Detail publikace

Dynamické vlastnosti kolejového roštu s Y pražci

SMUTNÝ, J. TOMANDL, V. VUKUŠIČ, I.

Originální název

Dynamické vlastnosti kolejového roštu s Y pražci

Český název

Dynamické vlastnosti kolejového roštu s Y pražci

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je věnován analýze chování kolejového roštu s Y pražci pod dynamickým zatížením od vlakových souprav na regionálních tratích v České republice. Základním cílem měření pražců Y v koleji bylo ověření přenosu svislého, podélného a příčného zatížení do kolejového lože a s tím souvisejících posunů kolejového roštu. Současně byla realizována analýza přenosu vibrací do kolejového roštu a do kolejového lože. Celkové chování kolejového roštu s Y pražci bylo srovnáno s klasickou konstrukcí kolejnic upevněných k příčným betonovým pražcům. Realizovaná měření poskytla podklady pro matematické modelování. Závěr obsahuje zhodnocení a doporučení pro praxi.

Český abstrakt

Příspěvek je věnován analýze chování kolejového roštu s Y pražci pod dynamickým zatížením od vlakových souprav na regionálních tratích v České republice. Základním cílem měření pražců Y v koleji bylo ověření přenosu svislého, podélného a příčného zatížení do kolejového lože a s tím souvisejících posunů kolejového roštu. Současně byla realizována analýza přenosu vibrací do kolejového roštu a do kolejového lože. Celkové chování kolejového roštu s Y pražci bylo srovnáno s klasickou konstrukcí kolejnic upevněných k příčným betonovým pražcům. Realizovaná měření poskytla podklady pro matematické modelování. Závěr obsahuje zhodnocení a doporučení pro praxi.

Klíčová slova

Y pražce, časová a frekvenční analýza, dynamické chování, vibrace, posuny pražců

Rok RIV

2011

Vydáno

25.07.2011

Nakladatel

KONSTRUKCE Media, s. r. o.

Místo

Ostrava

ISSN

1801-822X

Periodikum

Silnice a železnice

Ročník

6

Číslo

3

Stát

CZ

Strany od

33

Strany do

40

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@article{BUT72738,
 author="Jaroslav {Smutný} and Vladimír {Tomandl} and Ivan {Vukušič}",
 title="Dynamické vlastnosti kolejového roštu s Y pražci",
 annote="Příspěvek je věnován analýze chování kolejového roštu s Y pražci pod dynamickým zatížením od vlakových souprav na regionálních tratích v České republice. Základním cílem měření pražců Y v koleji bylo ověření přenosu svislého, podélného a příčného zatížení do kolejového lože a s tím souvisejících posunů kolejového roštu. Současně byla realizována analýza přenosu vibrací do kolejového roštu a do kolejového lože. Celkové chování kolejového roštu s Y pražci bylo srovnáno s klasickou konstrukcí kolejnic upevněných k příčným betonovým pražcům. Realizovaná měření poskytla podklady pro matematické modelování. Závěr obsahuje zhodnocení a doporučení pro praxi.",
 address="KONSTRUKCE Media, s. r. o.",
 chapter="72738",
 institution="KONSTRUKCE Media, s. r. o.",
 journal="Silnice a železnice",
 number="3",
 volume="6",
 year="2011",
 month="july",
 pages="33--40",
 publisher="KONSTRUKCE Media, s. r. o.",
 type="journal article - other"
}