Problems of the action of connections made with pins. In Modern Building Materials, Structures and Techniques. Vilnius: VGTU leidykla TECHNIKA, 2010. p. 799-803. ISBN: 978-9955-28-593-9.
Detail

ANTON, O.; KORDINA, T. BASIC IDENTIFICATION OF MEASURED DATA EVALUATION USING GPR METHOD WHILE CHLORIDE IONS IN CONCRETE MONITORING. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. p. 86-91. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

ANTON, O.; KORDINA, T.; ŠTAINBRUCH, J. INFLUENCE OF GPR SCANNING METHOD FOR MEASURING THE QUALITY OF RAW AND PROCESSED DATA. In 8th Workshop NDT 2010 Non Destructive Testing in Engineering Practice. Brno: FAST, VUT v Brně, 2010. p. 92-99. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

KLIMEŠ, L.; POPELA, P.; ŠTĚTINA, J. Decomposition Approach Applied to Stochastic Optimization of Continuous Steel Casting. In MENDEL 2011 17th International Conference on Soft Computing (sborník přednášek). první. Brno: BUT, 2011. p. 314-319. ISBN: 978-80-214-4302-0.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; ELIÁŠ, J. Mesh dependency and related aspects of lattice models. Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures (FRAMCOS 7). Jeju, Korea: 2010. p. 600-607. ISBN: 978-89-5708-180-8.
Detail

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací. In Environmentální aspekty dopravních staveb. Nová železniční technika. Brno: FAST VUT v Brně, 2010. s. 59-66. ISBN: 978-80-7204-696-6. ISSN: 1210-3942.
Detail

DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; ŠMARDA, Z. Oscilation and nonoscilation of solution of differential equation with delay. In Dynamical System Modelling and Stability Investigation. Kyjev, Ukrajina: University of Kyiv, UA, 2011. p. 25-26. ISBN: 9667652009.
Detail

DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Linear system of discrete equations with a weak delay. In Dynamical System Modelling and Stability Investigation. Kyjev, Ukrajina: University of Kyiv, UA, 2011. p. 26-27. ISBN: 9667652009.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie, Usa. In Mosty 2011. 1. Brno: SEKURKON s.r.o., 2011. s. 164-169. ISBN: 978-80-86604-52-7.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Verification of the inspection method by means of the accelerated degradation of ceramic tiles. In Proceedings of the 8th International Conference NDT 2010. 1. Brno: BUT, 2010. p. 114-120. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A. Usage of GIS Technology In Civil Engineering. Journal of Environmental Science and Engineering, 2011, vol. 5, no. 2, p. 177-183. ISSN: 1934-8932.
Detail

BARTONĚK, D. Program pro podporu výuky v terénu oboru geodézie a kartografie. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 6/2007, s. 179-181. ISSN: 1210-4027.
Detail

KALA, Z. Influence of Partial Safety Factors on Design Reliability of Steel Structure -Probability and Fuzzy Probability Assessments. Journal of civil engineering and management, 2007, vol. 13, no. 4, p. 291-296. ISSN: 1392-3730.
Detail

KALA, Z. Fuzzy Probability Methods in Applications to Reliability Analysis of Eurocode Rules for Steel Structures Design. Engineering Mechanics, 2007, vol. 14, no. 5, p. 359-370. ISSN: 1802-1484.
Detail

KALA, Z. Citlivostní analýza. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 10, s. 289-294. ISSN: 1210-4027.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Inequalities for a class of positive solutions of discrete equations of discrete equation Delta u(n+k)=-p(n)u(n) in the critical case. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 2008, vol. 41, no. 4, p. 539-548. ISSN: 1311-1728.
Detail

HAVLÍK, P.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V. Dynamic response analysis of a table top compressor foundation. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2007, vol. 7, no. 2, p. 1 ( p.)ISSN: 1213-1962.
Detail

BERKOVÁ, A. Katastrální mapa digitalizovaná z pohledu zpracovatele geometrických plánů. Acta Montanistica Slovaca, 2007, roč. 12, č. 3, s. 318-324. ISSN: 1335-1788.
Detail

BERKA, M. Optimalizace metod pro multimediální aplikace v geodézii v prostředí IP sítí. Acta Montanistica Slovaca, 2007, roč. 12, č. 3, s. 311-317. ISSN: 1335-1788.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. On initial data generating bounded solutions of linear discrete equations II. Journal of Applied Mathematics, 2008, vol. 1(2008), no. 1, p. 111-116. ISSN: 1337-6365.
Detail

TEPLÝ, B.; ROVNANÍK, P. Účinky mrazu na beton. Beton TKS, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 42-45. ISSN: 1213-3116.
Detail

HORÁK, V.; KRÁSNÝ, O. The reinforcement of tunnel lining of former service tunnel due to the load caused by a new undegground structure. Górnictwo i geoinzynieria, 2007, vol. 31, no. 3, p. 273-278. ISSN: 1732-6702.
Detail

MASOPUST, J. Sanace horninového prostředí v místě závalu železničního tunelu Březno u Chomutova. Zakládání, 2007, roč. 19, č. 1, s. 18-21. ISSN: 1212-1711.
Detail

MASOPUST, J. Amazon Court - Praha-Karlín, zajištění stavební jámy a pilotové založení. Zakládání, 2007, roč. XIX, č. 3, s. 12-16. ISSN: 1212-1711.
Detail

MATĚJKA, L.; PĚNČÍK, J.; FLORIAN, A. Pasivní rodinný dům s železobetonovým skeletem. Sanace betonových konstrukcí, 2007, roč. 12, č. 2, s. 1-6. ISSN: 1211-3700.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování parametru modelu impedanční spektroskopie na základě Debyeovy teorie při hydrataci betonu. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 137-140. ISSN: 1435-4934.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V. Sledování hydratace betonu v odlišném prostředí metodou impedanční spektroskopie. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 141-146. ISSN: 1435-4934.
Detail

KANICKÝ, V.; HRADIL, P.; KALA, J.; SALAJKA, V. Srovnávací výpočty seizmických odezev typických konstrukcí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2007, roč. 7, č. 2, s. 1-12. ISSN: 1213-1962.
Detail

SALAJKA, V.; KANICKÝ, V.; HRADIL, P. Odezva konstrukcí na účinky seizmicity indukované důlní činností v oblasti kolem Karviné. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2007, roč. 7, č. 2, s. 1-10. ISSN: 1213-1962.
Detail

MASOPUST, J. Obytný komplex Cornlofts v Šaldově ulici v Praze 8, zajištění stavební jámy a založení objektu. Zakládání, 2007, roč. 14, č. 4, s. 23-27. ISSN: 1212-1711.
Detail

GLISNÍKOVÁ, V.; ŠÍBL, R. Monitoring při výstavbě železničního tunelu. Silnice a železnice, 2007, roč. 2, č. 4, s. 19-21. ISSN: 1801-822X.
Detail

BARTONĚK, D. GIS pro podporu výuky v terénu oboru geodézie a kartografie. Stavební obzor, 2007, roč. 16, č. 7/2007, s. 220-222. ISSN: 1210-4027.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. Rekonstrukce barokního zámečku. Sanace betonových konstrukcí, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 164-170. ISSN: 1211-3700.
Detail

TRYHUK, V. Equivalence and symmetries of first order differential equations. Czechoslovak Mathematical Journal, 2008, vol. 58, no. 133, p. 605-635. ISSN: 0011-4642.
Detail

TRYHUK, V.; DLOUHÝ, O. Equivalence and symmetries of second--order differential equations. Mathematica Slovaca, 2008, vol. 58, no. 5, p. 541-566. ISSN: 0139-9918.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. Generalized contact transformations. Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics., 2007, vol. 3, no. 1, p. 47-62. ISSN: 1336-9180.
Detail

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. Použití podpražcových podložek jako ochrana kolejového lože v běžné koleji a ve výhybkách. Akustika, 2007, roč. 2007, č. 8/2007, s. 2-14. ISSN: 1801-9064.
Detail

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M. The Use of Under Sleeper Pads as a Protection of Ballast in Plain Track and Turnouts. Akustika, 2007, vol. 2007, no. 8/2007, p. 2-14. ISSN: 1801-9064.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINEC, J.; RYVOLOVÁ, A. Estimates of perturbed solutions of neutral type equations. Žurnal občisljuvalnoji ta prikladnoji matematiki, 2010, vol. 2009, no. 2(98), p. 108-118. ISSN: 0868-6912.
Detail

DIBLÍK, J.; RYVOLOVÁ, A.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D. Stability and estimation of solutions of linear differential systems with constant coefficients of neutral type. Journal of Applied Mathematics, 2010, vol. III.(2010), no. 2, p. 25-33. ISSN: 1337-6365.
Detail

PLÁŠEK, O.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R. Návrh zkušebního úseku s výhybkou na betonových pražcích s pružnou ložnou plochou. Nová železniční technika, 2008, roč. 16, č. 5, s. 22-26. ISSN: 1210-3942.
Detail

APELTAUER, T.; ŠČERBA, M.; RADIMSKÝ, M. Efektivní řízení dopravního proudu v pracovních zónách. Silnice a železnice, 2010, roč. 5, č. 3, s. 2-4. ISSN: 1801-822X.
Detail

KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J. Oprava uložení kovacího lisu 630 t dodatečně předpjatými konzulami. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 278-283. ISSN: 1211-3700.
Detail

GLISNÍKOVÁ, V. Metody užité geofyziky při stavebně historickém průzkumu. Geotechnika, 2008, roč. 11, č. 3, s. 32-35. ISSN: 1211-913X.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M. Diagnosing Reinforcement Corrosion by Means of Non-linear Ultrasonic Spectroscopy. NDT Welding Bulletin, 2008, vol. 18, no. Special Issue, p. 4-8. ISSN: 1213-3825.
Detail

PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L. Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách. Geotechnika, 2008, roč. 11, č. 4, s. 16-20. ISSN: 1211-913X.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z. Design of expansion anchors to concrete based on the results of experimental verification. Advanced Steel Construction - an International Journal, 2009, vol. 5, no. 4, p. 390-405. ISSN: 1816-112X.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; POZDÍŠEK, J.; KAISER, P. Studie použití ocelí vyšších tříd a betonů vyšších pevností v ocelobetonových spřažených nosnících. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 4, s. 81-83. ISSN: 1213-8762.
Detail

BRAŤKA, M.; KALA, J.; SALAJKA, V. Studie vlivu modelování podzákladí na provozní dynamiku kompresoru. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2008, roč. VIII, č. 2, s. 261-271. ISSN: 1213-1962.
Detail

DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; RYVOLOVÁ, A. Ocenki vazmuščenij rešenij uravnenij nejtralnovo tipa. Žurnal občisljuvalnoji ta prikladnoji matematiki, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 108-118. ISSN: 0868-6912.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; PLŠKOVÁ, I.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M. Application of Non-Linear Ultrasonic Spectroscopy to Non-Destructive Testing in Civil Engineering. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2009, vol. 2009, no. 1, p. 135-141. ISSN: 1435-4934.
Detail

BERKOVÁ, A. Obnova katastrálních map podle nových předpisů. Acta Montanistica Slovaca, 2009, roč. 14, č. 1/2009, s. 12-18. ISSN: 1335-1788.
Detail

SALAJKA, V.; KALÁB, Z.; KALA, J.; HRADIL, P. Response of the residential building structure on load technical seismicity due to mining activities. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2009, vol. 38, no. 2, p. 218-226. ISSN: 2070-3740.
Detail

KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Footbridge response on single pedestrian induced vibration analysis. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2009, vol. 38, no. 2, p. 753-764. ISSN: 2070-3740.
Detail

KALA, J.; MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z. Theoretical Investigation of steel palted girder resistance. PROCEEDINGS OF WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2009, vol. 38, no. 2, p. 765-767. ISSN: 2070-3740.
Detail

KALA, Z.; KALA, J. Sensitivity Analysis of Stability Problems of Steel Structures using Shell Finite Elements and Nonlinear Computation Methods. WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, 2009, vol. 4, no. 3, p. 105-114. ISSN: 1991-8747.
Detail

ERBENOVÁ, A. Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocénních jílů jako základové půdy na Moravě. Geotechnika, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 28-31. ISSN: 1211-913X.
Detail

DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z.; KHUSAINOV, D.; GRYTSAY, I. Stability of Nonlinear Autonomous Quadratic Discrete Systems in the Critical Case. DISCRETE DYNAMICS IN NATURE AND SOCIETY, 2010, vol. 2010, no. Article ID 53908, p. 1-23. ISSN: 1026-0226.
Detail

DIBLÍK, J.; MORÁVKOVÁ, B. Representation of Solutions of Linear Discrete Systems with Constant Coefficients, a Single Delay and with Impulses. Journal of Applied Mathematics, 2010, vol. III.(2010), no. 2, p. 45-52. ISSN: 1337-6365.
Detail

DIBLÍK, J.; RŮŽIČKOVÁ, M.; ŠMARDA, Z. Wazewskis method for systems of dynamic equations on time scales. Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, 2009, vol. 2009, no. 71, p. e1124 (e1131 p.)ISSN: 0362-546X.
Detail

DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z.; SVOBODA, Z. Retract principle for neutral functional differential equations. Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, 2009, vol. 2009, no. 71, p. e1393 (e1400 p.)ISSN: 0362-546X.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Poruchy podlahových desek. Interiér, 2009, roč. 12, č. 1, s. 66-68. ISSN: 1214-4584.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L. Návrh metodiky ověření délky zabudovaných kotevních šroubů ultrazvukem. Konstrukce, 2008, roč. 8, č. 2, s. 9-11. ISSN: 1213-8762.
Detail

BUREŠ, J. Analýza experimentálních měření GPS - RTK. Geodetický a kartografický obzor, 2009, roč. 55/97, č. 4, s. 75-87. ISSN: 0016-7096.
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P. Vývoj nekovových výztuží 2. Materiály pro stavbu, 2009, roč. 2009, č. 02, s. 28-31. ISSN: 1213-0311.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M. Nonlinear Ultrasonic spectroscopy of ceramic specimens. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, vol. 13, no. 3, p. 117-121. ISSN: 1435-4934.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; ŘÍMAL, J. Diagnostics of concrete components using nonlinear ultrasonic spectroscopy. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2008, vol. 13, no. 3, p. 153-157. ISSN: 1435-4934.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; RŮŽIČKOVÁ, M.; BOICHUK, A. Boundary Value Problems for Delay Differential Systems. Advances in Difference Equations, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 1-20. ISSN: 1687-1839.
Detail

KALA, Z. Sensitivity Assessment of Steel Members under Compression. ENGINEERING STRUCTURES, 2009, vol. 31, no. 6, p. 1344-1348. ISSN: 0141-0296.
Detail

PILGR, M. Problematika skutečného působení styčníků s krátkou čelní deskou v ocelových konstrukcích. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice PhD Thesis, 2008, roč. 1, č. 476, s. 1-30. ISSN: 1213-4198.
Detail

TRYHUK, V.; CHRASTINOVÁ, V. Automorhisms of Curves. JOURNAL OF NONLINEAR MATHEMATICAL PHYSICS, 2009, vol. 16, no. 3, p. 259-281. ISSN: 1402-9251.
Detail

HOBST, L. Využití radiografie při posuzování konstrukcí. Stavitel, 2009, roč. 17, č. 3, s. 31-33. ISSN: 1210-4825.
Detail

