Detail publikace

Sledování parametru modelu impedanční spektroskopie na základě Debyeovy teorie při hydrataci betonu

LUŇÁK, M. KUSÁK, I. PAZDERA, L. BÍLEK, V.

Originální název

Sledování parametru modelu impedanční spektroskopie na základě Debyeovy teorie při hydrataci betonu

Anglický název

Using Debye theory at hardening

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá využitím teorie a experimentu pro sledování vlastností betonu při tuhnutí a tvrdnutí. Jedná se také o vytvoření matematického modelu a jeho analýzy. Tento úkol patři k velmi důležitým pro oblast stavebnictví a zvláště pak vědy a výzkumu

Anglický abstrakt

Following model parameter impedance spectroscopy on basis to Debyeovy theory at hydration concrete try to apply some Debyes models to incestigate changing of hardening concrete at the cementeous base.

Klíčová slova

Debyeova teorie; hydratace; beton; IS

Klíčová slova v angličtině

Debyeovy theory; hydration; concrete; theory

Autoři

LUŇÁK, M.; KUSÁK, I.; PAZDERA, L.; BÍLEK, V.

Rok RIV

2008

Vydáno

15. 3. 2008

Nakladatel

ndt.net

Místo

de

ISSN

1435-4934

Periodikum

The e-Journal of Nondestructive Testing

Ročník

2008

Číslo

1

Stát

Spolková republika Německo

Strany od

137

Strany do

140

Strany počet

4

BibTex

@article{BUT44794,
  author="Miroslav {Luňák} and Ivo {Kusák} and Luboš {Pazdera} and Vlastimil {Bílek}",
  title="Sledování parametru modelu impedanční spektroskopie na základě Debyeovy teorie při hydrataci betonu",
  journal="The e-Journal of Nondestructive Testing",
  year="2008",
  volume="2008",
  number="1",
  pages="137--140",
  issn="1435-4934"
}