Detail publikace

Fyzikální model půdorysně zakřivené lávky

KOLÁČEK, J. NEČAS, R. STRÁSKÝ, J.

Originální název

Fyzikální model půdorysně zakřivené lávky

Český název

Fyzikální model půdorysně zakřivené lávky

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Půdorysně zakřivené zavěšené a visuté mosty jsou studovány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a statické a dynamické chování. Funkce těchto konstrukcí je ověřena na statickém modelu postaveném v měřítku 1:10. Studované konstrukce jsou tvoření zakřiveným betonovým pásem ztuženým ocelovou trubkou na svém vnitřním okraji. Most o rozpětí 60 m je situován v půdorysném oblouku s osou o poloměru 32 m. Externí přepínací kabely umístění v madle zábradlí vyrovnávají kroutící moment od vlastní tíhy konstrukce.

Český abstrakt

Půdorysně zakřivené zavěšené a visuté mosty jsou studovány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a statické a dynamické chování. Funkce těchto konstrukcí je ověřena na statickém modelu postaveném v měřítku 1:10. Studované konstrukce jsou tvoření zakřiveným betonovým pásem ztuženým ocelovou trubkou na svém vnitřním okraji. Most o rozpětí 60 m je situován v půdorysném oblouku s osou o poloměru 32 m. Externí přepínací kabely umístění v madle zábradlí vyrovnávají kroutící moment od vlastní tíhy konstrukce.

Klíčová slova

zavěšený most; visutá konstrukce; lávka; model; statická a dynamická analýza

Rok RIV

2012

Vydáno

26.04.2012

Nakladatel

Sekurkon s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86604-56-5

Kniha

17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012

Edice

2012

Číslo vydání

1

Strany od

215

Strany do

220

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT91625,
 author="Jan {Koláček} and Radim {Nečas} and Jiří {Stráský}",
 title="Fyzikální model půdorysně zakřivené lávky",
 annote="Půdorysně zakřivené zavěšené a visuté mosty jsou studovány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a statické a dynamické chování. Funkce těchto konstrukcí je ověřena na statickém modelu postaveném v měřítku 1:10.
Studované konstrukce jsou tvoření zakřiveným betonovým pásem ztuženým ocelovou trubkou na svém vnitřním okraji. Most o rozpětí 60 m je situován v půdorysném oblouku s osou o poloměru 32 m. Externí přepínací kabely umístění v madle zábradlí vyrovnávají kroutící moment od vlastní tíhy konstrukce.",
 address="Sekurkon s.r.o.",
 booktitle="17. Mezinárodní sympozium Mosty/Bridges 2012",
 chapter="91625",
 edition="2012",
 howpublished="print",
 institution="Sekurkon s.r.o.",
 year="2012",
 month="april",
 pages="215--220",
 publisher="Sekurkon s.r.o.",
 type="conference paper"
}