DIBLÍK, J.; SVOBODA, Z.; ŠMARDA, Z. Explicit Criteria for Existence of Positive Solutions for a Scalar Differential Equations with Variable Delay in Critical Case.IF=0,72. Computers and Mathematics with Applications, 2008, vol. 56(2008), no. 1, p. 556-564. ISSN: 0898-1221.
Detail

DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z.; BEREZANSKY, L. Positive Solutions of a Second-Order Delay Differential Equations with a Damping Term. Computers and Mathematics with Applications, 2010, vol. 62, no. 2, p. 1332-1342. ISSN: 0898-1221.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; STRYK, J.; PAZDERA, L.; VYROUBAL, P. Bridge Structure Diagnostics Using the Acoustic Emission Method. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 109-115. ISSN: 1435-4934.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P. Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2009, roč. 2009, č. 3, s. 117-122. ISSN: 1435-4934.
Detail

WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; SOUKUP, F. Deformation Measurement of the Roof Construction of Pavilion Z at Brno Trade Fair Grounds. Reports on Geodesy, 2008, vol. 82, no. 1, p. 381-386. ISSN: 0867-3179.
Detail

HOLÝ, O. VYZTUŽENÉ OPĚRNÉ KONSTRUKCE - HISTORIE A PRINCIPY NAVRHOVÁNÍ. Konstrukce, 2008, roč. 7, č. 3/2008, s. 68-72. ISSN: 1213-8762.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Moderné trendy zosilnenia konštrukcií. Stavebné materiály, 2009, roč. 5, č. 11, s. 42-45. ISSN: 1336-7617.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Moderní trendy zesilování konstrukcí. Realizace staveb, 2009, roč. 4, č. 5, s. 44-47. ISSN: 1802-0631.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P. Vady a poruchy nosných betonových a zděných konstrukcí a jejich eliminace zesilováním pomocí FRP materiálů. Soudní inženýrství, 2009, roč. 20, č. 4, s. 208-213. ISSN: 1211-443X.
Detail

ŠVAŘÍČEK, L.; ZMEK, B.; ŠTĚPÁNEK, P. Průzkum atypické stropní konstrukce. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 76-82. ISSN: 1211-3700.
Detail

BOŠTÍK, J. Matematické modelování podzemních děl v oslabeném horninovém prostředí. Geotechnika, 2008, roč. 11, č. 3, s. 24-28. ISSN: 1211-913X.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Experimental Testing of the Applicability of Betatrons in Construction Radiography. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2009, vol. 2, no. 3, p. 196-205. ISSN: 1802-971X.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. Automorphisms of Submanifolds. Advances in Difference Equations, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 1-26. ISSN: 1687-1839.
Detail

STRÁSKÝ, J. Félix Candela - stavitel, inženýr, umělec. Beton TKS, 2009, roč. devátý, č. 2, s. 10-15. ISSN: 1213-3116.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J. Oscillation of solutions of a linear second order discrete delayed equation. Journal of Applied Mathematics, 2009, vol. II:(2009), no. II., p. 13-18. ISSN: 1337-6365.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; LUKÁČOVÁ, J.; RŮŽIČKOVÁ, M. Control of oscillating systems with a single delay. Advances in Difference Equations, 2010, vol. 2010, no. 2010, p. 1-15. ISSN: 1687-1839.
Detail

DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z.; BEREZANSKY, L. On connection between second-order delay differential equations and integro-differential equations with delay. Advances in Difference Equations, 2010, vol. 2010, no. 2010, p. 1-8. ISSN: 1687-1839.
Detail

DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z.; BAŠTINEC, J. Oscillation of solutions of a linear second-order discrete delayed equation. Advances in Difference Equations, 2010, vol. 2010, no. 2010, p. 1-11. ISSN: 1687-1839.
Detail

TERZIJSKI, I. Polyfunkční přísady zlepší vlastnosti materiálu. Stavitel, 2008, roč. XVI, č. 11, s. VI (VIII s.)ISSN: 1210-4825.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; SADÍLEK, V. Computational modeling of size effects in concrete specimens under uniaxial tension. INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE, 2008, vol. 154, no. 1-2, p. 27-49. ISSN: 0376-9429.
Detail

BRAŤKA, M.; ČADA, Z. Vliv podzákladí na modální charakteristiky základu stroje. Konstrukce, 2008, roč. 7, č. 6, s. 6-9. ISSN: 1213-8762.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Evaluation of ceramic tiles frost resistance using Impact Echo Method. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2009, vol. 3, no. 1, p. 333-340. ISSN: 1435-4934.
Detail

KALA, Z. Fuzzy probability analysis of the fatigue resistance of steel structural members under bending. Journal of civil engineering and management, 2008, vol. 14, no. 1, p. 67-72. ISSN: 1392-3730.
Detail

BUČEK, J.; NĚMEC, I.; RUSINA, R.; MIČA, L.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Řešení interakce plošných konstrukcí s podložím. Konstrukce, 2009, roč. 8, č. 5, s. 63-66. ISSN: 1213-8762.
Detail

ČADA, Z.; SALAJKA, V.; KANICKÝ, V. Odezva stavebních objektů na seizmické buzení s využitím syntetických akcelerogramů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2009, roč. IX, č. 2, s. 25-42. ISSN: 1213-1962.
Detail

GRATZA, R.; KYTÝR, J. Vliv doby působení zatížení na stabilitu termoplastového dílce. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 10, s. 296-301. ISSN: 1210-4027.
Detail

SOUČEK, V.; RADIMSKÝ, M.; APELTAUER, T. Geografické informační systémy v dopravním inženýrství. Silnice a železnice, 2010, roč. 5, č. 1, s. 11-14. ISSN: 1801-822X.
Detail

MACUR, J.; HOLCNER, P.; BUREŠ, J.; APELTAUER, T. Určování trajektorie z akcelerometrického měření. Silnice a železnice, 2010, roč. 5, č. 1, s. 19-24. ISSN: 1801-822X.
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; PAZDERA, L. Dynamické působení železniční dopravy na kolejový rošt s pružným upevněním kolejnic při průjezdu obloukem. Silnice a železnice, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 2-10. ISSN: 1801-822X.
Detail

MRÓZEK, M. Vliv kapaliny na modální charakteristiky válcové nádrže. Konstrukce, 2008, roč. 7, č. 3, s. 53-57. ISSN: 1213-8762.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Optimization of Reinforcement of RC Framed Structures. Engineering Mechanics, 2010, vol. 17, no. 5/6, p. 285-297. ISSN: 1802-1484.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D. Teoretické základy pro optimalizovaný návrh výztuže železobetonových rámových konstrukcí. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 7, s. 193-196. ISSN: 1210-4027.
Detail

ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J. Výzkumná geodetická síť "Sněžník". Geodetický a kartografický obzor, 2009, roč. 55/97, č. 4, s. 69-75. ISSN: 0016-7096.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; ŠMARDA, Z. Construction of the general solution of planar linear discrete systems with constant coefficients and weak delay. Advances in Difference Equations, 2009, vol. 2009, no. 3, p. 1-18. ISSN: 1687-1839.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; HRDINA, L.; ŠTEFAN, P. Lávky kombinující předpjatý pás s oblouky. Beton TKS, 2009, roč. devátý, č. 4, s. 10-16. ISSN: 1213-3116.
Detail

PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V. Study of the Temperature and Acoustic Emission Characteristics of the Concrete Hardening Process with Different Ways of Curing. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, vol. 2009(2), no. 3, p. 134-139. ISSN: 1802-971X.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. Trvanlivá stabilizace objektu předpětím a vodorovné dotvarování zdiva. Materiály pro stavbu, 2008, roč. 14, č. 9, s. 24-28. ISSN: 1213-0311.
Detail

PASEKA, A.; BAŽANT, Z.; KLUSÁČEK, L. Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílových zeminách. Geotechnika, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 16-20. ISSN: 1211-913X.
Detail

BARTONĚK, D.; BUREŠ, J.; DRÁB, A.; MENŠÍK, M. Usage of a Multidisciplinary GIS Platform for the Design of Building Structures. VGI Vermessung & Geoinformation, 2009, vol. 2009, no. 1, p. 108-118. ISSN: 0029-9650.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L. Impedanční spektroskopie samozhutnitelného betonu při tuhnutí. NDT Welding Bulletin, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 22-25. ISSN: 1213-3825.
Detail

MIČA, L.; BOŠTÍK, J.; BUČEK, J.; RUSINA, R. Kruhová základová deska část 1 Statická analýza geomechanických veličin. Geotechnika, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 10-13. ISSN: 1211-913X.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. Multipoint singular boundary-value problem for systems of nonlinear differential equations. Boundary Value Problems, 2009, vol. 2009, no. 1, p. 1-20. ISSN: 1687-2762.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; GRYTSAY, I. Stability investigation of nonlinear quadratic discrete dynamics systems in the critical case. Journal of Physics: Conference Series, 2008, vol. 96-2008, no. 1, p. 1-6. ISSN: 1742-6596.
Detail

TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; PUKL, R. MODELOVÁNÍ A PROGNÓZA DEGRADACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. Sanace betonových konstrukcí, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 241-249. ISSN: 1211-3700.
Detail

HORÁK, V.; JANKŮ, H. VLIV PILOTOVÉHO ZALOŽENÍ NOVÉHO POZEMNÍHO OBJEKTU NA KONSTRUKCI STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ STAVBY. Geotechnika, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 18-23. ISSN: 1211-913X.
Detail

HOBST, L.; VÍTEK, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J. Možnosti využití ultrazvukové impulsní metody ve stavební praxi. Materiály pro stavbu, 2010, roč. 16, č. 1, s. 42-46. ISSN: 1213-0311.
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P. Optimisation of building structures I (DBSO). Engineering Mechanics, 2010, vol. 17, no. 5/6, p. 307-322. ISSN: 1802-1484.
Detail

HRADIL, P.; VANĚREK, J. Spoje šikmých striech. Stavebné materiály, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 56-58. ISSN: 1336-7617.
Detail

BUČEK, J.; RUSINA, R.; NĚMEC, I.; NOVÁK, D.; TEPLÝ, B. Kruhová základová deska - část 2, Statistická analýza interakce desky s podložím. Geotechnika, 2008, roč. 10, č. 3, s. 14-18. ISSN: 1211-913X.
Detail

MELCHER, J.; ŠKALOUD, M.; KALA, Z.; KARMAZÍNOVÁ, M. Sensitivity and Statistical analysis within the elaboration of steel plated girder resistance. Advanced Steel Construction - an International Journal, 2009, vol. 5, no. 4, p. 390-405. ISSN: 1816-112X.
Detail

KALA, Z.; MELCHER, J.; PUKLICKÝ, L. Material and Geometrical Characteristics of Structural Steels Based on Statistical Analysis of Metallurgical Products. Journal of civil engineering and management, 2009, vol. 15, no. 3, p. 299-307. ISSN: 1392-3730.
Detail

KALA, Z.; OMISHORE, A.; PUKLICKÝ, L. Applicability of Fuzzy Logic to the Definition of the Buckling Length of Steel Plane Frames. Engineering Structures and Technologies, 2009, vol. 1, no. 3, p. 135-140. ISSN: 2029-2317.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; ŠTEFAN, P. Lávka přes Svratku v Brně. Stavitel, 2008, roč. XVI, č. 08, s. IV (V s.)ISSN: 1210-4825.
Detail

DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Combination of Liapunov and retract methods in the investigation of the asymptotic behavior of solutions of systems of discrete equations. Dynamic systems and applications, 2009, vol. 18, no. 3-4, p. 507-538. ISSN: 1056-2176.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M. Non-linear Ultrasonic Spectroscopy as an Assessment Tool for the Structure Integrity of Concrete Specimens. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, vol. 3, no. 1, p. 17-22. ISSN: 1802-971X.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; VYROUBAL, P.; MANYCHOVÁ, M. Acoustic Emission Method as an Assessment Tool for the Concrete Specimen Structure Diagnosing. NDT Welding Bulletin, 2010, vol. 20, no. Special Issue, p. 22-25. ISSN: 1213-3825.
Detail

DAŠEK, O.; KUDRNA, J. Změny vlastností asfaltu a asfaltové směsi po aplikaci regeneračního postřiku Reclamite. Silniční obzor, 2010, roč. 71, č. 4, s. 95-99. ISSN: 0322-7154.
Detail

KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z.; POSPÍCHAL, O.; MISÁK, P.; VYMAZAL, T. Influence of freeze-thaw cycles on fracture parameters values of lightweight concrete. Procedia Engineering, 2010, vol. 2, no. 1, p. 959-966. ISSN: 1877-7058.
Detail

DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z.; SVOBODA, Z.; KHUSAINOV, D. Instable trivial solution of autonomous differential systems with quadratic right-hand sides in a cone. Abstract and Applied Analysis, 2011, vol. 2011, no. Article ID 15491, p. 1-23. ISSN: 1085-3375.
Detail

SHATYRKO, A.; KHUSAINOV, D.; DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; RYVOLOVÁ, A. Estimates of perturbations of nonlinear indirect interval control system of neutral type. Journal of automation and information sciences, 2011, vol. 2011 (43), no. 1, p. 13-28. ISSN: 1064-2315.
Detail

STRNAD, J.; WEIGL, K. Užití předpětí při sanaci stropní konstrukce novostavby. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 219-224. ISSN: 1211-3700.
Detail

ANTON, O. The Problem of Testing the Grouting of Prestressing Reinforcement - Use of Radiography. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2009, vol. 2, no. 3, p. 9-16. ISSN: 1802-971X.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; CHOBOLA, Z. Optimizing the Location of Piezoelectric Sensors. TRANSACTIONS ON TRANSPORT SCIENCES, 2010, vol. 3, no. 1, p. 23-28. ISSN: 1802-971X.
Detail

KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J. Rekonstrukce klenbových mostů betonovými čely a příčnými předpínacími kabely. Silnice a železnice, 2011, roč. 6, č. 2, s. 23-29. ISSN: 1801-822X.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie. Inžinierske stavby, 2011, roč. 2011, č. 2, s. 42-44. ISSN: 1335-0846.
Detail

TERZIJSKI, I. Technologické aspekty vývoje a aplikace vysokopevnostního betonu v podmínkách České repibliky. Část I. Úvod a složky vysokopevnostního betonu. Beton TKS, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 54-63. ISSN: 1213-3116.
Detail

CACON, J; KAPLON; WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Recent Local Geodynamics in the Central Part of the Stolowe Mts. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2010, vol. 7, no. 3 (159), p. 335-342. ISSN: 1214-9705.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; WITISKA, M. Geological Constraints on the GPS and Precise Levelling Measurements along the Diendorf-Čebín Tectonic Zone. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2010, vol. 7., no. 3, p. 317-333. ISSN: 1214-9705.
Detail

KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z. Zesilování dřevěných prvků krovů a stropů. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 235-240. ISSN: 1211-3700.
Detail

DIBLÍK, J.; ZAFER, A. On stability of linear delay differential equations under Perron's condition. Abstract and Applied Analysis, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1-9. ISSN: 1085-3375.
Detail

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L. Acoustic Emission method as a Comparative Tool for Results Obtained Using Impedance Spectroscopy - Applied for Cementing Compound Specimens with Various Capillary Porosity Levels. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2010, vol. 3, no. 2, p. 45-50. ISSN: 1435-4934.
Detail

