Detail předmětu

Feminist Seminar 2

FaVU-FEMS2Ak. rok: 2023/2024

Přednášky a semináře. Přednášková část seznámí účastnictvo kurzu s jednotlivými tématy prostřednictvím výkladu textů feministicky smýšlejících autorek*autorů, následný seminář je diskuzí o myšlenkách představených ve výkladové části. V přípravě na hodinu je vyžadováno přečtení jednoho z doporučených textů. Setkání probíhají jednou za čtrnáct dní.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Zájem o témata feminismu a sociální spravedlnosti. Ochota číst texty v angličtině.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet udělený za aktivní přípravu na hodinu (čtení doporučených textů) a účast na přednáškách a seminářích. V případě většího množství absencí splnění náhradního úkolu: napsání eseje na některé z diskutovaných témat.
Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem jednou za čtrnáct dní. Povolené jsou dvě absence.

Učební cíle

Ambicí kurzu je iniciovat debatu o otázkách sociální spravedlnosti a možnostech jejich adresování v umění, teorii a aktivismu.
Studentky*studenti kurzu si rozšíří a prohloubí svoji orientaci v problematice feministického uvažování a získají přehled o dalších tématech feministické teorie.

Základní literatura

Alaimo, Stacy. 2008. Trans-Corporeal Feminisms and the Ethical Space of Nature. In Material Feminisms edited by Stacy Alaimo, and Susan Hekman, 237–264. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. (EN)
Gaard, Greta, and Lori Gruen. 1993. Ecofeminism: Toward Global Justice and Planetary Health. Society and Nature, 2, 1–35. (EN)
Hedva, Johanna. 2016. Sick Woman Theory. Mask Magazine, January 19. (EN)
Preciado, Paul B. 2021. Can the Monster Speak? South Pasadaena: semiotext(e). (EN)
Mortimer-Sandilands, Catriona, and Bruce Erickson. 2010. Introduction: A Genealogy of Queer Ecologies. In Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire edited by Catriona Mortimer-Sandilands and Bruce Erickson, 1–47. Bloomington and Indiananapolis: Indiana University Press. (EN)

Doporučená literatura

Alaimo, Stacy. 2016. Exposed: Environmental Politics and Pleasures in Posthuman Times, Minneapolis and London: University of Minnesota Press. (EN)
Merchant, Carolyn. 2016. The Scientific Revolution and The Death of Nature. Isis, 97, 513–533. (EN)
Mies, Maria. 2014. The Need for a New Vision: The Subsistence Perspective. InMaria Mies and Vandana Shiva, Ecofeminism, 297–324. London and New York: Zed Books. (EN)
Neimanis, Astrida. 2017. Bodies of Water: Posthuman Feminist Phenomenology. London and New York: Bloomsbury. (EN)
Shotwell, Alexis. 2016. Against Purity: Living Ethically in Compromised Times. Minneapolis and London: University of Minnesota Press. (EN)
Clare, Eli. 2017. Ideology of Cure. In Brilliant Imperfection: Grappling with Cure, 3–20. Durham and London: Duke University Press. (EN)
Clare, Eli. 2001. Stolen Bodies, Reclaimed Bodies: Disabilty and Queerness. Public Culture, 13(3), 359–365. (EN)
Ehrenreich, Barbara, and Deirdre English. 1973. Complaints and Disorders: The Sexual Politics of Sickness. New York: Feminist Press. (EN)
Hester, Helen, and Caroline Walters. 2016. Theorizing Fat Sex. Sexualities, 19(08), 893–897. (EN)
Chardronnet, Ewen. 2015. GynePunk, the Cyborg Witches of DIY Gynecology. makery, 30 June. (EN)
Lazard, Carolyn. 2013. How to Be a Person in the Age of Autoimmunity. The Cluster Mag, January 16. (EN)
Murphy, Michelle. 2004. Immodest Witnessing: The Epistemology of Vaginal Self-Examination in the U.S. Feminist Self-Help Movement. Feminist Studies, 30(1), 115–147. (EN)
Grant, Melissa Mira. 2014. The Debate. In: Playing the Whore: The Work of Sex Work. London and New York: Verso. (EN)
Hester, Helen. 2014. Pornographication and the Explosion of the Pornographic. In: Beyond Explicit: Pornography and the Displacement of Sex (pp. 181—190). New York: SUNY Press. (EN)
Kleeman, Jenny. 2020. Where the Magic Happens. In Sex Robots and Vegan Meat: Adventures at the Frontier of Birth, Food, Sex, and Death, 5–27. Picador. (EN)
Potter, Claire. 2016. Not Safe for Work: Why Feminist Pornography Matters. Dissent Magazine, Spring. (EN)
Preciado, Paul B. 2013. Pornpower. In Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era, 255–317. New York: Feminist Press. (EN)
Segal, Lynn. 2015. Sexual Liberation and Feminist Politics. In Straight Sex: Rethinking the Politics of Pleasure. London and New York: Verso 2015. (EN)
Smith, Molly, and Juno Mac. 2018. Revolting Prostitutes: The Fight for Sex Workers` Rights. London and New York: Verso. (EN)
Phillips, Rasheeda. 2015. Black Quantum Futurism: Theory and Practice. The Afrofuturist Affair/House of Future Sciences. (EN)
Chude-Sokei, Louis. 2016. Introduction. In The Sound of Culture: Diaspora and Black Technopoetics, 1–15. Middletown: Wesleyan University Press. (EN)
Eshun, Kodwo. 1998. More Brilliant Than The Sun: Adventures In Sonic Fiction. London: Quartet Books. (EN)
Burns, Katelyn. 2019. The Rise of Anti-Trans “Radical” Feminists, Explained. Vox, September 5. (EN)
Hester, Helen. 2018. What is Xenofeminism? In Xenofeminism, 6–32. Cambridge and Medford: Polity Press. (EN)
Halberstam, Jack. 2018. Toward a Trans* Feminism. Boston Review, January 18. (EN)
Preciado, Paul B. 2013. The Micropolitics of Gender in the Pharmacopornographic Era: Experimentation, Voluntary Intoxication, Mutation. In Testo Junkie: Sex, Drugs, and Biopolitics in the Pharmacopornographic Era. New York: Feminist Press. (EN)
Fausto-Sterling, Anne. 1993. The Five Sexes: Why Male and Female Are Not Enough. The Sciences, March/April. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

5 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ekofeminizmus — subsistence, commons, commoning, queer ekologie, hydrofeminizmus, Gynecene, SexEcology a Ecosexual manifesto, pollution is colonialism.
2. Zdraví a péče, nemoc a postižení — svépomocné komunity, produkce a cirkulace vědění o sexuálním a reprodukčním zdraví (étos DIY, DIWO a DITO, knowledge commons, open source, autoexperiment, biohacking), biomoc a produkce zdraví a nemoci, ableism, crip theory, epistemologie bolesti, prosakující těla, sítě podpory.
3. Prostituce a pornografie — sex jako práce a „pornifikace“ práce, sex roboti, sexualita a politika reprezentace, obscénost a kódy viditelnosti, pornografie po PornHubu.
4. Afrofuturizmus a Black Technopoetics
5. Transfeminizmus — cis/trans, transfeminizmus, proliferace genderu, gender abolicionizmus, xenofeminizmus, genderqueer futures.
6. Setkání s pozvanou osobností.
7. Setkání s pozvanou osobností.

Seminář

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor