Detail předmětu

New Media Art 2

FaVU-2USIM-IIAk. rok: 2023/2024

Předmět představuje umění nových médií v historické perspektivě, z hlediska jeho základních forem (médií) a k nim se vážících koncepcí, estetiky a poetiky. Představení základních směrů a tendencí v oblasti umění nových médií je v druhé části předmětu rozšířeno o detailní představení teoretických konceptů a odborné terminologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Filozofická fakulta (FF MU)

Vstupní znalosti

Zájem o novomediální umění a schopnost číst odborné texty v angličtině.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Docházka (50 %). Aktivní účast v diskusích. Odevzdání resumé z předepsaných textů.
Závěrečný písemný test: Test tvoří 20 polostrukturovaných otázek. Je vyžadováno alespoň 50 % správných odpovědí.
Vyžádována je docházka (50 %).

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s uměním nových médií jako svébytnou oblastí moderního a postmoderního umění situovanou v průsečíku trajektorií vývoje výpočetní techniky a technických médií.
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat umění nových médií;
- popsat vztah mezi historickou uměleckou avantgardou a uměním nových médií;
- určit a charakterizovat jednotlivé etapy vývoje umění nových médií;
- vyjmenovat různé druhy umění nových médií, určit jejich umístění na časové ose a přiřadit k nim nejvýznamnější autory a díla;
- vyjmenovat specifická témata umění nových médií.

Základní literatura

Ed. Lister, M. a kol.: New Media: A Critical Introduction, Londýn, 2003
Huhtamo, E.: From Kaleidoscomaniac to Cybernerd: Notes Toward an Archeology of Media, In. Ed.Druckerey, T.: Electric
Manovich, L.: The Language of New Media, Mit Press 2002.
REENA, Jana –TRIBE, Mark: New Media Art. Taschen, 2009. (CS)
PAUL, Christiane: Digital art. Thames & Hudson, 2003. (CS)
DIEZ, Marion (ed.): Lanterna magika: nouvelles technologies dans l'art tchèque du XXe siècle. Praha: Kant, 2002. (CS)
WARDRIP-FRUIN, N. a kol. (eds.): The New Media Reader. Cambridge: MIT Press, 2003. (CS)
FRIELING, R.; DANIELS, D.: Media Kunst Netz/Media Art Net. Vídeň-New York: Springer, 2004. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Interaktivita, spolupráce a participace;
- Apropriace, remake, remix;
- Gaming a intervence, culture jamming, tactical media;
- Databáze, vizualizace dat;
- Za formátem knihy: text a narativní prostředí;
- Mobilní a lokativní média;
- Teleprezence, telematika, telerobotika;
- Umělý život, umělá inteligence, ineltigentní agenti;
- Festivaly a instituce umění nových médií;
- New Media Art: česká scéna.