Detail publikace

Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie, Usa

STRÁSKÝ, J. NEČAS, R.

Originální název

Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie, Usa

Český název

Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie, Usa

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Lávka pro pěší postavená v blízkosti městského centra v San Diegu je popisovaná s ohledem na její architektonické a konstrukční řešení a procesu její výstavby. Půdorysně zakřivený most představuje samokotvený systém. Mostovka je tvořená nesymetrickým komorovým průřezem, který je zavěšený na svém vnitřním okraji na visutém laně o dvou polích. Most byl navržen na základě detailní statické a dynamické analýzy.

Český abstrakt

Lávka pro pěší postavená v blízkosti městského centra v San Diegu je popisovaná s ohledem na její architektonické a konstrukční řešení a procesu její výstavby. Půdorysně zakřivený most představuje samokotvený systém. Mostovka je tvořená nesymetrickým komorovým průřezem, který je zavěšený na svém vnitřním okraji na visutém laně o dvou polích. Most byl navržen na základě detailní statické a dynamické analýzy.

Klíčová slova

lávka pro peší; samokotvený systém; mostovka; komorový průřez; visuté lano, dynamická analýza

Rok RIV

2011

Vydáno

01.04.2011

Nakladatel

SEKURKON s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

978-80-86604-52-7

Kniha

Mosty 2011

Edice

1

Číslo vydání

1

Strany od

164

Strany do

169

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT37141,
 author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas}",
 title="Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie, Usa",
 annote="Lávka pro pěší postavená v blízkosti městského centra v San Diegu je popisovaná s ohledem na její architektonické a konstrukční řešení a procesu její výstavby. Půdorysně zakřivený most představuje samokotvený systém. Mostovka je tvořená nesymetrickým komorovým průřezem, který je zavěšený na svém vnitřním okraji na visutém laně o dvou polích. Most byl navržen na základě detailní statické a dynamické analýzy.",
 address="SEKURKON s.r.o.",
 booktitle="Mosty 2011",
 chapter="37141",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="SEKURKON s.r.o.",
 year="2011",
 month="april",
 pages="164--169",
 publisher="SEKURKON s.r.o.",
 type="conference paper"
}