ELIÁŠ, J.; FRANTÍK, P.; VOŘECHOVSKÝ, M. Improved sequentially linear solution procedure. Engineering Fracture Mechanics, 2010, vol. 77, no. 12, p. 2263-2276. ISSN: 0013-7944.
Detail

KALA, Z. Sensitivity Analysis in Advanced Building Industry. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2010, vol. 2, no. 6, p. 7682-7683. ISSN: 1877-0428.
Detail

KALA, Z.; KALA, J. Resistance of Thin-walled Plate Girders under Combined Bending and Shear. WSEAS TRANSACTIONS ON APPLIED AND THEORETICAL MECHANICS, 2010, vol. 2, no. 6, p. 242-251. ISSN: 1991-8747.
Detail

KALA, J.; BAJER, M.; BARNAT, J.; SMUTNÝ, J. Experimental approach of the single pedestrian induced excitation. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2010, vol. 18, no. 4, p. 14-20. ISSN: 1210-3896.
Detail

ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KANICKÝ, V. Účinky přírodní a technické seizmicity na stavební konstrukce v ČR. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, 2010, roč. 10, č. 2, s. 173-182. ISSN: 1213-1962.
Detail

DIBLÍK, J.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; BAŠTINCOVÁ, A. Exponential stability and estimation of solutions of linear differential systems of neutral type with constant coefificients. Boundary Value Problems, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 1-20. ISSN: 1687-2762.
Detail

KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L. Rekonstrukce silně narušené cihelné klenby na místní komunikaci. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 22-28. ISSN: 1211-3700.
Detail

CHRASTINOVÁ, V. Straight Lines in Three-Dimensional Space and the Ultrahyperbolic Equation. Tavricheskiy vestnik informatiki i matematiki, 2010, vol. 2010, no. 1, p. 35-49. ISSN: 1729-3901.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O. Použití podpražcových podložek v srdcovkách výhybek. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 2/2011, s. 63-73. ISSN: 1210-4027.
Detail

SMUTNÝ, J.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V. Zkušenosti z experimentálního měření dlouhých výhybkových pražců. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2010, roč. 2010, č. 30, s. 104-118. ISSN: 1214-9047.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Měřící technologie při rekonstrukci předpjatého mostu Gagarin. Silnice a železnice, 2011, roč. 6, č. 1, s. IX (XV s.)ISSN: 1801-822X.
Detail

KERŠNER, Z.; KOUTNÍK, P.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ŠKROB, V. Fracture properties values of natural and artificial sandstones. Selected Scientific Papers - Journal of Civil Engineering (print), 2010, vol. 5, no. 2, p. 23-28. ISSN: 1336-9024.
Detail

TEPLÝ, B. Možnosti uplatnění pravděpodobnostních postupů při modelování interakce staveb s podložím. Konstrukce, 2010, roč. 9, č. 3, s. 44-46. ISSN: 1213-8762.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; PODROUŽKOVÁ, B. Zesilování pilířů a zdí. Sanace betonových konstrukcí, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 178-185. ISSN: 1211-3700.
Detail

HLAVÁČ, Z.; GARBACZ, A; HOBST, L. Detection of Defects in Massive Concrete Blocks by Impact-Echo. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1-28. ISSN: 1435-4934.
Detail

HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T. Diagnostika kotev do betonu. Stavitel, 2010, roč. 18, č. 11/2010, s. 18-19. ISSN: 1210-4825.
Detail

HOBST, L.; KOUDELKA, M.; LÁNÍK, J.; VÍTEK, L.; MIČKA, T. Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 3/2010, s. 25-29. ISSN: 1213-3116.
Detail

TRYHUK, V.; CHRASTINOVÁ, V.; DLOUHÝ, O. The Lie Group in Infinite Dimension. Abstract and Applied Analysis, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1-35. ISSN: 1085-3375.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. Dvoupodlažní vestavba do původního krovu renesančního objektu. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 202-209. ISSN: 1211-3700.
Detail

KLUSÁČEK, L.; STRNAD, J. Sanace a zesilování klenbových mostů betonovými čely s příčnými předpínacími kabely. Sanace betonových konstrukcí, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 132-143. ISSN: 1211-3700.
Detail

DIBLÍK, J.; BEREZANSKY, L.; BAŠTINEC, J.; ŠMARDA, Z. On the Critical Case in Oscillation for Differential Equations with a Single Delay and with Several Delays. Abstract and Applied Analysis, 2010, vol. 2010, no. Article ID 41789, p. 1-20. ISSN: 1085-3375.
Detail

VOREL, V., LÍNKOVÁ, L., BUREŠ, J. Vyjadřování přesnosti v inženýrské geodézii. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 8, s. 248-252. ISSN: 1210-4027.
Detail

MIČA, L.; RAČANSKÝ, V.; KLIŠ, L. Vliv konstitučního modelu na predikci chování pažící konstrukce. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 4, s. 102-105. ISSN: 1210-4027.
Detail

PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R.; HRUZÍKOVÁ, M. Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřeními proti šíření hluku a vibrací. Nová železniční technika, 2010, roč. 18, č. 6, s. 15-19. ISSN: 1210-3942.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; ĎURECH, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Beton TKS, 2010, roč. 10, č. 5/2010, s. 74-79. ISSN: 1213-3116.
Detail

GIRGLE, F.; ŠTĚPÁNEK, P.; ĎURECH, D.; HORÁK, D.; LANÍKOVÁ, I. Systém kotvení předpjaté FRP výztuže. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 2/2011, s. 42-49. ISSN: 1210-4027.
Detail

STRÁSKÝ, J.; ŠTEFAN, P.; NEČAS, R. Footbridge across the Svratka river in Brno, Czech Republic. Structural Concrete, 2011, vol. 12, no. 2, p. 76-81. ISSN: 1464-4177.
Detail

VOLF, M.; KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. Zesílení základů radniční věže předpjatými konzolami. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 204-209. ISSN: 1211-3700.
Detail

POŽÁR, M.; KLUSÁČEK, L. Kotvení ocelových desek do zdiva příčně předpjatým spojem. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 252-259. ISSN: 1211-3700.
Detail

SUZA, D.; KLUSÁČEK, L. Nadměrné průhyby stropní desky, příčiny, řešení. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 246-251. ISSN: 1211-3700.
Detail

FIXEL, J.; KLUSÁČEK, L. Sanace historického komína výšky 40 m. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 210-218. ISSN: 1211-3700.
Detail

DUCHÁČ, P.; KLUSÁČEK, L.; TERZIJSKI, I.; POŽÁR, M.; VOLF, M. Stanovení modulu pružnosti zdiva pomocí jednolanového napínacího lisu. Sanace betonových konstrukcí, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 178-185. ISSN: 1211-3700.
Detail

TERZIJSKI, I. Mosty z vysokopevnostního betonu v ČR. Beton TKS, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 4-13. ISSN: 1213-3116.
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I. Snižování hluku od železniční dopravy aplikací kolových akustických absorbérů. Nová železniční technika, 2011, roč. 19, č. 1, s. 15-20. ISSN: 1210-3942.
Detail

DIBLÍK, J.; BAŠTINCOVÁ, A.; BAŠTINEC, J.; KHUSAINOV, D.; SHATYRKO, A. Estimates of perturbed nonlinear systems of indirect control of neutral type. Cybernetics and computer enginering, 2010, roč. 2010, č. 160, s. 72-85. ISSN: 0452-9901.
Detail

PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Some problems of actual behaviour of header plate connections in steel structures. International scientic conference VSU, 2010, vol. 1, no. 1, p. II-229 (II-234 p.)ISSN: 1314-071X.
Detail

ROUPEC, J. Advanced Genetic Algorithms for Engineering Design Problems. Engineering Mechanics, 2011, vol. 17, no. 5/6, p. 407-417. ISSN: 1802-1484.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. Hodnocení staveb z hlediska statiky. Stavitel, 2011, roč. 19, č. 6, s. 22-23. ISSN: 1210-4825.
Detail

TRYHUK, V.; CHRASTINOVÁ, V. On the mapping of jet spaces. JOURNAL OF NONLINEAR MATHEMATICAL PHYSICS, 2010, vol. 17, no. 3, p. 293-310. ISSN: 1402-9251.
Detail

BAJER, M.; KALA, J.; BARNAT, J. Modelling chemical anchors placed in concrete using different FEM systems. In Modern Building Materials, Structures and Techniques, selected papers. 1. Vilnius: VGTU "Technika", 2007, 2007. p. 479 ( p.)ISBN: 978-9955-28-199-3.
Detail

FLORIAN, A. Citlivostní analýza náhodného chování obdélníkového průřezu z recyklovaného betonu namáhaného prostým ohybem - parametrická studie. VUT v Brně. 2007.
Detail

DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Asymptotic behavior of solutions of systems of difference equations with an application to delayed discrete equation. Brno: FAST VUT, 2007. p. 23-24.
Detail

DIBLÍK, J. Bounded solutions of nonlinear discrete equations. Munich: Munich TU, 2007. p. 32-32.
Detail

BAŠTINEC, J.; DIBLÍK, J.; ŠMARDA, Z. Existence of Positive Solutions of Discrete Delaed Equations. Brno: FAST VUT, 2007. p. 19-20.
Detail

NOVÁK, D.; VOŘECHOVSKÝ, M.; LEHKÝ, D.; BERGMEISTER, K.; PUKL, R.; ČERVENKA, V. Stochastic nonlinear analysis of concrete structure - Part I: From simulation of experiment and parameter identification to reliability assessment. Tokyo, Japonsko: 2007. p. 325-326.
Detail

RÖDER, V. Optimalizace návrhu ocelobetonových sloupů z materiálů vyšších pevností. Juniorstav 2009, Sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2009. s. 142-142. ISBN: 978-80-214-3810-1.
Detail

RÖDER, V. Numerická analýza tlačeného ocelobetonového prutu tvořeného částečně obetonovaným H-průřezem. Juniorstav 2011, sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2011. s. 148-148. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

RÖDER, V. Teoretická a numerická studie vlivu reziduálních napětí na tlačený ocelobetonový sloup. Juniorstav 2010, Sborník anotací. Brno: VUT FAST, 2010. s. 161-161. ISBN: 978-80-214-4042-5.
Detail

BOŠTÍK, J.; WEIGLOVÁ, K. Interaction during tunneling. 2009 Joint Conference on Mechanics and Materials: HTML Export (http://www.esm.vt.edu/pdf/Mech09/mech09abstracts-2009.pdf). VirginiaTech, Virginia: 2009. p. 352-352.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; KRÁTKÝ, J.; VAŠKOVÁ, J.; PROCHÁZKA, J.; KOHOUTKOVÁ, A. Navrhování betonových konstrukcí 1, Prvky z prostého a železového betonu. 1. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2007. 316 s. ISBN: 978-80-903807-5-2.
Detail

Pospíšil, L., Nemčok, M. Geophysical Model of the Carpathian-Pannonian Lithosphere: Geological and Geophysical Data Analyses. 1. 1. Germany: LAP Lambert Academic Publisning, 2010. 205 p. ISBN: 978-3-8433-7227-5.
Detail

NĚMEC, I.; KOLÁŘ, V.; ŠEVČÍK, I.; VLK, Z.; BLAAUWENDRAAT, J.; BUČEK, J.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D.; ŠTEMBERA, V. Finite Element Analysis of Structures, Principles and Praxis. 420. 420. Aachen, Německo: Copyright Shaker Verlag 2010, 2010. 635 p. ISBN: 978-3-8322-9314-7.
Detail

JŮZA, P. Znalecký posudek na posouzení přístupových komunikací k domu č.p. 56 v obci Ivančice-Budkovice se zaměřením na bezpečnost pěší dopravy. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-17.
Detail

JŮZA, P. Posouzení vad manipulační plochy nakládacích ramp haly "Rezervního skladu Škoda Parts Centrum. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-63.
Detail

JŮZA, P. Znalecký posudek na stavebně technické posouzení samostatného vjezdu do garáže. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-7.
Detail

JŮZA, P. Posouzení kamenné zdi vybudované podél silnice III/03826. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-31.
Detail

KUDRNA, J. Zpráva o provedené diagnostice Dálnice D 1 Behárovce - Branisko, pravý tunel, stavební část a SO 402 09 Vozovka a chodníky. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-300.
Detail

JŮZA, P. Znalecký posudek na posouzení nabídkových cen sedmi potencionálních zhotovitelů stavby čistírny odpadních vod a kanalizace v Konici. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-15.
Detail

JŮZA, P. Znalecký posudek na posouzení místní komunikace ul. Blatné v obci Nový Šaldorf-Sedlešovice. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-13.
Detail

JŮZA, P. Posouzení vlivu dopravního napojení projektovaného obchodního centra na pozemcích. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-19.
Detail

JŮZA, P. Znalecký posudek na posouzení možnosti přístupu do podzemních garážových prostorů. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-10.
Detail

JŮZA, P. Posouzení zámkové dlažby u prodejny potravin LIDL v Hostivicích u Prahy. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-10.
Detail

JŮZA, P. Posouzení možnosti průjezdu nákladních vozidel přes pozemek p.č. 1698/1. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-23.
Detail

JŮZA, P. Posouzení vlivu stavby silnice III/43330-Dřínov průtah na rodinný dům č.p. 101. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-15.
Detail

JŮZA, P. Znalecký posudek na posouzení vlivu dopravy na praskání a poškozování domu č.p. 776 v obci Uherský Brod. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-13.
Detail

JŮZA, P. posouzení provedení účelové komunikace budované v rámci stavby kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Březolupy. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-23.
Detail

JŮZA, P. Posouzení pozemku p.č. 2272/112 v k.ú. Slatina o výměře 380 m2 na ul. Řípská v Brně. Brno: VUT v Brně, 2009. s. 1-10.
Detail

MIČA, L. Zahraniční poznatky z měření přetvoření na konstrukcích z vyztužené zeminy. 1. Praha, Brno: IGS CZ, 2007.
Detail

MIČA, L. Matematické modelování vyztužených konstrukcí. 1. Smoleńice, SK: Tectum Geosynthetics, s.r.o., 2007.
Detail

SALAJKA, V.; KALA, J.; HRADIL, P. Využití programu ANSYS pro predikci vlastních frekvencí a tvarů kmitu vodních strojů. 16. ANSYS. 1. Luhačovice, Česká republika: 2008. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-254-3355-3.
Detail

WEIGEL, J.; ŠVÁBENSKÝ, O. Zaměření a určení bodů testovací základny GNSS Skalka metodou GPS. Brno: Ústav geodézie VUT v Brně, 2008. s. 1-16.
Detail

KUDRNA, J. Výhled stavebních aktivit na pozemních komunikacích - zhodnocení Silniční konferece 2008. Luhačovice: 2008. s. 1-24.
Detail

KUDRNA, J. Je zájem o gumoasfaltové směsi?. Luhačovice: 2008. s. 1-20.
Detail

JURÁK, P. Odhady diskrétních rozdělení pravděpodobnosti pomocí kvazinorem. Brno: Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, 2008. s. 1-85.
Detail

KALA, J. Kmitání mostní konstrukce vyvolané pohybem osob. Brno: 2008. s. 1-99.
Detail

NEVAŘIL, A. Dynamika lanových konstrukcí. Brno: VUT v Brně, FAST, 2009. s. 1-172.
Detail

ŽAMPACHOVÁ, E.; MRÁZEK, M. Design Optimization of Frame Structures. In MENDEL 2011 - 17th International Conference on Soft Computing. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. p. 307-313. ISBN: 978-80-214-4302-0.
Detail

STRÁSKÝ, J.; MOJZÍK, P.; PUDA, V.; NEČAS, R. Bicyclist and pedestrian bridge across the motorway D1 Bohumin, Czech Republic. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 152-153. ISBN: 978-83-7125-204-4.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; GERBER, U.; PLÁŠEK, O. Influence of USP on Dynamic Load in Turnout. In Railway Engineering 2011. London, UK: University of Westminster, 2011. p. 1-9. ISBN: 0-947644-69-5.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved cable stayed and suspension pedestrian bridges. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 286-287. ISBN: 978-83-7125-204-4.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved cable stayed and suspension pedestrian bridges. In Footbridge 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 741-748. ISBN: 978-83-7125-205-1.
Detail

KOCOUREK, P.; JURÍK, M.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved stress ribbon and flat arch pedestrian bridges. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 294-295. ISBN: 978-83-7125-204-4.
Detail

NEČAS, R.; HRNČÍŘOVÁ, M.; STRÁSKÝ, J. Flat arch stiffened by a suspension cable. FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 298-299. ISBN: 978-83-7125-204-4.
Detail

STRÁSKÝ, J.; MOJZÍK, P.; PUDA, V.; NEČAS, R. Bicyclist and pedestrian bridge across the motorway D1 Bohumin, Czech Republic. In FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 233-238. ISBN: 978-83-7125-205-1.
Detail

KOCOUREK, P.; JURÍK, M.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Curved stress ribbon and flat arch pedestrian bridges. In FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 777-784. ISBN: 978-83-7125-205-1.
Detail

NEČAS, R.; HRNČÍŘOVÁ, M.; STRÁSKÝ, J. Flat arch stiffened by a suspension cable. In FOOTBRIDGE 2011, Attractive structures at reasonable costs. 2011. Wroclaw, Poland: Dolnoslaskie wydawnictwo edukuacyjne, 2011. p. 794-801. ISBN: 978-83-7125-205-1.
Detail

TERZIJSKI, I. Technologické aspekty vývoje a aplikace vysokopevnostního betonu v podmínkách České republiky část II. Vlastnosti vysokopevnostního betonu a jejich zkoušení. Beton TKS, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 44-53. ISSN: 1213-3116.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R. Vyhodnocení zkušebních úseků s podpražcovými podložkami v ČR. In Železniční dopravní cesta 2011. Děčín: VOŠ a SPŠ stavební, Děčín, 2011. s. 101-112. ISBN: 978-80-254-8811-9.
Detail

BUREŠ, J.; VOJKŮVKA, M. Monitoring svislých deformací při statickém zajišťování stavebních konstrukcí. In Aktuálne problémy geodézie, inžinierskej geodézie a fotogrametrie. 1. Bratislava, Slovensko: STU Bratislava, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-227-3501-8.
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I. Dynamické vlastnosti kolejového roštu s Y pražci. Silnice a železnice, 2011, roč. 6, č. 3, s. 33-40. ISSN: 1801-822X.
Detail

DIBLÍK, J.; MORÁVKOVÁ, B. Representation of solutions of impulsive linear discrete systems with constant coefficients and a single delay. In XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: 2011. p. 1-6. ISBN: 978-80-7231-779-0.
Detail

DIBLÍK, J.; HALFAROVÁ, H. Discrete systems of linear equations with weak delay. In XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process. Brno: 2011. p. 1-4. ISBN: 978-80-7231-779-0.
Detail

DIBLÍK, J.; RŮŽIČKOVÁ, M.; SCHMEIDEL, E.; ZBASZYNIAK, M. Weighted asymptotically periodic solutions of linear volterra difference equations. Abstract and Applied Analysis, 2011, vol. 2011, no. 1, p. 1-14. ISSN: 1085-3375.
Detail

KOCÁB, D.; KLUSÁČEK, L. Rekonstrukce silně narušené cihelné klenby mostu ve Džbánicích. Materiály pro stavbu, 2011, roč. 17, č. 6, s. 42-45. ISSN: 1213-0311.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Lávka přes Harbor Drive v San Diegu, Kalifornie, USA. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 4, s. 14-20. ISSN: 1213-3116.
Detail

NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; STRÁSKÝ, J. Bridge progressively cast span-by-span using stationary or movable scaffolding. In Second international worshop - Design of concrete structures and bridges using eurocodes. Bratislava: Slovak university of technology in Bratislava, 2011. p. 243-250. ISBN: 978-80-8076-094-6.
Detail

ŽAMPACHOVÁ, E.; MRÁZEK, M. Návrh nosníku pomocí stochastické optimalizace a posouzení spolehlivosti. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 221-225. ISSN: 1210-8022.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z.; MATYSÍK, M. Assessment of ceramic tile frost resistance by means of the frequency inspection method. Ceramics-Silikáty, 2011, vol. 55, no. 2, p. 176-182. ISSN: 0862-5468.
Detail

BUREŠ, J.; KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; ŠVÁBENSKÝ, O. Measuring Technology During Reconstruction of Prestressed Gagarin Bridge. In INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2011. p. 229-236. ISBN: 978-953-6082-15-5.
Detail

TERZIJSKI, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRÁSKÝ, J.; ZICH, M. Vědecko-výzkumná činnost na Ústavu betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 50-56. ISBN: 978-80-553-0748-0.
Detail

TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L. a kol. Výzkum chování zděných konstrukcí na Fakultě stavební VUT Brno. In Vzdelávanie a výskum v oblasti betónových a murovaných konštrukcií. 1. Košice: TU Košice, 2011. s. 40-43. ISBN: 978-80-553-0748-0.
Detail

CHALMOVSKÝ, J.; FIALA, R.; MIČA, L. SOLDIER PILE WALLS 3D NUMERICAL ANALYSIS OF SOLDIER PILE EMBEDMENT. In XI International Conference on Computational Plasticity. Fundamentals and Applications. Barcelona: CIMNE, 2011. p. 1-10. ISBN: 978-84-89925-23-6.
Detail

CHRASTINOVÁ, V. Report on the higher order contact transformations. In Proceedings part 1 - mathematics. Brno: University of Defence, 2011. p. 171-183. ISBN: 978-80-7231-815-5.
Detail

PLŠKOVÁ, I.; MATYSÍK, M.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z. Indication of internal and surface defects of ceramic tiles by means of the impact-echo method. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2011, vol. 16, no. 4, p. 1-5. ISSN: 1435-4934.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; VYROUBAL, P. On the effect of the aerating agent content in the concrete mix on the consequences of freeze cycles induced degradation. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2011, vol. 16, no. 4, p. 1-8. ISSN: 1435-4934.
Detail

ŠVÁBENSKÝ, O.; PLÁŠEK, O.; BUREŠ, J. Railway Track Deformation Surveying Using GNSS Real and Virtual Reference. In INGEO 2011 Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Surveying. 1. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2011. p. 85-90. ISBN: 978-953-6082-15-5.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R. Visuté a zavěšené mosty. In 18. Betonářské dny 2011. 2011. Praha: ČBS Servis, 2011. s. 79-91. ISBN: 978-80-87158-30-2.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Model půdorysně zakřivené visuté a zavěšené lávky. In 18. Betonářské dny 2011. 2011. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2011. s. 196-201. ISBN: 978-80-87158-30-2.
Detail

NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Statická a dynamická analýza lávky v San Diegu, Kalifornie, USA. In 18. Betonářské dny 2011. 2011. Praha: ČBS Servis, 2011. s. 202-207. ISBN: 978-80-87158-30-2.
Detail

ZICH, M.; TICHÝ, P. MONITORING CHOVÁNÍ MOSTU NA R1 NAD ÚDOLÍM, HOSŤOVSKÝM POTOKEM A POLNÍ CESTOU. In Sborník příspěvků 18. betonářské dny 2011, Hradec Králové. 2011. Hradec Králové: ČBS Servis, 2011. s. 445-450. ISBN: 978-80-87158-30-2.
Detail

ZÍDEK, R.; BRDEČKO, L. Deflection of Reinforcement Concrete Structures according to EC2: Comparison of Methods. In Engineering Mechanics 2011. Svratka, Česká republika: 2011. p. 687-690. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

BRDEČKO, L.; ZÍDEK, R. Dotvarování spřaženého dřevobetonové nosníku. In Modelování v mechanice. Ostrava, ČR: 2011. s. 25-33. ISBN: 978-80-248-2384-3.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O.; VODIČKA, J. Prvé zkušenosti s ověřováním homogenity ztvrdlého drátkobetonu vyvíjenou magnetickou metodou. In Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava, Slovensko: Vydavatel'stvo JAGA, 2011. s. 49-54. ISBN: 978-80-8076-095-3.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PLŠEK, J.; ŠIMŮNEK, P. Life Time Assesment and Deterministic Based Optimization of Concrete Structure Design. In Mendel 2011 -17th. International Conference of Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. p. 301-306. ISBN: 978-80-214-4302-0. ISSN: 1803-3814.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M. Fully probabilistic design – the way for optimising of concrete structures. IBRACON Structures and Materials Journal, 2011, vol. 4, no. 2, p. 173-178. ISSN: 1983-4195.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F. Problémy a současná situace hurdiskových stropů. Soudní inženýrství, 2011, roč. 22, č. 2-3, s. 99-103. ISSN: 1211-443X.
Detail

KERŠNER, Z.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M.; BEDÁŇ, J. Lomově-mechanické parametry provzdušněných betonů s náhradou cementu cihelným prachem. In 8. konference speciální betony - sborník příspěvků. 1. Skalský dvůr: sekurkon, 2011. s. 142-148. ISBN: 978-80-86604-54-1.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; STRNAD, J. VÝMĚNA A PŘESUN SLOUPŮ ŽELEZOBETONOVÉHO RÁMU S VYUŽITÍM PŘEDPÍNACÍCH KABELŮ. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 6, s. 12-16. ISSN: 1213-3116.
Detail

ŠULÁK, P. Problematika měření předepnutých zděných objektů. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2011. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2011. s. 411-418. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MANYCHOVÁ, M. New approach to evaluate building material structure damage via nonlinear ultrasonic spectroscopy. The e-Journal of Nondestructive Testing, 2012, vol. 17, no. 1, p. 1-8. ISSN: 1435-4934.
Detail

POPELA, P.; NOVOTNÝ, J.; HAUGEN, K.; HRABEC, D. Poznámka o dynamickém oceňování ve stochastickém programování. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 170-173. ISSN: 1210-8022.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Radiografická metoda stanovení homogenity drátkobetonu v konstrukcích. In Zborník príspevkou zo 17. konferencie s medzinárodnou účasťou Condtrumat 2011. 2011. Košická Belá: Technická univerzita v Košiciach, 2011. s. 215-220. ISBN: 978-80-553-0685-8.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; VODIČKA, J. Verification of the homogeneity of the fibre-concrete calibration samples. In In 6th International Conference FIBRE CONCRETE 2011. Prague: 2011. p. 83-84. ISBN: 978-80-01-04836-8.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; VALA, J.; HORÁK, M. A Magnetic Method for Testing of Homogeneity of Fibre Concrete. In 9th International Conference NDT 2011 Nedestruktivní testování v technických oborech. Brno: 2011. p. 19-29. ISBN: 978-80-7204-774-1.
Detail

HOBST, L.; ANTON, O.; VODIČKA, J.; ŠČUČKA, J. Homogeneity detection of fibre-concrete structures by using radiographic technique. In Nondestructive testing of materials and structures. RILEM bookseries. Istanbul: Springer, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-94-007-0722-1.
Detail

STRÁSKÝ, J.; COBO DEL ARCO, D.; NOVOTNÝ, P.; RAVENTOS, I. Technologie předpjatého betonu při stavbě mostu přes řeku Ebro ve Španělsku. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 4, s. 6-13. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NOVÁK, R. Lávka pro pěší přes Lake Hodges, San Diego, Kalifornie, USA. Beton TKS, 2011, roč. 11, č. 4, s. 28-33. ISSN: 1213-3116.
Detail

HORÁK, V.; BROTHÁNEK, J.; JANKŮ, H.; KURUC, M. Některé aspekty poruch vinných sklepů. Tunel, 2011, roč. 2011, č. 4, s. 75-85. ISSN: 1211-0728.
Detail

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I. Monitoring of cement-based material solidification, focusing on electrical and mechanical properties. In 8th INTERNATIONAL CONFERENCE NDT 2010 NON-DESTRUCTIVE TESTING IN ENGINEERING PRACTICE. Brno: CERM, 2010. s. 205-210. ISBN: 978-80-7204-723-9.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; BÍLEK, V.; SMUTNÝ, J.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M.; MAZAL, P. Acoustic emission and non linear ultrasonic spectroscopy at concrete hardening. NDT Welding Bulletin, 2011, vol. 21, no. 1, p. 18-21. ISSN: 1213-3825.
Detail

SUZA, D.; KLUSÁČEK, L. Nadměrné průhyby stropní desky. Stavitel, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 30-32. ISSN: 1210-4825.
Detail

KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z. Problémy při opravách krovů a stropů. Stavitel, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 17-18. ISSN: 1210-4825.
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, V.; KLOIBER, M.; TIPPNER, J.; ANTON, O. DIAGNOSTICKÉ METODY PRO HODNOCENÍ KONSTRUKČNÍHO DŘEVA. Sborník recenzovaných příspěvků konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2011. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 77-95. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

ŠIMONOVÁ, H.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; KERŠNER, Z. Vliv hloubky zářezu na hodnoty základních lomově-mechanických vlastností betonu. In Sborník anotací konference Juniorstav 2011. Brno: 2011. s. 231-231. ISBN: 978-80-214-4232-0.
Detail

ČADA, Z.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Pravděpodobnostní přístup úpravy spekter odezvy seizmického děje. International Journal EGRSE, 2011, roč. 18, č. 3, s. 1-12. ISSN: 1803-1447.
Detail

ČADA, Z.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M.; SALAJKA, V. Parametric study on dynamic behaviour of a multi-storey building including soil-structure interaction. In 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011. Svratka: 2011. p. 91-94. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

ČADA, Z.; HRADIL, P.; KALA, J.; KANICKÝ, V.; SALAJKA, V. Assessment of tanks with fluids subjected to seismic excitation. In 17th International Conference, ENGINEERING MECHANICS 2011. Svratka: 2011. p. 87-90. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Analysis and idealization of strain mechanism of end-plate connections. In Proceedings of the 2nd International Conference on Mathematical Models for Engineering Science. 1. Puerto de la Cruz, Tenerife: WSEAS Press, 2011. p. 60-65. ISBN: 978-1-61804-055-8.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; NEUBAUEROVÁ, P.; BUKOVSKÁ, P. Effectiveness of strengthening steel beams using external bonded CFRP lamellas. In Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Engineering Mechanics, Structures, Engineering Geology. 1. Cambridge, U.K.: WSEAS Press, 2012. p. 154-158. ISBN: 978-1-61804-071-8.
Detail

VOJKŮVKA, M.; BUREŠ, J. Využití automatizovaného nivelačního systému při zatěžovací zkoušce železničního mostu. In JUNIORSTAV 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KALINA, M.; BUREŠ, J. Meranie posunov a deformácií stavieb trigonometrickou metódou. In JUNIORSTAV 2012. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-4393-8.
Detail

KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Measures which can be used to predict, prevent and resolve the problems of liveliness in footbridges. In Engineering mechanics 2011. Svratka: 2011. p. 267-271. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

HORÁK, V. Tunel prezidenta T.G.Masaryka/Bralský tunel (Velký tunel). Tunel, 2011, roč. 20, č. 2, s. 46-51. ISSN: 1211-0728.
Detail

NEVAŘIL, A. Rain-wind induced vibration of cylinder-like bodies. In Proceedings of the 5th International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering. Žilina, SR: EDIS-Žilina University Publisher, 2011. p. 27-30. ISBN: 978-80-554-0354-0.
Detail

GOTTVALD, J.; KALA, Z. Variance-Based Sensitivity Analysis of Tangential Digging Forces of the Bucket Wheel Excavator SchRs 1320. In Proceedings of the Int. Conference on Recent Researches in Engineering and Automatic Control. Puerto De La Cruz, Spain: 2011. p. 204-209. ISBN: 978-1-61804-057-2.
Detail

KALA, Z. Sensitivity Analysis of Steel Plane Frames with Initial Imperfections. ENGINEERING STRUCTURES, 2011, vol. 33, no. 8, p. 2342-2349. ISSN: 0141-0296.
Detail

NEVAŘIL, A.; HRADIL, P.; MRÓZEK, M. SELECTED APPROACHES TO MATHEMATIC MODELING OF WIND INDUCED VIBRATIONS. In Engineering Mechanics 2011, Book of Full Texts. Svratka: Ins. of Thermomechanics, ASCR, Brno, 2011. p. 431-434. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

HORÁK, V.; CHMELAŘ, R. Malešický tunel v Praze. Tunel, 2011, roč. 20, č. 4, s. 105-108. ISSN: 1211-0728.
Detail

PILGR, M. Problems of actual behaviour of end-plate connections. International scientic conference VSU, 2011, vol. 2011, no. 1, p. II-48 (II-53 p.)ISSN: 1314-071X.
Detail

PILGR, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Analysis and idealization of actual behaviour of header plate connections. In Proceedings of the 12th International Conference on Metal Structures „Progress in Steel and Composite Structures“. Wrocław: DWE, 2011. p. 606-612. ISBN: 978-83-7125-202-0.
Detail

PILGR, M. Problem of Strain Mechanism – Header Plate Connections. In Proceedings of the 6th European Conference on Steel and Composite Structures „Eurosteel 2011“ held in Budapest. Brussels: ECCS, 2011. p. 525-530. ISBN: 978-92-9147-103-4.
Detail

PILGR, M. Zkoušení výseku kovové konstrukce se zaměřením na chování kloubového styčníku. In Sborník recenzovaných příspěvků konference „Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2011“. Brno: VUT, 2011. s. 285-292. ISBN: 978-80-214-4338-9.
Detail

PILGR, M. K problému skutečného působení styčníků s čelní deskou. In Zborník referátov zo XXXVII. celoštátneho aktívu pracovníkov odboru oceľových konštrukcií so zahraničnou účasťou „Teoretické a konštrukčné problémy oceľových, kompozitných, drevených konštrukcií a mostov“ konaného v Modre. Bratislava: STU, 2011. s. 157-162. ISBN: 978-80-227-3583-4.
Detail

KALA, Z.; KALA, J. Sensitivity Analysis of Stability Problems of Steel Columns using Shell Finite Elements and Nonlinear Computation Methods. In Engineering mechanics 2011, 17th International Conference. Svratka: 2011. p. 271-274. ISBN: 978-80-87012-33-8.
Detail

KALA, Z. Variance Based Sensitivity Analysis of Interactive Buckling. In Proc. of the European Safety and reliability Conf. Advances in Safety, Reliability and Risk Management (ESREL 2011). Troyes, France: 2011. p. 2230-2234. ISBN: 978-0-203-13510-5.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Reliable and effective design of composite members - Steel-concrete composite members using high-strength materials. In Eurosteel 2011 ( 6th European Conference on Steel and Composite Structures Budapest, Hungary). ECCS. Budapest: ECCS European Convention for Constructional Steelwork, 2011. p. 1839-1844. ISBN: 978-92-9147-103-4.
Detail

HOŘEJŠ, M., BUREŠ, J., CHLUP, M. Geodetický monitoring stavby. Zakládání, 2012, roč. 2011, č. 4, s. 31-33. ISSN: 1212-1711.
Detail

GLISNÍKOVÁ, V.; VALOVÁ, P. Application of Geophysical Methods in the Investigation of Possible Lochs in the Town of Miroslav. Interdisciplinaria archaeologica, 2010, vol. I, no. 1-2, p. 105-110. ISSN: 1804-848X.
Detail

BUREŠ, J.; KALINA, M. Long-Term Deformation Measurements of Large Span Timber Structures. In Reports on Geodesy. Reports on Geodesy. 1. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology, 2011. s. 51-58. ISBN: 978-83-85287-89-6. ISSN: 0867-3179.
Detail

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A. Engineering Measurements in Sphere of Building Constructions and Materials Testing. In Reports on Geodesy. Reports on Geodesy. 1. Warsaw, Poland: Warsaw University of Technology, 2011. p. 59-67. ISBN: 978-83-85287-89-6. ISSN: 0867-3179.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Steel-concrete composite structural members using high-strength materials. In Proceedings of the 7th International Conference on Steel and Aluminium Structures "Advances in Steel and Aluminium Structures". I. Singapore: Research Publishing Services: Singapore, 2011. p. 246-252. ISBN: 978-981-08-9247-0.
Detail

BUREŠ, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M. Závěry z měření deformací vybraných dřevěných konstrukcí geodetickými metodami. In Dřevostavby. 1. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni, 2012. s. 15-23. ISBN: 978-80-86837-36-9.
Detail

DIBLÍK, J.; SCHMEIDEL, E. On the existence of solutions of linear Volterra difference equations asymptotically equivalent to a given sequence. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2012, vol. 2012, no. 18, p. 9310-9320. ISSN: 0096-3003.
Detail

HOBST, L.; VODOVÁ, L. Srovnávací měření vlhkosti stavebních materiálů. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 2/2012, s. 66-69. ISSN: 1213-3116.
Detail

KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Fyzikální model půdorysně zakřivené lávky. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 215-220. ISBN: 978-80-86604-56-5.
Detail

ZICH, M.; TICHÝ, P. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ MOSTU NAD ÚDOLÍM HOSŤOVSKÉHO POTOKA NA RYCHLOSTNÍ KOMUNIKCI R1, SLOVENSKO. In Mosty 2012, Sborník příspěvků 17. mezinárodního sympoziua, Brno. 2012. Brno: Sekurcon s.r.o., 2012. s. 159-164. ISBN: 978-80-86604-56-5.
Detail

NEČAS, R.; FILIP, M.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I. Technické vzdělávání mládeže, model pro výuku mostních konstrukcí. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 249-254. ISBN: 978-80-86604-56-5.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BUREŠ, J.; NEČAS, R. Viadukt Křenová - podrobná analýza. In 17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012. 2012. Brno: Sekurkon s.r.o., 2012. s. 241-246. ISBN: 978-80-86604-56-5.
Detail

DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Asymptotic upper and lower estimates of a class of positive solutions of a discrete linear equation with a single delay. Abstract and Applied Analysis, 2012, vol. 2012, no. ArticleID 764351, p. 1-12. ISSN: 1085-3375.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. Postupy a detaily při dodatečném předpínání. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 17-22. ISSN: 1211-3700.
Detail

STEVIČ, S.; DIBLÍK, J.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. On a Third-Order System of Difference Equations with Variable Coefficients. Abstract and Applied Analysis, 2012, vol. 2012, no. Article ID 50852, p. 1-22. ISSN: 1085-3375.
Detail

HOBST, L.; BÍLEK, P.; ANTON, O. Magnetická metoda kontroly homogenity drátkobetonu. In Zborník príspevkov z XVIII. Medzinárodnej konferencie. CONSTRUMAT. Bratislava, Slovensko: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2012. s. 104-110. ISBN: 978-80-8076-095-3.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L. Ověřování homogenity drátkobetonu na kalibračních vzorcích vyvíjenou magnetickou metodou. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 278-284. ISSN: 1211-3700.
Detail

CHRASTINOVÁ, V.; TRYHUK, V. Parallelisms between differential and difference equations. Mathematica Bohemica, 2012, vol. 137 (2012), no. 2, p. 175-185. ISSN: 0862-7959.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dynamic response of concrete footbridges. Structural Concrete, 2012, vol. 13, no. 2, p. 109-118. ISSN: 1464-4177.
Detail

HOBST, L.; VALA, J.; VODIČKA, J.; ANTON, O.; BÍLEK, P. Non-destructive Testing of the Homogeneity of Fibre-Concrete Structures. Fortaleza, Brazil: Fabricado por Wave Media, 2012. p. 1-18.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; SMUTNÝ, J.; PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R. Influence of USPs on the Quality of Track Geometry in Turnout. In Raod and Rail Infrastructure II. Proceedings of the 2nd International Conference on Road and Rail Infrastructures - CETRA 2012. Zagreb, Croatia: Univerzity of Zagreb, Croatia, 2012. p. 641-647. ISBN: 978-953-6272-49-5.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Environmental aspects of optimized design of concrete structures. In Concrete in the Low Carbon Era. 1. Dundee, UK: University of Dundee – Concrete Technology Unit, 2012. p. 122-133. ISBN: 978-0-9573263-0-9.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M. Comparison of Deterministic and Probabilistic Design (environmental aspects). In Numerical Modeling Strategies for Sustainable Concrete Structures. Aix-en-Provence, France: AFGC, 2012. p. 1-8.
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Probability based optimized design of concrete structures. In Life-Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure System. London: Taylor & Francis Group, London, 2012. p. 2345-2350. ISBN: 978-0-415-62126-7.
Detail

DUCHÁČ, P.; KLUSÁČEK, L. VLIV NEVHODNÉ VOLBY KOTVENÍ VOLNĚ STOJÍCÍCH VYSOKÝCH KOMÍNŮ. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 364-6372. ISSN: 1211-3700.
Detail

SUZA, D.; KLUSÁČEK, L. Dočasné zvýšení zatížitelnosti mostu podepřením nosné konstrukce. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 347-353. ISSN: 1211-3700.
Detail

VOLF, M.; KLUSÁČEK, L. ZESÍLENÍ ZÁBRADELNÍHO MOSTU Z 30. LET MINULÉHO STOLETÍ. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 354-363. ISSN: 1211-3700.
Detail

BUREŠ, J.; BARTONĚK, D. Application of GIS in Civil Engineering. International Conference on Cartography and GIS, 2012, vol. 1, no. 1, p. 87-94. ISSN: 1314-0604.
Detail

DIBLÍK, J.; HLAVIČKOVÁ, I. Asymptotic upper and lower estimates of solutions of a class of discrete linear equations with a single delay. Abstracts CDDEA 2012. Žilina: University of Žilina, 2012. p. 14-15. ISBN: 978-80-554-0543-8.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement. In Structural Faults and Repair - 2012. 1. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2012. p. 93-94. ISBN: 0-947644-59-8.
Detail

ZLÁMAL, M.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. p. 1-14. ISBN: 0-947644-71-7.
Detail

ŠIMŮNEK, P.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. OPTIONS FOR THE STRENGTHENING OF AN RC FRAME STRUCTURE WITH INSUFFICIENT CONCRETE STRENGTH. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. p. 1-8. ISBN: 0-947644-71-7.
Detail

HOUŠŤ, V.; ELIÁŠ, J.; STRÁSKÝ, J. Vliv geologie podloží na optimální geometrii tenkostěnné přesypané klenby. In Mosty 2011. Brno: Sekurkon s.r.o, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-86604-52-7.
Detail

KOLÁČEK, J. Model test of cable supported bridges. In Proceedings of the 9th fib International PHD Symposium in Civil Engineering. Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2012. p. 363-368. ISBN: 978-3-86644-858-2.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Analysis of the Actual Behaviour, Stress and Moment Capacity of Composite Beams Composed of Steel and Glass-Fibre-Concrete. International Journal of Mechanics, 2012, vol. 6, no. 3, p. 158-167. ISSN: 1998-4448.
Detail

STEHLÍK, D.; HÝZL, P. Stavba full-scale modelu konstrukce vozovky. Silniční obzor, 2012, roč. 73, č. 2/2012, s. 31-34. ISSN: 0322-7154.
Detail

STEVIČ, S.; DIBLÍK, J.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. On a Periodic System of Difference Equations. Abstract and Applied Analysis, 2012, vol. 2012, no. Article ID 25871, p. 1-5. ISSN: 1085-3375.
Detail

STEVIČ, S.; DIBLÍK, J.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. On the Difference Equation $ x_{n+1} =x_n x_{n-k}/x_{n-k+1} (a+bx_n x_{n-k})$. Abstract and Applied Analysis, 2012, vol. 2012, no. Article ID 10804, p. 1-9. ISSN: 1085-3375.
Detail

STEVIČ, S.; DIBLÍK, J.; IRIČANIN, B.; ŠMARDA, Z. On the Difference Equation $ x_n = a _nx_{n-k}/(b_nc_n x_{n-1} ... x_{n-k}) $. Abstract and Applied Analysis, 2012, vol. 2012, no. ID 409237, p. 1-20. ISSN: 1085-3375.
Detail

HRABEC, D.; POPELA, P.; NOVOTNÝ, J.; HAUGEN, K.; OLSTAD, A. A Note on the Newsvendor Problem with Pricing. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. p. 410-415. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

HRABEC, D.; POPELA, P.; NOVOTNÝ, J.; HAUGEN, K.; OLSTAD, A. The Stochastic Network Design Problem with Pricing. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. p. 416-421. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

NOVOTNÝ, P.; ZICH, M.; STRÁSKÝ, J. PROJEKT A SLEDOVÁNÍ MOSTU PŘES ÚDOLÍ HOŠŤOVSKÉHO POTOKA NA SLOVENSKU. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 4, s. 44-51. ISSN: 1213-3116.
Detail

NOVOTNÝ, J. Theoretical Framework for Stochastic Programming. In MENDEL 2009. MENDEL. Brno: 2009. p. 239-246. ISBN: 978-80-214-3884-2.
Detail

MRÁZKOVÁ, E.; POPELA, P. Two approaches to multi-criteria stochastic programming in beam design problem. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 19255). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. p. 393-397. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; KUKHARENKO, O.; SVOBODA, Z. Solution of the first boundary-value problem for a system of autonomous second-order linear partial differential equations of parabolic type with a single delay. Abstract and Applied Analysis, 2012, vol. 2012, no. Article ID 21904, p. 1-27. ISSN: 1085-3375.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V. Non Destructive Testing as Tool for Monitoring Concrete Behaviour Non Destructive Testing as Tool for Monitoring Concrete Behaviour at Hardening and Setting. In 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission University of Granada, 12-15 September 2012. 1. Granada Spanelsko: EWGAE, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-84-615-9941-7.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; RODRIGUEZOVÁ, V.; KOŘENSKÁ, M. Crack Detection of Concrete Slab made from Different Concrete Mixtures by Acoustic Emission Method. In 30th European Conference on Acoustic Emission Testing & 7th International Conference on Acoustic Emission University of Granada, 12-15 September 2012. 1. Granada Spanelsko: EWGAE, 2012. p. 1-6. ISBN: 978-84-615-9941-7.
Detail

