Detail předmětu

Sound Design and Mastering

FaVU-SODMAk. rok: 2023/2024

Výuka pokročilé práce se zvukem je zaměřena na dvě oblasti studiové tvorby: sound design a mastering. V rámci sound-designu se studující detailně seznámí s obecnými principy a praktickými možnostmi tvorby a úpravy zvuku pomocí digitálních i analogových procesů. Sound design bude realizován v prostředích Cecilia5, Kyma X, Max/msp a dále pomocí VST instrumentů a analogového syntezátoru. Výuka masteringu bude zaměřena na precizní zvládnutí kritického poslechu a porozumění finalizačním úpravám signálu a technickým standardům. Praktické cvičení budou probíhat v digitálním software Ozone, v kombinaci s plně profesionálním analogovým masteringovým řetězcem.  

 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Kurz není určen pro začátečníky. Předpokladem studenta je předešlá samostatná tvorba a orientace v oblasti zvukové tvorby, hudební cítění a schopnost abstraktního i technického myšlení.  

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen na základě splněné docházky, aktivity v hodinách a dodání závěrečné vlastní audio kompozice o délce minimálně 2 minuty prokazující získané dovednosti. 

 


Výuka probíhá v audiostudiu KAT FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Docházka je povinná, maximální množství absencí činí 25 %. Vyšší množství absencí lze po dohodě s vyučujícími kompenzovat předložením alternativního úkolu. 

 

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studující s pokročilými softwarovými i hardwarovými nástroji pro tvorbu a úpravu zvuků. Skrze praktická cvičení studující naučit vytvářet vlastní zvuky využitelné pro různorodé oblasti multimediální tvorby (video, hry, hudba, zvukové instalace, VR apod.) a umožnit jim hlouběji proniknout do syntézy i procesování zvuků a naučí se finalizovat nahrávky tak, aby splňovaly současné standardy.  

 


Studující získají orientaci v odborné audio terminologii a přehled v širokých možnostech pokročilé práce se zvukem jak v oblasti kreativního sound-designu, tak i masteringu.  Díky zkušenostem získaným během praktických cvičení se softwary a s high-end profesionální analogovou technikou se studující naučí rozpoznávat a využívat signifikantní kvality digitálního/analogového zpracování signálu. Studující budou po absolvování předmětu moci využívat masteringovou techniku školního zvukového studia. 

 

Základní literatura

Electronic Music and Sound Design – Theory and Practice with Max/MSP, Alessandro Cipriani, Maurizio Giri, Contemponet (December 1, 2010), ISBN-10: 9788890548406 (EN)
Designing Sound, Andy Farnell, The MIT Press (August 20, 2010), ASIN: B008H5QA04 (EN)
Microsound, Curtis Roads, The MIT Press; 1st edition (August 20, 2004), ISBN-13: 978-0262182157 (EN)
Sound Synthesis and Sampling, Martin Russ, Routledge; 3 edition (August 21, 2012), ISBN-13: 978-0240521053 (EN)
The Synthesizer: A Comprehensive Guide to Understanding, Programming, Playing, and Recording the Ultimate Electronic Music Instrument, Mark Vail, Oxford University Press; 1 edition (January 22, 2014), ASIN: B00HWWPAY0 (EN)
Audio Mastering – Essential Practices, Jonathan Wyner, Berklee Press; Pap/Com edition (May 1, 2013), ISBN: 0876390947 (EN)
Mastering Audio, Third Edition: The Art and the Science, Bob Katz, Focal Press; 3 edition (October 15, 2013), ISBN-13: 978-0240818962 (EN)

Doporučená literatura

Audio Mastering Secrets: The Pros Don't Want You To Know!, John Rogers, MJ Rosen Music; 1 edition (September 11, 2017), ASIN: B075KS2V9N (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zvukový design: syntéza: subtraktivní, aditivní, granulární, fm, vektorová, transwave, wavetable, fyzikální modelování, fázové zkreslení, formant, Karplus-Strong... modulace: lfo, adsr, stochastické přístupy algoritmické generativní procesy kreativní zpracování zvuku (zpožďování, fourierova resyntéza, tau, morphing atd.) softwary: Kyma X, max/msp, m4l, Cecilia5, GRMtools, NI Komplete... Mastering: řízení dynamiky a hlasitosti signálu (kompresory vari-mu, optické, FET, VCA) měření frekvence a úpravy přechodových dějů saturace (ventilové, páskové, tranzistorové, optické) techniky M/S a paralelního zpracování signálů šířka stereofonního pole standardy hlasitosti (ITU, EBU, dBu, dBV, RMS, LUFS...) dithering výstupní/vstupní formáty analogový vs. digitální mastering

Praktické cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor