Detail publikace

Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla

KUSÁK, I. LUŇÁK, M. PAZDERA, L. SCHAUER, P.

Originální název

Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla

Anglický název

Impedance spectroscopy of concrete coated with a sodium water glass layer

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Metodou impedanční spektroskopie ze skupiny metod Nedestruktivního testování byly charakterizovány vzorky betonu a sledovány změny ve spektru před a po natření povrchu vrstvou sodného vodního skla. Byly pozorovány rozdíly ve spektru tan delta(f) a Im Z(f) resp. Re Z(f) u vzorků a popsána kvalita pomocí druhu ztrát dominujících v materiále. Z výsledků lze očekávat korelaci mezi n-faktorem získaným touto metodou a pórovitostí měřeného vzorku. Případně také poukázat na změnu vodivosti měřeného materiálu v daném frekvenčním spektru.

Anglický abstrakt

Method of impedance spectroscopy of a group of NDT methods were characterized samples of concrete and monitored changes in the spectrum before and after painting the surface layer of sodium water glass. Differences were observed in the spectrum of tan delta (f) and Im Z (f) respectively. Re Z (f) of the samples and the quality described by the dominant type of loss of material. The results can be expected correlation between the n-factor obtained by this method and the porosity of the sample. Alternatively, the observed change in conductivity of the material in the measured frequency spectrum.

Klíčová slova

impedanční spektroskopie;dielektrické ztráty;ztrátový činitel

Klíčová slova v angličtině

impedance spectroscopy;dielectric losses;loss factor

Autoři

KUSÁK, I.; LUŇÁK, M.; PAZDERA, L.; SCHAUER, P.

Rok RIV

2008

Vydáno

3. 11. 2008

Nakladatel

BETIS

Místo

Praha

ISBN

978-80-214-3759-3

Kniha

Defektoskopie 2008

Strany od

117

Strany do

122

Strany počet

6

BibTex

@inproceedings{BUT30012,
  author="Ivo {Kusák} and Miroslav {Luňák} and Luboš {Pazdera} and Pavel {Schauer}",
  title="Impedanční spektroskopie betonu s přechodovou vrstvou ze sodného vodního skla",
  booktitle="Defektoskopie 2008",
  year="2008",
  pages="117--122",
  publisher="BETIS",
  address="Praha",
  isbn="978-80-214-3759-3"
}