Detail publikace

Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací

PLÁŠEK, O. SMUTNÝ, J. SVOBODA, R. HRUZÍKOVÁ, M.

Originální název

Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací

Český název

Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je zaměřený na oblast šíření hluku a vibrací od tramvajové dopravy. V úvodu je pojednáno o zdrojích hluku a vibrací a o základních opatřeních vedoucích ke snížení hluku a vibrací od kolejové dopravy.Dále je věnována pozornost doporučeným zásadám návrhu samotných prvků konstrukce tramvajové dráhy. a navrženým sestavám pro požadované návrhové situace. V závěru jsou uvedena doporučení pro volbu konstrukce a uvedeny závěry z hlediska nákladů na životní cyklus.

Český abstrakt

Příspěvek je zaměřený na oblast šíření hluku a vibrací od tramvajové dopravy. V úvodu je pojednáno o zdrojích hluku a vibrací a o základních opatřeních vedoucích ke snížení hluku a vibrací od kolejové dopravy.Dále je věnována pozornost doporučeným zásadám návrhu samotných prvků konstrukce tramvajové dráhy. a navrženým sestavám pro požadované návrhové situace. V závěru jsou uvedena doporučení pro volbu konstrukce a uvedeny závěry z hlediska nákladů na životní cyklus.

Klíčová slova

tramvajová dráha, hluk a vibrace, tramvajový svršek

Rok RIV

2010

Vydáno

08.10.2010

Nakladatel

FAST VUT v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-696-6

Kniha

Environmentální aspekty dopravních staveb

Strany od

59

Strany do

66

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT37119,
 author="Otto {Plášek} and Jaroslav {Smutný} and Richard {Svoboda} and Miroslava {Hruzíková}",
 title="Konstrukce tramvajové jízdní dráhy s opatřením proti šíření hluku a vibrací",
 annote="Příspěvek je zaměřený na oblast šíření hluku a vibrací od tramvajové dopravy. V úvodu je pojednáno o zdrojích hluku a vibrací a o základních opatřeních vedoucích ke snížení hluku a vibrací od kolejové dopravy.Dále je věnována pozornost doporučeným zásadám návrhu samotných prvků konstrukce tramvajové dráhy. a navrženým sestavám pro požadované návrhové situace. V závěru jsou uvedena doporučení pro volbu konstrukce a uvedeny závěry z hlediska nákladů na životní cyklus.",
 address="FAST VUT v Brně",
 booktitle="Environmentální aspekty dopravních staveb",
 chapter="37119",
 howpublished="print",
 institution="FAST VUT v Brně",
 journal="Nová železniční technika",
 number="6",
 year="2010",
 month="october",
 pages="59--66",
 publisher="FAST VUT v Brně",
 type="conference paper"
}