Detail předmětu

Klubová hudba 1

FaVU-KLHU1Ak. rok: 2023/2024

Klubová hudba různých žánrů je oblastí, v níž se překvapivě často prosazují studující a absolventky*ti škol zaměřených na výtvarné umění a design. Kurz nabízí úvod do přemýšlení o klubové hudbě, o její historii, o tom, jak se utváří a proměňují její žánry, o tom, co a proč je „cool“, zaměřen je ale především prakticky – orientuje se na vlastní hudební produkci studentů a její rozvíjení.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky:

 • aktivní účast ve výuce

 • vypracování prezentace na zvolené téma, praktický výstup v oblasti audio tvorby.

 


Výuka probíhá v audio studiu KAT FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem. Účast na výuce je povinná (2 povolené neomluvené absence). Vyšší množství absencí lze po dohodě a vyučujícími kompenzovat předložením alternativního úkolu.

 

Učební cíle

Kurz má pomoci studentům nalézt individuální výchozí bod k tomu, jak hrát a dál hledat a rozvíjet vlastní jazyk (projev) s vědomím jeho kontextu.

Studující se seznámí s hardwarovými a softwarovými nástroji zaměřenými na živou produkci elektronické hudby s ohledem na vlastní směřování a dostupnost. Získají rovněž základní zkušenosti s výrobou DIY nástrojů a jazykový aparát pro čtení jazyka elektronických nástrojů. Zároveň získají konceptuální, myšlenkový základ pro další autonomní tvůrčí rozvoj.

 

Základní literatura

COLLINS, Nicolas; Handmade electronic music: the art of hardware hacking; 2006; Taylor & Francis (EN)
ROSS, Alex; Zbývá jen hluk, naslouchání dvacátému století; 2011; Argo a Dokořán (CS)
ROADS, Curtis; Composing electronic music, a new aesthetic; 2015; Oxford university press (EN)

Doporučená literatura

BJOERN, Kim; MEYER, Chris; Patch & tweak, exploring modular synthesis; 2018; Bjooks (EN)
BJOERN, Kim; Push turn move, interface design in electronic music; 2017; Bjooks (EN)
COX, Christoph, WARNER, Daniel; Audiokultúra, texty o modernej hudbe; 2013; Hudobné centrum (SK)
FISHER, Mark; K-PUNK; (EN)
FISHER, Mark; Slow cancelation of the future https://www.youtube.com/watch?v=aCgkLICTskQ&t=3s (EN)
DeSANTIS, Dennis. 74 creative strategies for electronic music producers. Ableton AG, 2015. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_B bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM_B bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 4. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

6 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova vyznačuje osu, na které se můžeme svobodně pohybovat, témata otvírat, opouštět a později se k nim podle potřeb vracet. Vymezuje širší okruhy, které slouží jako východisko pro praktická cvičení.

 1. Jaké jsou žánry klubové hudby, její budoucnost a souvislosti. Fascinace 20. stoletím jako východisko i časová smyčka.
 2. Nástroje a jejich zaměření z hlediska použití (samplery, syntezátory, drum machines, sequencery, procesory, kontrolery atd.)
 3. Nástroje z hlediska dostupnosti. HW (low budget, DIY) a SW (open source, free).
 4. Jazyk hudebních nástrojů – terminologie, signal flow.
 5. Konstrukce zvuku – tvarování, ohýbání, barvení – envelope, LFO, filter, oscillator, modulation, effect.
 6. Modulární systémy – navigace v terénu, problematika; praktická cvičení.

Praktické cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor