Detail předmětu

Expanded Painting 2

FaVU-HITECH2Ak. rok: 2023/2024

Kurz je koncipován jako konzultační a diskusní platforma, která studujícím napomůže v zkoumání individuálních řešení jejich technologických a materiálových postupů a experimentů. Navazuje na předmět Expanded Painting 1 poskytující obecný přehled o současných malířských technologiích a postupech. Expanded Painting 2 se více zaměřuje na rozvíjení samostatného tvůrčího myšlení a specifického zaměření a individuálních projektů studujících. Součástí kurzu je i reakce na zadání, která cílí na narušování stereotypů a osvědčených postupů, nebo jen změnu média či technologie. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Absolvování kurzu Expanded Painting 1. Zájem o inovativní postupy v malířské technologii. 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: aktivní účast ve výuce, kterou lze po dohodě s vyučujícím kompenzovat předložením úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání; odevzdání splněných zadaných úkolů.
Povinná docházka (max. 2 neomluvené absence), kterou lze po dohodě s vyučujícím kompenzovat předložením úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání.

Učební cíle

Cílem kurzu je rozšiřování znalostí materiálů a technologií, které aktuálně vstupují do současné umělecké praxe; dále také schopnost uvažovat o barvách nebo jakémkoli jiném malířském materiálu jako o jedné z kreativních složek umělecké praxe. Studující se budou učit nalézat cestu k adekvátním (situačně a kontextuálně ukotveným) výrazovým prostředkům, budou rozvíjet individuální, a potažmo funkční a komunikativní vizuální projev s důrazem na původní materiálnost a technologii.
Schopnost volit a realizovat individuální řešení technologických a materiálových postupů a experimentů.

Doporučená literatura

BARTLOVÁ, Milena. Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Praha: Argo, 2012.
DUB, Petr. Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2012. Edice FAVU : publikace prací absolventů doktorského studia.
MITCHELL, W. J. T. Teorie obrazu: eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2016. Vizuální kultura.
MORTON, Timothy, Steven SHAVIRO, Graham HARMAN, et al. Objekt. Praha: Kvalitář, 2015.
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. 1. vyd. Praha: Herrmann, 2009. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:bc54c920-a467-11e8-a2d0-005056827e52.
SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika v malířské tvorbě: (malířský a restaurátorský materiál). 2., nezměn. vyd. Praha: SNTL, 1976. Polytechnická knižnice. Technický výběr do kapsy. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:2d6417a0-1b9c-11e4-8f64-005056827e52

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM_B bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Formulování individuálních projektů studujících
- Rešerše příbuzných technologií v kontextu současného umění
- Individuální konzultace o postupu projektu
- Individuální a skupinové zhodnocení výstupů z kurzu