Detail oboru

Design

FaVUZkratka: VU-DAk. rok: 2023/2024Zaměření: Ateliér grafického designu 2

Program: Výtvarná umění

Délka studia: 2 roky

Akreditace od: 1.12.2015Akreditace do: 31.12.2024

Profil

Studijní obor Design zajišťují dva ateliéry se specializací grafický design (Ateliér grafického designu 1, Ateliér grafického designu 2) a Ateliér produktového designu. Význam tohoto oboru je v současné společnosti zásadní. Designér vstupuje do procesu navrhování výstupu (ať už je to kniha, webová stránka, motocykl nebo umyvadlo) daleko dříve než bývalo zvykem. Pojetí studia v oboru Design odpovídá současným požadavkům na to, aby byl designér vybaven nejen špičkovými znalostmi v oblasti dostupných pracovních nástrojů (dnes především v oblasti software) a byl připraven se v této oblasti celoživotně dále vzdělávat, ale aby byl rovněž osobností se širokým přehledem v oblasti kultury a společenských věd. Důraz je tak v průběhu studia kladen na tyto základní oblasti.

1) Průběžné rozvíjení funkční gramotnosti v oblasti technologií a softwarů nezbytných pro uplatnění v oboru (více než v jiných oborech je zde využíváno workshopů a krátkodobých kurzů, které nejsou pevně zařazeny v kurikulu, ale doplňují ateliérovou výuku).
2) Rozvíjení přehledu v oblasti dějin umění, vizuální kultury a designu.
3) Rozvíjení schopností nepostradatelných v současné designérské praxi, jako jsou autonomní vyhledávání úkolů a pracovních příležitostí, organizační a prezentační schopnosti. V tomto oboru je kladen vysoký důraz na to, aby úkoly plněné v průběhu studia měly vazbu na praxi. Toho je dosahováno spoluprací s externími subjekty (firmami, příspěvkovými nebo NGO organizacemi) při zadávání a vyhodnocování dílčích výstupů studia. Vazba na praxi je akcentována také pravidelnými workshopy a prezentacemi významných osobností z oboru.

Klíčové výsledky učení

Absolventi magisterského stupně dále prohlubují kompetence v rámci své specializace s důrazem na přesahy směrem od řemeslného ovládnutí své disciplíny k svébytným tvůrčím výkonům zakládajícím profil výrazné a originální designérské osobnosti.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent studijního oboru Design je výrazná osobnost s předpoklady prosadit se v praxi grafického, respektive produktového designu. Je zároveň vybaven kompetencemi k profesnímu uplatnění v příbuzných oborech, jako jsou polygrafie, reklamní a mediální průmysl. Ateliérový charakter studia s vysokým podílem konzultativní formy výuky, systematicky doplňované o jednorázové kurzy a workshopy vedené profesionály z oboru rozvíjí u absolventů schopnost aktivně vyhledávat pracovní příležitosti, autonomně se rozhodovat a přesvědčivě prezentovat své záměry i výsledky své práce.

Garant


Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2-D-DPSZ1Design pro společenskou změnu 1cs3PovinnýP - 8 / S - 10 / C1 - 6ano
M1PK-ZOborový ateliér navazující I - Grafický design 2 - zimnícs18Povinnýzá,zkP - 39 / S - 195ano
CPZZ-ISeminář ke státní závěrečné zkoušce 1cs2PovinnýS - 26ano
1SMaD1Systémové myšlení a design 1cs2PovinnýkolP - 12 / S - 12ano
2FQCCAFeminist and Queer Context of Czech Art Historyen4Povinně volitelnýzkP - 13 / S - 13Předměty vyučované v AJano
2FQIFeminist (and) Queer Issues in Art, Film, and beyond (1970–1990s)en3Povinně volitelnýS - 26 / S - 26Předměty vyučované v AJano
FEMS1Feminist Seminar 1en3Povinně volitelnýP - 5 / P - 5 / S - 8 / S - 8Předměty vyučované v AJano
FOEFuture of Everythingen3Povinně volitelnýS - 26Předměty vyučované v AJano
2AUDITEIntroduction to Sounden3Povinně volitelnýP - 13 / P - 13 / CPR - 13 / CPR - 13Předměty vyučované v AJano
TAIFThe Art of Interpreting Film 1en4Povinně volitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26Předměty vyučované v AJano
ACP-LArt, Commerce, Poweren4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
2ACTArtists and Curators in Textsen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2CP2PCommons a P2Pcs3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
HITECH1Expanded Painting 1cs2VolitelnýP - 14 / P - 14 / EX - 6 / EX - 6 / C1 - 6 / C1 - 6ano
GPTSUGalerijní provoz a trh s uměním v praxics2VolitelnýP - 7 / P - 7 / S - 6 / S - 6ano
2KNM-ZKánon umění nových médií. The best of new media art 1cs3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ano
1MvA1Malba v architektuře 1cs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
2USIM-INew Media Art 1cs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
2PSUPsychologie a uměnícs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
2SUSSíť – umění – softwarecs, en3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
VUBAI-ZVýtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989)cs3VolitelnýzkP - 24 / P - 24 / EX - 2 / EX - 2ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
2-D-DPSZ2Design pro společenskou změnu 2cs3PovinnýkolS - 12 / C1 - 12ano
M1PK-LOborový ateliér navazující I - Grafický design 2 - letnícs18Povinnýzá,zkP - 39 / S - 195ano
CPZZ-IISeminář ke státní závěrečné zkoušce 2cs2PovinnýS - 26ano
1SMaD2Systémové myšlení a design 2cs2PovinnýP - 4 / S - 12 / EX - 8ano
4ADHDADHD – Intimately About Sustainabilityen3Povinně volitelnýS - 24 / S - 24Předměty vyučované v AJano
FEMS2Feminist Seminar 2en3Povinně volitelnýP - 5 / P - 5 / S - 8 / S - 8Předměty vyučované v AJano
GENGame Enginesen3Povinně volitelnýCp - 24 / Cp - 24Předměty vyučované v AJano
2RMAD-SRace, Modern Art and Designen4Povinně volitelnýzkP - 26 / P - 26Předměty vyučované v AJano
3DMDG3D Modeling for Digital Gamesen3Povinně volitelnýCp - 32 / Cp - 32Předměty vyučované v AJano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
ATP3Applied Technology of Painting 3en3VolitelnýP - 8 / P - 8 / L - 18 / L - 18ano
1ZT-LAudio dílnacs2VolitelnýCPR - 26 / CPR - 26ano
HITECH2Expanded Painting 2cs2VolitelnýK - 6 / K - 6 / C1 - 20 / C1 - 20ano
INFZD-LInformační zdroje pro studenty VUTcs1VolitelnýCPP - 13 / CPP - 13ano
2KNM-LKánon umění nových médií. The best of new media art 2cs3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ano
1MvA2Malba v architektuře 2cs2VolitelnýP - 8 / P - 8 / CPR - 18 / CPR - 18ano
2USIM-IINew Media Art 2cs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
4PAMPlant, animal, mineral: plants and other natural entities in contemporary arten3VolitelnýkolP - 12 / P - 12 / ST - 9 / ST - 9 / EX - 8 / EX - 8ano
PROPRPříroda po příroděcs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
SODMSound Design and Masteringen3VolitelnýK - 13 / K - 13 / CPR - 13 / CPR - 13ano
TPTCHPTraditional printmaking techniques: context – history – practiceen3VolitelnýP - 8 / P - 8 / CPR - 10 / CPR - 10 / EX - 8 / EX - 8ne
UA-LUmění a architekturacs2VolitelnýP - 26 / P - 26ne
UMFPUmění ve veřejném prostoru. Mecenáš, funkce, percepcecs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