BAJER, M.; BARNAT, J. The Glue-Concrete Interface of Bonded Anchors. Construction and building materials, 2012, vol. 34, no. 9, p. 267-274. ISSN: 0950-0618.
Detail

TRYHUK, V.; CHRASTINOVÁ, V. Equivalence of difference equations within the web theory. Mathematica Slovaca, 2012, vol. 62, no. 4, p. 735-750. ISSN: 0139-9918.
Detail

KOLÁČEK, J.; BAŽANT, Z. Klenbový strop historické budovy. Stavitel, 2012, roč. 2012, č. 9, s. 39-41. ISSN: 1210-4825.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dynamic response of concrete footbridges. In Third International Workshop - Design of concrete structures using EUROCODES. Vídeň, Rakousko: Technische Universität Wien, 2012. p. 155-162. ISBN: 978-3-902749-03-1.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. PRŮZKUM A NÁVRH REKONSTRUKCE STŘECHY MONTOVANÉ HALY. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2012. stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2012. s. 109-117. ISBN: 978-80-214-4578-9.
Detail

ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J. Předpjatá membrána podepřená visutým kabelem. Konstrukce, 2012, roč. 11, č. 4, s. 30-33. ISSN: 1213-8762.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NOVOTNÝ, P. Most přes řeku Ebro ve Španělsku. Silnice a železnice, 2012, roč. 7, č. 3, s. 6-12. ISSN: 1801-822X.
Detail

DIBLÍK, J.; DZHALLADOVA, I.; RŮŽIČKOVÁ, M. The stability of nonlinear differential systems with random parameters. Abstract and Applied Analysis, 2012, vol. 2012, no. Article ID924107, p. 1-27. ISSN: 1085-3375.
Detail

ZAPLETALOVÁ, L.; PUDA, V.; STRÁSKÝ, J.; ŠOUKALOVÁ, G. Extradosed most předs nádraží v Bohumíně. Silnice a železnice, 2012, roč. 7, č. 2/2012, s. 20-22. ISSN: 1801-822X.
Detail

NOVÁK, R.; KOCOUREK, P.; STRÁSKÝ, J.; FIŠER, P. Sportmost - hraniční lávka přes řeku Olši. Stavebnictví, 2012, roč. VI, č. 8/2012, s. 18-23. ISSN: 1802-2030.
Detail

DIBLÍK, J.; KHUSAINOV, D.; KUKHARENKO, O. Representation of the solution for linear system of delay equations with distributed parameters. Nonlinear Dynamics and Systems Theory, 2012, vol. 2012, no. Article ID 21904, p. 251-268. ISSN: 1562-8353.
Detail

ZAPLETALOVÁ, L.; MOJZÍK, P.; STRÁSKÝ, J.; PITOŇÁK, P. Zavěšená lávka přes dálnici D1 v Bohumíně. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 4/2012, s. 8-15. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZAPLETALOVÁ, L.; PUDA, V.; STRÁSKÝ, J.; ŠOUKALOVÁ, G. Extradosed most před nádraží v Bohumíně. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 4/2012, s. 36-41. ISSN: 1213-3116.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K. Monitoring Concrete Lifetime by Means of Acoustic Emission and Impact Echo Methods. In Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering. Croatia: Tiskara Velika Goric, 2012. p. 241-246. ISBN: 978-953-7621-15-5.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; KERŠNER, Z.; KOŘENSKÁ, M.; RODRIGUEZOVÁ, V. Dielectric Properties of Concrete Mixtures During Concrete Hardening. In Proceedings of the 8th Central European Congresses on Concrete Engineering. Croatia: Tiskara Velika Goric, 2012. p. 337-342. ISBN: 978-953-7621-15-5.
Detail

ZICH, M.; TICHÝ, P. MONITORING MOSTU PŘES HOSŤOVSKÝ POTOK NA R1. In Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Bratislava. 2012. Bratislava: STU v Bratislavě, 2012. s. 91-96. ISBN: 978-80-8076-104-2.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z. ZESILOVÁNÍ ZMĚNOU STATICKÉ SOUSTAVY ŽELEZOBETONOVÝCH SKELETŮ PŘEDPÍNACÍMI KABELY. In Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Bratislava. 2012. Bratislava: STU v Bratislavě, 2012. s. 349-354. ISBN: 978-80-8076-104-2.
Detail

BAŽANT, Z.; STRNAD, J. Statické zkušenosti při náhradě historické plastiky. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 5, s. 52-55. ISSN: 1213-3116.
Detail

PAZDERA, L.; TOPOLÁŘ, L.; SMUTNÝ, J. Application of Acoustic Emission Method During Setting ond Hardening Concrete in Timber And Metal Mould. In 42. mezinárodní konference a výstava NDT techniky, Defektoskopie 2012 / NDE for Safety 2012. 1. Praha: Betis, 2012. p. 189-194. ISBN: 978-80-214-4609-0.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; BÍLEK, V.; DĚDEČKOVÁ, L. Monitoring Four Point Bending of Concrete Beam by Acoustic Emission Method. In 42. mezinárodní konference a výstava NDT techniky, Defektoskopie 2012 / NDE for Safety 2012. 1. Praha: Betis, 2012. p. 263-270. ISBN: 978-80-214-4609-0.
Detail

ZAPLETALOVÁ, L.; PUDA, V.; STRÁSKÝ, J. Extradosed most přes nádraží ČD v Bohumíně. In Betonárské dni 2012 - Zborník prednášok. 2012. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2012. s. 151-156. ISBN: 978-80-8076-104-2.
Detail

ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J. Samokotvená membrána nad obdélníkovým půdorysem. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 5/2012, s. 76-79. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. DOBRÉ STATICKÉ SCHEMA KONSTRUKCE – ZÁKLAD SPOLEHLIVOSTI STAVBY. In Konference sanace a rekonstrukce 2012. stavebnictví. Brno: WTA CZ, 2012. s. 201-206. ISBN: 978-80-02-02414-9.
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Diagnostické metody pro zkoušení dřeva v konstrukci. Construmat 2012. Žilina: 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

ANTON, O.; HEŘMÁNKOVÁ, V.; HOBST, L. Sklo-epoxy směs jako náhrada betonu ve vzorcích pro testování magnetických metod ke stanovení homogenity drátkobetonu. Construmat 2012. Žilina: 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-554-0528-5.
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2012. s. 169-178. ISBN: 978-80-214-4578-9.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2012. s. 121-130. ISBN: 978-80-214-4578-9.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Stanovení vnitřního vyztužení historických plastik. Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví, Sborník recenzovaných příspěvků. Brno: 2012. s. 131-140. ISBN: 978-80-214-4578-9.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V.; SVOBODA, R. Vliv výhybkových konstrukcí Vliv výhybkových konstrukcí na okolní akustické poměry. Stavebnictví, 2012, roč. VI, č. 10, s. 24-28. ISSN: 1802-2030.
Detail

ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ OCELOBETONOVÉHO MOSTU PŘES ODRU NA D47. In Sborník příspěvků betonářské dny 2012, Hradec Králové. 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 201-206. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

ZICH, M.; HUSTÝ, F. MONITORING NOSNÝCH KONSTRUKCÍ MOSTŮ NA DÁLNICI D47 U OSTRAVY. In Sborník příspěvků Betonářské dny 2012, Hradec Králové. 2012. Hradec Králové: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 195-200. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. Návrh rekonstrukce střechy montované výrobní haly. Materiály pro stavbu, 2012, roč. 18, č. 9, s. 60-62. ISSN: 1213-0311.
Detail

STRÁSKÝ, J. Architektura mostů rychlostní komunikace R1 na Slovensku. In Sborník příspěvků konference 19. betonářské dny 2012. 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 37-42. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

JUCHELKOVÁ, P.; STRÁSKÝ, J. Návrh optimálního uspořádání předpjaté membrány nad eliptickým půsorysem. In Sborník příspěvků konference 19. betonářské dny 2012. 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 158-163. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R. Identifikace příčin poklesů železniční mostní konstrukce. Silnice a železnice, 2012, roč. 7, č. 5, s. 64-71. ISSN: 1801-822X.
Detail

MUSIL, J.; STRÁSKÝ, J. Získání optimálního tvaru skořepinové konstrukce. In 19. Betonářské dny 2012 - Sborník ke konferenci. 2012. Praha: ČBS Servic, s.r.o., 2012. s. 375-378. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

ŠOPÍK, L.; STRÁSKÝ, J. Samokotvená membrána nad obdélníkovým půdorysem. In 19. Betonářské dny 2012 - Sborník ke konferenci. 2012. Praha: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 164-169. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

KOŘENSKÁ, M.; PAZDERA, L.; MANYCHOVÁ, M.; STRYK, J. On the Use of the Acoustic Emission Method to Diagnosing a Bridge Element Structure. In Defektoskopie 2012 NDE for Safety. NDT Welding Bulletin. 1. Praha: BETIS, s.r.o., 2012. p. 131-138. ISBN: 978-80-214-4609-0. ISSN: 1213-3825.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; VUKUŠIČ, I.; TOMANDL, V. Metodika měření dynamických účinků v srdcovkové části výhybek. Nová železniční technika, 2012, roč. 2012, č. 6, s. 17-23. ISSN: 1210-3942.
Detail

ROVNANÍKOVÁ, P.; KERŠNER, Z.; SCHMID, P.; ONDRÁČEK, M. Vztah hodnot parametrů betonů z lomových zkoušek a reaktivity nahrazující portlandský cement. In 19. Betonářské dny 2012. Hradec Králové, Česká republika: ČBS Servis, s.r.o., 2012. s. 457-460. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z. Monitoring of reinforced concrete structure corrosion by Impact-echo method. In 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice. 1. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2012. p. 119-124. ISBN: 978-80-7204-823-6.
Detail

ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D.; CHOBOLA, Z. On the application of Impact-echo method to testing of high-temperature-degraded cement-based composite materials. In 10 th International Conference NDT 2012 Non-Destructive Testing in Engineering Practice. 1. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2012. p. 138-145. ISBN: 978-80-7204-823-6.
Detail

HOBST, L.; JAŠEK, J.; VÍTEK, L. Těžké betony a speciální stínící betony. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. příloha, s. 135-140. ISSN: 1213-3116.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. On Problems of Mechanical Properties of Structural Steel in Load-Carrying Structure of Historical Building Construction. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 249-250, no. 1, p. 1103-1108. ISSN: 1660-9336.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Load-Carrying Capacity of Cantilevers of Anti-Flood Barriers Made of FRP Composite Structural Profiles. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 268-270, no. 1, p. 28-31. ISSN: 1660-9336.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Influence of Atmospheric Physical Effects on Static Behavior of Building Plate Components Made of Fiber-Cement-Based Materials. World Academy of Science, Engineering and Technology (electronic), 2012, vol. 2012, no. 70, p. 1043-1048. ISSN: 2010-3778.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Influence of Atmospheric Physical Effects on Static Behavior of Building Plate Components Made of Fiber-Cement-Based Materials. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. 2012, no. 70, p. 1043-1048. ISSN: 2010-376X.
Detail

BOŠTÍK, J.; WEIGLOVÁ, K. Modelling of Discontinuous Environment. In Advance in Fracture and Damage Mechanics XI. Key Engineering Materials (print). 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. p. 33-36. ISBN: 9783037854631. ISSN: 1013-9826.
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Problémy s optimalizací sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let. Soudní inženýrství, 2012, roč. 2012 (23), č. 3, s. 176-179. ISSN: 1211-443X.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L. The experimental analysis of dynamic processes related to railway transport. 1. 1. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2012. 156 p. ISBN: 978-80-7204-827-4.
Detail

PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M. Nové evropské normy pro betonové pražce. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 5/2012, s. 19-24. ISSN: 1210-3942.
Detail

PLÁŠEK, O.; HUBÁČKOVÁ, D.; HRUZÍKOVÁ, M. Nové evropské normy pro betonové pražce. Druhá část. Nová železniční technika, 2012, roč. 20, č. 6/2012, s. 12-15. ISSN: 1210-3942.
Detail

PLÁŠEK, O.; SALAJKA, V.; MRÓZEK, M.; BRAŤKA, M. Thermic interaction between continuous welded rail and the bridge. In Road and Rail infrastructure II. Proceedings of the Conference CETRA 2012. Zagreb, Croatia: University of Zagreb, 2012. s. 491-497. ISBN: 978-953-6272-49-5.
Detail

PLÁŠEK, O.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VALENTA, M. Monitoring of Interaction between Railway Superstructure and Bridge. In Proceedings of the Fist International Conference on Railway Technology: Research, Development and Maintenance. Stirlingshire, UK: Civil-Comp Press, 2012. s. 49-63. ISBN: 978-1-905088-53-9.
Detail

ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; POSPÍŠIL, L. Geodynamic Network Sněžník: Reprocesing and Analyses of Satellite Data in the Czech Part over period 1997 - 2001. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 2012, vol. 9, no. 3, p. 339-347. ISSN: 1214-9705.
Detail

PILGR, M. Porovnání výpočtu jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle původních českých norem a současně platných eurokódů. In Proceedings of the IX. International Scientific Conference FCE TUKE. Košice: TU, 2012. s. 1-6. ISBN: 978-80-553-0905-7.
Detail

PILGR, M. Analysis of warping torsion of selected thin-walled members due to temperature load. Procedia Engineering, 2012, vol. 2012, no. 40, p. 369-374. ISSN: 1877-7058.
Detail

PILGR, M.; PEŠEK, O. Comparison of the design of the crane runway according to former Czech national standards and currently valid Eurocodes. In Mathematics and Computers in Science and Engineering Series – Recent Advances in Engineering – Proceedings of the NAUN / WSEAS International Conferences „ECCE '12“, „ECCIE '12“. Paris: WSEAS Press, 2012. p. 206-211. ISBN: 978-1-61804-137-1.
Detail

ŠTRBA, M.; KARMAZÍNOVÁ, M. Actual behaviour and objective load-carrying capacity of tension steel expansion anchors to concrete. Procedia Engineering, 2012, vol. 2012, no. 40, p. 440-444. ISSN: 1877-7058.
Detail

TEPLÝ, B.; CHROMÁ, M.; ROVNANÍK, P.; NOVÁK, D. The role of modeling in the probabilistic durability assessment of concrete structures. In 3rd International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering. Vídeň, Rakousko: Strauss, Frangopol & Bergmeister, 2012. p. 876-882. ISBN: 978-0-415-62126-7.
Detail

TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Limit states of concrete structures subjected to environmental actions. In Engineering Mechanics 2012. Svratka, Česká republika: 2012. s. 1363-1367. ISBN: 978-80-86246-40-6.
Detail

KALA, Z. Geometrically Non-linear Finite Element Reliability Analysis of Steel Plane Frames With Initial Imperfections. Journal of civil engineering and management, 2012, vol. 18, no. 1, p. 81-90. ISSN: 1392-3730.
Detail

KALA, J.; KALA, Z. The Interaction of Local Buckling and Stability Loss of a Thin-Walled Column under Compression. In ICNAAM 2012 - International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics. Kos, Řecko: 2012. p. 2074-2077. ISBN: 978-0-7354-1091-6.
Detail

KALA, Z. Imperfection Sensitive Buckling of Rectangular Frames with Elastic Bracing Stiffness. In XIII Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Zakopane, Poland: 2012. p. 309-314. ISBN: 83-914019-7-9.
Detail

LEHKÝ, D.; KERŠNER, Z.; NOVÁK, D. Determination of statistical material parameters of concrete using fracture test and inverse analysis based on FraMePID-3PB tool. In 5th International Conference on Reliable Engineering Computing (REC 2012). Brno, Česká republika: Ing. Vladislav Pokorný - LITERA, 2012. p. 261-270. ISBN: 978-80-214-4507-9.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; PAIL, T.; VESELÝ, V.; VOŘECHOVSKÁ, D.; KERŠNER, Z. Evaluation of wedge-splitting test results from quasi-brittle prismatic specimens using the double-k fracture model. In Engineering Mechanics 2012. Svratka, Česká republika: 2012. p. 383-389. ISBN: 978-80-86246-40-6.
Detail

ŠMAK, M.; PUCHNER, J. Influence of geometrical parameters on the design of connections made with pins. In Recent Researches in Geography Geology, Energy, Environment and Biomedicine. Corfu Island, Greece: WSEAS Press, 2011. p. 413-417. ISBN: 978-1-61804-022-0.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Structural glass in metal load-carrying systems of building constructions. In Advances in Civil Engineering and Building Materials. I. Hong Kong: CRC Press, Taylor and Francis Group, Balkema, 2012. p. 591-595. ISBN: 978-0-415-64342-9.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. On problems of torsion analysis of steel members. Procedia Engineering, 2012, vol. 40, no. 1, p. 262-267. ISSN: 1877-7058.
Detail

POSPÍŠIL, L.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R. Kinematic Model of Movement Tendencies at the Moravia Region. The 13th Czech-Polish Workshop, On Recent Geodynamics of The Sudety Mts. and Adjacent Areas Abstracts. Wroclaw, Poland: Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, 2012. p. 40-40.
Detail

BEDÁŇ, J.; HAVLÍKOVÁ, I.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V. Příprava výpočtu iniciačního faktoru intenzity napětí tříbodově ohýbaných těles. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Česká republika: 2012. s. 128-131. ISBN: 978-80-87397-11-4.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; PILGR, M.; ŠTRBA, M. Experimental verification and analysis of temporary bridge structure actual behaviour. In Advances in Steel Structures. Vol. I. Southeast University Press: Nanjing, 2012. p. 162-170. ISBN: 978-7-5641-3400-6.
Detail

KALA, J.; HRADIL, P.; SALAJKA, V. Numerical Analysis of Concrete crash barriers. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. 2012, no. 70, p. 1039-1042. ISSN: 2010-376X.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M. Buckling resistance of steel and high-strength-concrete circular columns. In Advances in Steel Structures. Vol. I. Nanjing: Southeast University Press: Nanjing, 2012. p. 289-295. ISBN: 978-7-5641-3400-6.
Detail

KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Dynamic action Induced by Walking pedestrian. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. 2012, no. 70, p. 1035-1038. ISSN: 2010-376X.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Resistance of Steel-Concrete Composite Beams with Glass-Fibre-Reinforced Concrete Slab. In Proceedings of the 10th International Conference on Advances in Steel Concrete Composite and Hybrid Structures. I. Singapore: Research Publishing services. Singapore, 2012. p. 435-442. ISBN: 981-07-2615-5.
Detail

KALA, J.; SALAJKA, V.; HRADIL, P. Response of Water Tower on Wind Induced Vibration Considering Interaction of Fluid and Structure. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 284, no. 1, p. 1269-1272. ISSN: 1662-7482.
Detail

SALAJKA, V.; HRADIL, P.; KALA, J. Assess of the nuclear power plant structures residual life and earthquake resistance. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 284, no. 1, p. 1247-1250. ISSN: 1662-7482.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Influence of Steel Yield Strength Value on Structural Reliability. In Proceedings of the WSEAS International Multi-Conference: Recent Researchers in Environmental and Geological Sciences. Energy, Environmental and Structural Engineering. I. Kos, Greece: WSEAS Press, 2012. p. 441-446. ISBN: 978-1-61804-110-4. ISSN: 2227-4359.
Detail

MACHAČOVÁ, D.; KUCHARCZYKOVÁ, B.; FRANTÍK, P.; KERŠNER, Z. Aproximace měřených objemových změn těles z vybraných betonů v raných stádiích tvrdnutí. In 19. BETONÁŘSKÉ DNY 2012. Hradec Králové, Česká republika: 2012. s. 532-535. ISBN: 978-80-87158-32-6.
Detail

KERŠNER, Z.; NAVRÁTILOVÁ, E.; SCHMID, P.; ROVNANÍKOVÁ, P. Lomově-mechanické vlastnosti provzdušněných betonů s částečnou náhradou portlandského cementu jemným cihelným střepem. In Maltoviny 2012. Brno, Česká republika: 2012. s. 59-63. ISBN: 978-80-214-4657-1.
Detail

KRATOCHVÍL, O.; KRIŽAN, J. Bridge analysis structure under human induced dynamic load. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2012, vol. 1, no. 70, p. 1059-1064. ISSN: 2010-376X.
Detail

VOŘECHOVSKÝ, M.; MIČA, L.; BOŠTÍK, J. Posouzení únosnosti plošného základu - část 2: ověření spolehlivosti návrhu plně pravděpodobnostní metodou. Stavební obzor, 2012, roč. 21, č. 2, s. 40-45. ISSN: 1210-4027.
Detail

STRAUSS, A.; BERGMEISTER, K.; WENDNER, R.; TEPLÝ, B.; NOVÁK, D. Case study – Reliability assessment of a bridge subject to chloride induced correosion and associated structural deterioration (section 9.19). In fib bulletin 62 – Structural Concrete, Textbook on behaviour, design and performance. 2. 2012. p. 380-417. ISBN: 978-2-88394-102-1.
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M. Reliability of the Limit States Design Concept Ensuring the Safety and Efficiency of Structures. In Proceedings of the 14th WSEAS International Conference on Mathematical and Computational Methods in Science and Engineering MACMESE 12: Advances in Mathematical and Computational Methods. Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 162-165. ISBN: 978-1-61804-117-3. ISSN: 2227-4588.
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J. Verification of steel-to-concrete anchorage system reliability based on failure probability evaluation using test results. In Advances in Mathematical and Computational Methods. Advances in Mathematical and Computational Methods. I. Sliema, Malta: WSEAS Press, 2012. p. 247-252. ISBN: 978-1-61804-117-3. ISSN: 2227-4588.
Detail

STRÁSKÝ, J. Konstrukce využívající vysokopevnostní beton. Beton TKS, 2012, roč. 12, č. 6, s. 021-041. ISSN: 1213-3116.
Detail

BÍLEK, P.; HOBST, L. Vývoj magnetické metody pro testování homogenity drátkobetonové konstrukce a možnosti aplikace v soudním inženýrství. In Sborník příspěvků ExFoS - Expert Forensic Science XXII. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství. Brno, Česká republika: Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Údolní 244/53, 602 00 Brno, 2013. s. 317-324. ISBN: 978-80-214-4675-5.
Detail

ZAPLETALOVÁ, L.; PUDA, V.; STRÁSKÝ, J.; ŠOUKALOVÁ, G. Most typu extradosed přes nádraží v Bohumíně. Inžinierske stavby, 2012, roč. 60, č. 06/2012, s. 48-51. ISSN: 1335-0846.
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Odolnost a trvanlivost dřevěných konstrukcí. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 12, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
Detail

NOVÁK, D.; PUKL, R. Simulation of random behaviour of engineering structures: From parameters identification to reliability assessment. In International symposium on life-cycle civil engineering. Vídeň, Rakousko: 2012. p. 2267-2272. ISBN: 978-0-415-62126-7.
Detail

HAVLÍKOVÁ, I.; PAIL, T.; KERŠNER, Z.; VESELÝ, V. Iniciace lomu kvazikřehkých materiálů v simulovaném štípacím testu krychle se zářezem. In Modelování v mechanice 2012. Ostrava, Česká republika: VŠB-TU Ostrava, 2012. s. 1-9. ISBN: 978-80-248-2694-3.
Detail

JURÁŠEK, L.; HRADIL, P.; VYMLÁTIL, P. Analýza smykového porušení železobetonové stěny. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov, Česká republika: 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-260-2722-5.
Detail

ONDRÁČEK, M.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SCHMID, P.; KERŠNER, Z. Odolnost betonů s náhradou cementu zeolitem proti šíření trhlin. In XVI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. Telč, Česká republika: 2012. s. 132-135. ISBN: 978-80-87397-11-4.
Detail

KLUSÁČEK, L.; BAŽANT, Z.; DUCHÁČ, P.; VOLF, M. Stabilizace barokní zdi přepínacími lany a rozšířením základu. Beton TKS, 2013, roč. 13, č. 2, s. 24-28. ISSN: 1213-3116.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. Hodnocení projektů a staveb z hlediska statické spolehlivosti. TZB-info, 2013, roč. 15, č. 7, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. Průzkum střechy montované haly pro návrh její rekonstrukce. TZB-info, 2013, roč. 15, č. 16, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
Detail

ZICH, M.; DANĚK, P.; HUSTÝ, F. DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ SPŘAŽENÉHO OCELOBETONOVÉHO MOSTU PŘES ODRU NA DÁLNICI D47. In Sborník příspěvků 18.mezinárodního sympozia MOSTY/BRIDGES2013. 2013. Brno: Sekurkon s.r.o., 2013. s. 205-210. ISBN: 978-80-86604-60-2.
Detail

HEŘMÁNKOVÁ, V.; ANTON, O.; CIKRLE, P.; STEHLÍK, M. Dřevo ve stavebnictví z hlediska jeho odolnosti a trvanlivosti. Materiály pro stavbu, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 50-53. ISSN: 1213-0311.
Detail

ANTON, O.; CIKRLE, P.; HEŘMÁNKOVÁ, V. Stanovení stáří a původu cihel ve stavební konstrukci. TZB-info, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
Detail

HOUŠŤ, V.; ELIÁŠ, J.; MIČA, L. Shape optimization of concrete buried arches. ENGINEERING STRUCTURES, 2013, vol. 48, no. 1, p. 716-726. ISSN: 0141-0296.
Detail

ŠULÁK, P.; BAŽANT, Z. Sledování pokusného předepnutého zděného objektu po dobu 16 let. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví. Sborník recenzovaných příspěvků 2013. Brno: VUT v Brně, 2013. s. 265-274. ISBN: 978-80-214-4777-6.
Detail

BAŽANT, Z.; PERLA, J. Možnosti použití skrytých ocelových hlavic sloupů u lokálně podepřených desek. In 20. BETONÁŘSKÉ DNY 2013. Sborník ke konferenci. ČBS Servis,s.r.o. Hradec Králové, ČR: ČBS Servis, s. r. o., 2013. s. 155-160. ISBN: 978-80-87158-34-0.
Detail

CHOBOLA, Z.; ŠAMÁRKOVÁ, K.; ŠTEFKOVÁ, D. The Corrosion Status of Reinforced Concrete Structure Monitoring by Impact-echo method. In International Conference on Advanced Material and Manufacturing Science, ICAMMS 2012. Advanced Materials Research. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 445-449. ISBN: 978-3-03785-993-3. ISSN: 1022-6680.
Detail

VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D. Full – scale model of road structure. In Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics & Computation: Proceedings of the Fifth International Conference on Structural Engineering, Mechanics & Computation. 1. 2013. p. 639-640. ISBN: 978-1-138-00061-2.
Detail

BUREŠ, J.; STRAKA, B.; ŠMAK, M. Závěry z měření deformací vybraných dřevěných konstrukcí geodetickými metodami. TZB-info, 2012, roč. 2012, č. 10, s. 1-8. ISSN: 1801-4399.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; SMUTNÝ, J.; MATYSÍK, M.; RODRIGUEZOVÁ, V.; BÍLEK, V. Temperature Measurement of Railway Sleeper Surface and Inside during Hardening. In Proceedings on 9th International Conference NDT 2011. Brno: Brno University of Technology, 2011. p. 85-92. ISBN: 978-80-7204-774-1.
Detail

TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L. Použití ultrazvuku pro nedestruktivní zjištění dynamických modulů pružnosti betonů - teorie. In 5th worksop NDT 2007. 1. Brno: CERM, 2007. s. 210-213. ISBN: 978-80-7204-549-5.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. STATICKÝ SYSTÉM BUDOV: NÁVRH, HODNOCENÍ, SKUTEČNÉ CHOVÁNÍ, ZKOUŠENÍ A MĚŘENÍ. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2014. stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2014. s. 269-278. ISBN: 978-80-214-5032-5.
Detail

BAŽANT, Z.; STRNAD, J. Analýza havárie opěrných prefabrikovaných opěrných stěn. In Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví, 2014. stavebnictví. Brno: VUT Brno, 2014. s. 9-18. ISBN: 978-80-214-5032-5.
Detail

HRUZÍKOVÁ, M.; PLÁŠEK, O.; SMUTNÝ, J.; SVOBODA, R. Trial Track Section with Under Sleeper Pads in the Czech Republic. In RAILWAY ENGINEERING–2009 10th International Conference & Exhibition ABSTRACTS & EXHIBITION SHOW GUIDE. 2009. p. 58-68. ISBN: 0-947644-64-4.
Detail

BAŽANT, Z. Výbuchy v objektech pozemních staveb. In Sborník recenzovaných přednášek XXV. mezinárodního dympozia Sanace 2015. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2015. s. 35-42. ISBN: 978-80-214-5193-3.
Detail

BAŽANT, Z.; PASEKA, A.; HUBATKA, F. Ovlivnění stability svahu rekonstrucí objektu v jeho patě. In sanace 2015. Brno: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí, 2015. s. 25-34. ISBN: 978-80-214-5193-3.
Detail

MANYCHOVÁ, M.; KOŘENSKÁ, M.; MATYSÍK, M. Experimental investigation on nonlinear acoustic phenomena of damaged concrete structure. In 8th CCC Congress. Croatia: 2012. p. 211-216. ISBN: 978-953-7621-14-8.
Detail

NEČAS, R.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Mostní lanové konstrukce, dřevěná didaktická stavebnice. 35354, průmyslový vzor. (2012)
Detail

NEČAS, R.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Mostní obloukové konstrukce, dřevěná didaktická stavebnice. 35350, průmyslový vzor. (2012)
Detail

PLÁŠEK, O.; SVOBODA, R.; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební: Zkušební deska pro podpražcové podložky. 22176, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

TERZIJSKI, I.; VUT v Brně rozhodnutím rektora ze dne 27. 10.2009: Konstrukční beton. 304133, patent. Praha (2013)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.; Vysoké učení technické v Brně, Prefa kompozity a.s.: Nekovová stavební výztuž, zejména pro předepjaté stavební konstrukce. 19307, užitný vzor. Praha (2009)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.; Vysoké učení technické v Brně, Prefa Kompozity a.s.: Nekovová stavební výztuž, zejména pro předepjaté stavební konstrukce, a způsob její úpravy. 302103, patent. Praha (2010)
Detail

NEČAS, R.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, Brno, 60190, CZ: Variabilní stavebnice mostních konstrukcí. 24734, užitný vzor. (2012)
Detail

TERZIJSKI, I.; VUT Brno, Vysoké učení technické v Brně: Konstrukční beton. 22317, užitný vzor. Praha (2011)
Detail

