Detail předmětu

Systémové myšlení a design 1

FaVU-1SMaD1Ak. rok: 2023/2024

V oboru designu se zažil termín “zapeklitých problémů” (wicked problems) jako označení pro mimořádně komplexní problémy, jakými jsou klimatická změna, masové vymírání druhů nebo přetrvávající chudoba, kde velké množství vzájemně provázaných faktorů vytváří dojem, že není možné je řešit. V kurzu dojde k odkouzlení tohoto termínu právě napojením na systémové myšlení, skrze které se studenti*ky naučí nazírat na současný svět.

Výukový blok se bude skládat z kombinace teoretické přednášky a seminární části. Do seminární části budou přizváni zástupci*kyně z akademické sféry a neziskových organizací, kteří se aplikaci systémového myšlení v praxi věnují. Seminární část bude vyhrazena pro diskusi a práci ve skupinách s modely a nástroji systémového myšlení.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu/zkoušky jsou stanoveny následující podmínky:
- Povinná účast – docházka 75 % (účast na minimálně 4 blocích ze 6)
- Kolokvium – prezentace vlastní praxe v kontextu systémového myšlení zbytku skupiny. 

Výuka probíhá v blocích (2h přednáška, 2h seminář). Minimální účast je 75 %.

 

Učební cíle

Kurz seznámí studující se systémovým myšlením a poskytne jim nástroje, skrze které mohou reflektovat a rekonfigurovat svou vlastní praxi.

 

Po absolvování kurzu by měli studenti být schopni:
- Rozpoznat a pojmenovat systémy, ve kterých žijí a realizují se svou praxí.
- V analytické části procesu navrhování jít až k samotným kořenům problémů.
- Definovat místa, ve kterých je možné do systému intervenovat a přemýšlet nad způsoby jeho překračování. 

Základní literatura

Easterling, Keller. Medium Design. Londýn: Verso, 2021. (EN)

Doporučená literatura

Buchanan, Richard. “Wicked Problems in Design Thinking.” Design Issues, vol. 8, no. 2, 1992, p. 5, 10.2307/1511637. (EN)
Davelaar, Danielle. “Transformation for Sustainability: A Deep Leverage Points Approach.” Sustainability Science, vol. 16, no. 3, 19 Jan. 2021, 10.1007/s11625-020-00872-0. (EN)
Fry, Tony. Design as politics. Bloomsbury, 2010. (EN)
Meadows, Donella. Thinking in Systems. Chelsea Green Publishing, 2008. (EN)
Raworth, Kate. Ekonomie koblihy. Praha: Družstevní nakladatelství IDEA, 2020. (CS)
Hickel, Jason. Less is more: how degrowth will save the world. London: Windmill, 2021. (EN)
Sevaldson, Birger. “Leverage Points.” Systems Oriented Design, 2017, systemsorienteddesign.net/index.php/tools/leverage-points. (EN)
Boyd, E. and C. Folke (EDS). 2012. Adapting Institutions: Governance, Complexity and Social-Ecological Resilience. Cambridge University Press. (EN)
Senge, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vydání 1. (reedice). Praha: Management Press, 2016. Knihovna světového managementu. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  1. Úvod. Systémové myšlení pro design.
  2. Design jako politikum.
  3. Wicked problems X Systémové myšlení
  4. Metody foresightu. Budoucí scénáře a cesty k udržitelnosti.
  5. Kritika ekonomického růstu jako příklad systémového myšlení.
  6. Klimatická krize a design resilience. 

  Seminář

  12 hod., povinná

  Vyučující / Lektor