VAMMVizuální antropologie a její přesahy k současnému uměnícs3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
1PAMZvíře, rostlina, věc: rostliny a jiné přírodní entity v současném uměnícs3VolitelnýkolP - 12 / P - 12 / ST - 9 / ST - 9 / EX - 8 / EX - 8ne
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
M2PK-ZOborový ateliér navazující II - Grafický design 2 - zimnícs15PovinnýS - 195ano
SSZZSeminář ke státní závěrečné zkoušce 3cs5PovinnýK - 9 / S - 4ano
TU-ZTeorie a umění ve 20. století 2 - zimnícs3PovinnýzkP - 26ano
ACP-LArt, Commerce, Poweren4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
2ACTArtists and Curators in Textsen4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2CP2PCommons a P2Pcs3VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
HITECH1Expanded Painting 1cs2VolitelnýP - 14 / P - 14 / EX - 6 / EX - 6 / C1 - 6 / C1 - 6ano
2FQIFeminist (and) Queer Issues in Art, Film, and beyond (1970–1990s)en3VolitelnýS - 26 / S - 26ano
FEMS1Feminist Seminar 1en3VolitelnýP - 5 / P - 5 / S - 8 / S - 8ano
GPTSUGalerijní provoz a trh s uměním v praxics2VolitelnýP - 7 / P - 7 / S - 6 / S - 6ano
2AUDITEIntroduction to Sounden3VolitelnýP - 13 / P - 13 / CPR - 13 / CPR - 13ano
2KNM-ZKánon umění nových médií. The best of new media art 1cs3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ano
KLHU1Klubová hudba 1cs2VolitelnýP - 6 / CPR - 18ano
1MvA1Malba v architektuře 1cs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
2USIM-INew Media Art 1cs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
2PSUPsychologie a uměnícs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
2SUSSíť – umění – softwarecs, en3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
TAIFThe Art of Interpreting Film 1en4VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 26 / S - 26ano
VUBAI-ZVýtvarné umění v brněnské architektuře (1948–1989)cs3VolitelnýzkP - 24 / P - 24 / EX - 2 / EX - 2ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
DIPLMGRDiplomový seminář pro magistrycs5PovinnýS - 13ano
M2PK-LOborový ateliér navazující II - Grafický design 2 - letnícs15PovinnýS - 195ano
4ADHDADHD – Intimately About Sustainabilityen3VolitelnýS - 24 / S - 24ano
2UPPV-M-LAngličtina B2 (letní)en3Volitelnýzá,zkS - 26 / S - 26ano
ATP3Applied Technology of Painting 3en3VolitelnýP - 8 / P - 8 / L - 18 / L - 18ano
1ZT-LAudio dílnacs2VolitelnýCPR - 26 / CPR - 26ano
HITECH2Expanded Painting 2cs2VolitelnýK - 6 / K - 6 / C1 - 20 / C1 - 20ano
FEMS2Feminist Seminar 2en3VolitelnýP - 5 / P - 5 / S - 8 / S - 8ano
GENGame Enginesen3VolitelnýCp - 24 / Cp - 24ano
INFZD-LInformační zdroje pro studenty VUTcs1VolitelnýCPP - 13 / CPP - 13ano
2KNM-LKánon umění nových médií. The best of new media art 2cs3VolitelnýzkS - 26 / S - 26ano
1MvA2Malba v architektuře 2cs2VolitelnýP - 8 / P - 8 / CPR - 18 / CPR - 18ano
2USIM-IINew Media Art 2cs3VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
4PAMPlant, animal, mineral: plants and other natural entities in contemporary arten3VolitelnýkolP - 12 / P - 12 / ST - 9 / ST - 9 / EX - 8 / EX - 8ano
PROPRPříroda po příroděcs2VolitelnýP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ano
2RMAD-SRace, Modern Art and Designen4VolitelnýzkP - 26 / P - 26ano
SODMSound Design and Masteringen3VolitelnýK - 13 / K - 13 / CPR - 13 / CPR - 13ano
TAIF2The Art of Interpreting Film 2en4VolitelnýzkP - 13 / S - 26ne
TPTCHPTraditional printmaking techniques: context – history – practiceen3VolitelnýP - 8 / P - 8 / CPR - 10 / CPR - 10 / EX - 8 / EX - 8ne
UA-LUmění a architekturacs2VolitelnýP - 26 / P - 26ne
UMFPUmění ve veřejném prostoru. Mecenáš, funkce, percepcecs2VolitelnýP - 26 / P - 26ano
VAMMVizuální antropologie a její přesahy k současnému uměnícs3VolitelnýzkP - 13 / P - 13 / S - 13 / S - 13ne
1PAMZvíře, rostlina, věc: rostliny a jiné přírodní entity v současném uměnícs3VolitelnýkolP - 12 / P - 12 / ST - 9 / ST - 9 / EX - 8 / EX - 8ne
3DMDG3D Modeling for Digital Gamesen3VolitelnýCp - 32 / Cp - 32ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet předm. Předměty
Předměty vyučované v AJ 1 - 5 4ADHD, FEMS2, GEN, 2RMAD-S, 3DMDG
Předměty vyučované v AJ 1 - 5 2FQCCA, 2FQI, FEMS1, FOE, 2AUDITE, TAIF