Detail publikace

Statická a dynamická analýza lávky v San Diegu, Kalifornie, USA

NEČAS, R. STRÁSKÝ, J.

Originální název

Statická a dynamická analýza lávky v San Diegu, Kalifornie, USA

Český název

Statická a dynamická analýza lávky v San Diegu, Kalifornie, USA

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Lávka pro pěší, která byla postavena v centru města, je popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení i postupu výstavby. Půdorysně zakřivenou konstrukci tvoří samokotvený systém. Mostovku tvoří nesymetrický komorový nosník zavěšený podél vnitřního okraje na nosném kabelu o dvou polích. Most je navržen na základě velmi podrobné statické a dynamické analýzy.

Český abstrakt

Lávka pro pěší, která byla postavena v centru města, je popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení i postupu výstavby. Půdorysně zakřivenou konstrukci tvoří samokotvený systém. Mostovku tvoří nesymetrický komorový nosník zavěšený podél vnitřního okraje na nosném kabelu o dvou polích. Most je navržen na základě velmi podrobné statické a dynamické analýzy.

Klíčová slova

lávka pro pěší; visutý most; postup výstavby; samokotvený systém; statická a dynamická analýza; půdorysně zakřivená konstrukce

Rok RIV

2011

Vydáno

23.11.2011

Nakladatel

ČBS Servis

Místo

Praha

ISBN

978-80-87158-30-2

Kniha

18. Betonářské dny 2011

Edice

2011

Číslo vydání

1

Strany od

202

Strany do

207

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT75063,
 author="Radim {Nečas} and Jiří {Stráský}",
 title="Statická a dynamická analýza lávky v San Diegu, Kalifornie, USA",
 annote="Lávka pro pěší, která byla postavena v centru města, je popsána z hlediska architektonického a konstrukčního řešení i postupu výstavby. Půdorysně zakřivenou konstrukci tvoří samokotvený systém. Mostovku tvoří nesymetrický komorový nosník zavěšený podél vnitřního okraje na nosném kabelu o dvou polích. Most je navržen na základě velmi podrobné statické a dynamické analýzy.",
 address="ČBS Servis",
 booktitle="18. Betonářské dny 2011",
 chapter="75063",
 edition="2011",
 howpublished="print",
 institution="ČBS Servis",
 year="2011",
 month="november",
 pages="202--207",
 publisher="ČBS Servis",
 type="conference paper"
}