Detail publikace

Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla

KUSÁK, I. LUŇÁK, M. PAZDERA, L. SCHAUER, P.

Originální název

Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla

Český název

Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Metodou impedanční spektroskopie ze skupiny metod Nedestruktivního testování byly charakterizovány vzorky betonu a sledovány změny ve spektru před a po natření povrchu vrstvou sodného vodního skla. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tan delta(f) a Im Z(f) resp. Re Z(f) u vzorků a popsána kvalita pomocí druhu ztrát dominujících v materiále. Z výsledků lze očekávat korelaci mezi n-faktorem získaným touto metodou a pórovitostí měřeného vzorku. Případně také poukázat na změnu vodivosti měřeného materiálu v daném frekvenčním spektru.

Český abstrakt

Metodou impedanční spektroskopie ze skupiny metod Nedestruktivního testování byly charakterizovány vzorky betonu a sledovány změny ve spektru před a po natření povrchu vrstvou sodného vodního skla. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tan delta(f) a Im Z(f) resp. Re Z(f) u vzorků a popsána kvalita pomocí druhu ztrát dominujících v materiále. Z výsledků lze očekávat korelaci mezi n-faktorem získaným touto metodou a pórovitostí měřeného vzorku. Případně také poukázat na změnu vodivosti měřeného materiálu v daném frekvenčním spektru.

Klíčová slova

impedanční spektroskopie;dielektrické ztráty;ztrátový činitel

Rok RIV

2008

Vydáno

03.11.2008

Nakladatel

BETIS

Místo

Praha

ISBN

978-80-214-3759-3

Kniha

Defektoskopie 2008

Strany od

117

Strany do

122

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT30012,
 author="Ivo {Kusák} and Miroslav {Luňák} and Luboš {Pazdera} and Pavel {Schauer}",
 title="Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla",
 annote="Metodou impedanční spektroskopie ze skupiny metod Nedestruktivního testování byly charakterizovány vzorky betonu a sledovány změny ve spektru před a po natření povrchu vrstvou sodného vodního skla. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tan delta(f) a Im Z(f) resp. Re Z(f) u vzorků a popsána kvalita pomocí druhu ztrát dominujících v materiále. Z výsledků lze očekávat korelaci mezi n-faktorem získaným touto metodou a pórovitostí měřeného vzorku. Případně také poukázat na změnu vodivosti měřeného materiálu v daném frekvenčním spektru.",
 address="BETIS",
 booktitle="Defektoskopie 2008",
 chapter="30012",
 howpublished="print",
 institution="BETIS",
 year="2008",
 month="november",
 pages="117--122",
 publisher="BETIS",
 type="conference paper"
}