Detail produktu

Geodetická technologie měření posunů a deformací při zatěžovacích zkouškách mostních konstrukcí.

BUREŠ, J. ŠVÁBENSKÝ, O. VITULA, A. WEIGEL, J. MACHOTKA, R. FIŠER, Z. ŠVÁB, T. VONDRÁK, J. KALVODA, P.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Geodetická technologie umožňuje měřit zatlačení podpor do podloží, stlačení mostních ložisek, průhyb středu mostního pole. Technologie zahrnuje použití modifikovaného postupu velmi přesné nivelace a přesné trigonometrické metody. Metodou velmi přesné nivelace je měřeno na stupničky upevněné na zavěšené měřící struně ukotvené na mostovku popř. jinou část stavební konstrukce. Trigonometrická metoda využívá měření na speciální měřickou značku - světelný bod ukotvenou na mostovku, popř. jinou část stavební konstrukce. Přesnost měření svislého posunu 0,06 mm.

Klíčová slova

statická zatěžovací zkouška, geodetické měření, měření deformací, mostní konstrukce

Datum vzniku

27.08.2009

Umístění

železniční most "GAGARIN" V km 5,872 trati Český Těšín - Ostrava Kunčice, objednatel FIRESTA a.s.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty