Detail publikace

Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie

STRÁSKÝ, J. NEČAS, R.

Originální název

Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie

Český název

Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Lávka pro pěší postavená v blízkosti centra města San Diego je popisovaná s ohledem na její architektonické a konstrukční řešení a procesu její výstavby. Půdorysně zakřivený most představuje samokotvený systém. Mostovka je tvořená nesymetrickým komorovým průřezem, který je zavěšený na svém vnitřním okraji na visutém laně o dvou polích. Most byl navržen na základě detailní statické a dynamické analýzy.

Český abstrakt

Lávka pro pěší postavená v blízkosti centra města San Diego je popisovaná s ohledem na její architektonické a konstrukční řešení a procesu její výstavby. Půdorysně zakřivený most představuje samokotvený systém. Mostovka je tvořená nesymetrickým komorovým průřezem, který je zavěšený na svém vnitřním okraji na visutém laně o dvou polích. Most byl navržen na základě detailní statické a dynamické analýzy.

Klíčová slova

lávka pro peší; samokotvený systém; mostovka; komorový průřez; visuté lano, dynamická analýza

Rok RIV

2011

Vydáno

13.05.2011

Nakladatel

Jaga Group, s.r.o.

Místo

Bratislava

ISSN

1335-0846

Periodikum

Inžinierske stavby

Ročník

2011

Číslo

2

Stát

SK

Strany od

42

Strany do

44

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@article{BUT50024,
 author="Jiří {Stráský} and Radim {Nečas}",
 title="Visutá lávka v San Diegu, Kalifornie",
 annote="Lávka pro pěší postavená v blízkosti centra města San Diego je popisovaná s ohledem na její architektonické a konstrukční řešení a procesu její výstavby. Půdorysně zakřivený most představuje samokotvený systém. Mostovka je tvořená nesymetrickým komorovým průřezem, který je zavěšený na svém vnitřním okraji na visutém laně o dvou polích. Most byl navržen na základě detailní statické a dynamické analýzy.",
 address="Jaga Group, s.r.o.",
 chapter="50024",
 institution="Jaga Group, s.r.o.",
 journal="Inžinierske stavby",
 number="2",
 volume="2011",
 year="2011",
 month="may",
 pages="42--44",
 publisher="Jaga Group, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}