TERZIJSKI, I.: Pylon vnější; Vysokohodnotný beton se silně redukovaným smršťováním a zvýšenou odolností. FAST VUT Brno, Veveří 95. (ověřená technologie)
Detail

TERZIJSKI, I.: M1H; Jemnozrnná vysokopevnostní malta se sníženým modulem pružnosti. VUT FAST Brno, Veveří 95. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.: ovinutá optim výzt; ovinutá vnitřní FRP výztuž pro betonové konstrukce. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY Brno. (zavedená výroba)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.: ovinutá optim výzt; FRP lamela pro dodatečné zesilování konstrukcí. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY Brno. (zavedená výroba)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; pískovaná GFRP výztuž. FAST VUT. (zavedená výroba)
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.: ovinutá optim výzt; Koncovka FRP výztuže pro statickou tahovou zkoušku. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY Brno. (ověřená technologie)
Detail

HORÁK, D.; ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; Koncovka FRP výztuže pro dynamickou zkoušku tahové pevnosti. FAST VUT. (ověřená technologie)
Detail

HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; BAJER, M.: optim rámy ČSN; Zkušební zařízení pro dlouhodobou tahovou zkoušku. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: optim rámy ČSN; spojka FRP výztuže. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; optimalizovaný návrh průřezu dle EC2. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

PLŠEK, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: optim rámy ČSN; metodika pro optimalizovaný návrh železobetonových prutových konstrukcí dle ČSN 731201-86. FAST VUT. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, F.; FOJTL, J.: sytém CFRP zesilování; certifikovaný systém pro zesilování konstrukcí CFRP lamelami. FAST VUT, PREFA KOMPOZITY. (ověřená technologie)
Detail

ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: návrh zes lamely EC; metodika statického návrhu výpočtu externího zesílení lamelami dle EC2. FAST VUT, BESTEX, spol. s r.o.. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i. (software)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; HORÁK, D.; PROKEŠ, J.: předpínání; předpínání nekovových výztuží. FAST VUT, BESTEX, PREFA KOMPOZITY, METROSTAV. (ověřená technologie)
Detail

SALAJKA, V.; KALA, J.: SO 201 VISUTÁ LÁVKA; SO 201 VISUTÁ LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY PŘES LABE KMOCHŮV OSTROV - ZÁLABÍ, KOLÍN. V Kolíně na řekou Labe spojuje Kmochův ostrov a Zálabí. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PROKEŠ, J.; HORÁK, D.: FRP spojka; Kompozitní spojka pro napojování FRP výztuží. VUT v Brně - FAST. (ověřená technologie)
Detail

ŠTĚPÁNEK, P.; PESLAR, P.; HORÁK, D.: Návr kotvení; Návrh kotevní délky FRP výztuže v betonových konstrukcích. VUT v Brně - FAST. URL: http://mpo-pokrok.wz.cz/. (software)
Detail

KUDRNA, J.; DAŠEK, O.: PA, CRmB; Drenážní koberec s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem. Ověřená technologie realizovaná na MK Michelská v Praze. (ověřená technologie)
Detail

TERZIJSKI, I.: ST 2180R; Stachement ST 2180R. Stachema Kolín. (funkční vzorek)
Detail

TERZIJSKI, I.: Rychlý beton; Rychle tvrdnoucí beton. Stachema Kolín. (ověřená technologie)
Detail

KUDRNA, J.; DAŠEK, O.: TP 148; Hutněné asfaltové vrstvy s pojivem modifikovaným pryžovým granulátem z pneumatik. Text Technických podmínek. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
Detail

HORÁK, D.; PROKEŠ, J.; ŠTĚPÁNEK, P.: Koncovka pro předpínání; Přechodový kus pro napojení FRP výztuže na předpínací ocelové lano. VUT v Brně, Fast Prefa Kuřim. (funkční vzorek)
Detail

KARPÍŠEK, Z.: Software - fuzzy spolehlivost; FM. Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, Odbor statistiky a optimalizace ÚM FSI VUT v Brně. URL: http://www.mat.fme.vutbr.cz/home/karpisek/. (software)
Detail

VITÁSEK, V.; KARPÍŠEK, Z.: Software - odhady rozdělení; Fitování diskrétních rozdělení pravděpodobnosti. Centrum pro jakost a spolehlivost výroby, Odbor statistiky a optimalizace ÚM FSI VUT v Brně. URL: http://www.cqr.cz. (software)
Detail

LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.: OpRam 1; Optimalizace návrhu železobetonových rámů. VUT v Brně, FAST UBZK. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/lanikova.i. (software)
Detail

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.: THZID; Geodetická technologie měření velmi malých změn horizontálního rozměru na stavebních konstrukcích. Jezernické viadukty. (ověřená technologie)
Detail

BUREŠ, J.; VITULA, A.: GTMDHAS; Geodetická technologie měření deformací ocelových profilů H a ocelových válcových sloupů. Fakulta stavební. (ověřená technologie)
Detail

BUREŠ, J.; VITULA, A.; ŠVÁBENSKÝ, O.; WEIGEL, J.: GTMDP; Geodetická technologie měření deformací nosných betonových nepředpjatých stropních panelů. Prefa Brno a.s., závod Kuřim. (ověřená technologie)
Detail

BUREŠ, J.; ŠVÁBENSKÝ, O.; VITULA, A.; WEIGEL, J.; MACHOTKA, R.; FIŠER, Z.; ŠVÁB, T.; VONDRÁK, J.; KALVODA, P.: ZS; Geodetická technologie měření posunů a deformací při zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí. železniční most "GAGARIN" V km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice, objednatel FIRESTA a.s.. (ověřená technologie)
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z.: Klopení nosníků; Experimentální procedura pro verifikaci mechanismu porušování a přetváření ocelových nosníků při klopení. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2009_1; Měřící kámen. Z253, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/Funkcni_vzor/FV_2009_1. (funkční vzorek)
Detail

MELCHER, J.: STN EN 1993-1-1/NA (73 1401); Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií - Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy. Národná príloha. článok NB.2.1, str. 9. (produkt převzatý do právního předpisu nebo normy)
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z.: Zkušební zařízení; Zatěžovací sestava pro zkoušení tlačených prutů. Ústav KDK - zkušebna. URL: http://www.kdk.fce.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2009_4; Přípravek pro měření dynamických charakteristik železničních upevnění. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/Funkcni_vzor/FV_2009_4. (funkční vzorek)
Detail

KLUSÁČEK, L.; NEČAS, R.; BUREŠ, J.: ústředna GAGARIN; Tenzometrický měřící systém GAGARIN. železniční most GAGARIN v km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice. (funkční vzorek)
Detail

PLÁŠEK, O.; STEHLÍK, D.; HRUZÍKOVÁ, M.; SVOBODA, R.: TP R5/136; Technické podmínky pro opravy, rekonstrukce a výstavbu místních komunikací a tramvajových tratí ve městě Brně v odhlučněném konstrukčním provedení. Brněnské komunikace a.s.. (metodika certifikovaná uplatněná)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2010_1; Sada IR senzoru pro bezdrátové ovládání měření akusticko-dynamických parametrů vlakových souprav. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2010_1. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.: FV_2010_2; Silový aplikátor. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2010_2. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; BAJER, M.: FV_2011_1; Rázovadlo pro testování stavebních konstrukcí. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_1. (funkční vzorek)
Detail

KUDRNA, J.; REBIČOVÁ, M.; MALIŠ, J.; MELUZÍN, P.; VALENTIN, J.; NEUVIRT, V.; NEKULA, L.; VODIČKA, J.; ZAJÍČEK, J.: TP 87; Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek. Text Technických podmínek. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
Detail

SMUTNÝ, J.; TOMANDL, V.; VUKUŠIČ, I.: FV_2011_2; Přípravek pro experimentální analýzu pohybového chování železničního roštu. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_2. (funkční vzorek)
Detail

TERZIJSKI, I.; KLUSÁČEK, L.; DUCHÁČ, P.; KRATOCHVÍL, M.; STRNAD, J.; VOLF, M.: M-OT1; Postup stanovení přetvárných vlastností zdiva. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, veveří 95.. (ověřená technologie)
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z.: Tuhost v prostém kroucení; Zkušební zařízení pro měření tuhosti tenkostěnných prutů při kroucení. Zkušebna nosných konstrukcí Ústavu KDK FAST VUT. (funkční vzorek)
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.; KALA, Z.: Geometrie prutů; Zařízení pro verifikaci počáteční geometrie kovových prutů kruhového průřezu. Laboratoř Ústavu KDK FAST VUT. (funkční vzorek)
Detail

BUREŠ, J.: KZNL; Kalibrační základna pro kalibraci nivelačních latí. Fakulta stavební, Veveří 95, 4.n.p.. (funkční vzorek)
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.; PILGR, M.: Nekotvené zařízení; Technologie zatěžování nosných konstrukčních dílců namáhaných ohybem bez nezbytnosti kotvení zkušebního zařízení. Sdružená zkušebna Ústavu KDK FAST VUT. (ověřená technologie)
Detail

HÝZL, P.; STEHLÍK, D.; VARAUS, M.; KUDRNA, J.: TP 147; Užití asfaltových membrán a geosyntetik v konstrukci vozovky. TP 147 MD. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2011_4; Měřící zesilovač. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_4. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_4. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2011_5; Měřící deska pro měření vibrací nízkých frekvencí. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_5. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2011_5. (funkční vzorek)
Detail

TERZIJSKI, I.: mikrocontaiment; Technologie pro výrobu dílčích betonových prvků stínícího mikrocontaimentu. DominArt spol. s r.o. Botanická 821/29 602 00 Brno. (ověřená technologie)
Detail

BUREŠ, J.: TPKM; Technologický postup geodetického konvergenčního měření a vyhodnocení posunů a deformací. Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno. (ověřená technologie)
Detail

BUREŠ, J.; VITULA, A.: KVPE; Kalibrační výškový polygonový etalon. Fakulta stavební, Veveří 95, 0.-4. nadzemní podlaží. (funkční vzorek)
Detail

BUREŠ, J.; KOPEČNÝ, L.: MZSB; Měřická značka - světelný bod. železniční most "GAGARIN" V km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice, objednatel FIRESTA a.s.. (funkční vzorek)
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.: Bundle; Bundle. STM FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM/vorechovsky.m/Bundle-cs.htm. (software)
Detail

ELIÁŠ, J.; VOŘECHOVSKÝ, M.: SmartEDT; SmartEDT: SMoothing by Averaging and Reduction of TEsting DaTa. STM FAST. URL: http://www.fce.vutbr.cz/STM/vorechovsky.m/SMARTedt-cs.htm. (software)
Detail

HRADIL, P.; SALAJKA, V.: Omezovač kmitů; Návrh a realizace omezovače kmitání lávky pro pěší v areálu technologického centra Škoda Auto a.s. Omezovač kmitání je součástí mostní konstrukce lávky pro pěší, v technologickém centru firmy Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi.. (ověřená technologie)
Detail

BUREŠ, J.: GTM GNSS-RTK; Geodetická technologie měření GNSS-RTK pro dosažení přesnosti prostorové polohy 10 mm a lepší. Fakulta stavební R48 úsek Dobrá - Tošanovice, Železniční uzel Brno. (ověřená technologie)
Detail

BUREŠ, J.; DRÁB, A.; BARTONĚK, D.: MDWGIS; Multidisciplinární datový sklad GIS. Fakulta stavební, B428. URL: http://gis.fce.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
Detail

BUREŠ, J.; DRÁB, A.; MENŠÍK, M.: ArcGIS server; ArcGIS server. Fakulta stavební, B428. URL: http://gis.fce.vutbr.cz/rizika/. (funkční vzorek)
Detail

BUREŠ, J.; ŠTĚTINA, J.: Meteo station TUBO; Měřící ústředna pro měření meteorologických dat. Fakulta stavební VUT v Brně, místnost B506. (funkční vzorek)
Detail

BUREŠ, J.; VOJKŮVKA, M.: SWThies; Webové rozhraní pro publikaci srážkových dat permanentní družicové stanice TUBO. Fakulta stavební. URL: http://tubo.fce.vutbr.cz. (software)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2012_3; Jednotka rozhraní systému Pulse 3560D pro připojení snímače rychlosti kmitání LF-24. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_3. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_3. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2012_2; Jednotka pro připojení tlakových snímačů Geokon k systémům Pulse 3560D a Dewe 2500. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_2. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_2. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.: FV_2012_1; Rádiové dálkové ovládání měřících přístrojů. C161, Ústav železničních konstrukcí a staveb, ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_1. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2012_1. (funkční vzorek)
Detail

BUREŠ, J.: SBTRIG; Měřicí souprava pro přesné trigonometrické měření v nočních podmínkách. Brno, FAST, Veveří 95, B510. (funkční vzorek)
Detail

MELCHER, J.; KARMAZÍNOVÁ, M.: Tuhost vázaného kroucení; Experimentální procedura pro verifikaci tuhosti tenkostěnných ocelových prutů při vázaném kroucení. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
Detail

KARMAZÍNOVÁ, M.; MELCHER, J.: Tuhost v prostém kroucení; Experimentální stanovení tuhostních parametrů tenkostěnných ocelových prutů při prostém kroucení. Zkušebna Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí FAST VUT v Brně. (ověřená technologie)
Detail

KLUSÁČEK, L.; POŽÁR, M.; STRNAD, J.: Náhrada táhla klenby; Náhrada kovaného táhla v konstrukčním systému klenba s táhlem předpínacím kabelem vedeným po rubu klenby. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, 602 00, Brno;. URL: http://www.fce.vutbr.cz/BZK/klusacek.l. (ověřená technologie)
Detail

VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.: Dodatek TP 170; Navrhování vozovek pozemních komunikací. VUT FAST. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
Detail

VARAUS, M.; HÝZL, P.; STEHLÍK, D.: Technické podmínky TP 151; Asfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti (VMT). VUT FAST. (produkt převzatý do nelegislativních předpisů poskytovatele)
Detail

MATERNA, A., KLEČKA, T., SOLAŘ, J., DROCHYTKA, R.: Sanace a rekonstrukce staveb 2007. Ostrava (24.10.2007)
Detail

WEIGEL, J., VONDRÁK, J., ŠVEC, M.: XX Jubileuszowa jesienna szkola geodezji. Polanica Zdroj (16.09.2007)
Detail

HRUZÍKOVÁ, M., SVOBODA, R., PLÁŠEK, O.: Environmentální aspekty dopravní staveb. Bořetice (08.09.2010)
Detail

GLISNÍKOVÁ, V., BOŠTÍK, J., WEIGLOVÁ, K., ERBENOVÁ, A., MIČA, L., POSPÍŠIL, P., RAČANSKÝ, V.: 20th European Young Geotechnical Engineers Conference. Brno (30.05.2010)
Detail

HELA, R.: Proceedings of the Fifth International RILEM Symposium - SCC 2007. Ghent (03.09.2007)
Detail

Fifth international conference on current and future trends in Bridge design, construction and maintenance. Beijing (17.09.2007)
Detail

SUZA, P., PILGR, M., LUŇÁČEK, M., LORENCOVÁ, L.: 9. odborná konference doktorského studia. Brno (24.01.2007)
Detail

Asia-Pacific Conference on FRP in Structures APFIS 2007. Hong Kong (12.12.2007)
Detail

NEVOSÁD, Z., WEIGEL, J.: Aplikace družicových měření v geodézii. Brno (01.02.2007)
Detail