Detail předmětu

Feminist and Queer Context of Czech Art History

FaVU-2FQCCAAk. rok: 2023/2024

Kurz představí dva aspekty kritického myšlení o umění na českém území. První zahnuje první, druhou, třetí a čtvrtou vlnu feminismu a jeho vztah k (dějinám) umění. Zaměří se na dílo umělkyň jako je Milada Marešová, Běla Kolářová, Veronika Bromová, Erika Bornová, ale také na zásadní texty historiček a kritiček jako byla Renáta Tyršová, Věra Jirousová, Martina Pachmanová a hnutí Čtvrtá vlna. Druhá část kurzu se zaměří na queer přístupy k českým dějinám umění a bude analyzovat dílo umělců a umělkyň jako Jana Zrzavého, Toyen, Libuše Jarcovjákové, Jany Štěpánové, Marka Thera, činnost sběratelů jako byl jiří Karásek ze Lvovic, Alberto di Stefano a texty Williama Rittera, Václava Jamka, Martina C. Putny a dalších. Přednáška je rámována intersekcionalitou a sociálně konstruovanou politikou identit. 

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Znalost anglického jazyka na úrovni B2.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studující během semestru zpracují a na jeho konci přednesou referát na zvolené téma o délce 15 minut, který odevzdají i v písemné podobě (5 normostran). 

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámení s hlavními směry, proudy a rozpory feministického myšlení a queer studií v (dějinách) umění.
Studenti budou mít základní přehled v dějinách i současnosti gender studies v umělecké teorii a historiografii, budou umět charakterizovat klíčové osobnosti a proměny konceptů ve feministických a queer studiích v dějinách umění v českém i světovém kontextu. 

Základní literatura

PACHMANOVÁ, Martina. Neznámá území českého moderního umění: pod lupou genderu. Vyd. 1. Praha: Argo, 2004. 287 s. ISBN 80-7203-613-0. (CS)
HECZKOVÁ, Libuše, ed., PACHMANOVÁ, Martina, ed. a ŠÁMAL, Petr, ed. Jak odlesk měsíce v jezeře: česká teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865-1945. Překlad Eva Bendová a Martina Kadaníková. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae, 2014. 327 stran. ISBN 978-80-7467-075-6. (CS)
PACHMANOVÁ, Martina. Zrození umělkyně z pěny limonády: genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ©2013. 163 s. ISBN 978-80-86863-64-1. (CS)
PUTNA, Martin C. a kol. Homosexualita v dějinách české kultury. Vyd. 2. Praha: Academia, 2013. 494 s., [24] s. obr. příl. Historie. ISBN 978-80-200-2293-6. (CS)
DAVIS, Whitney. Gay and Lesbian Studies in Art History (Research on Homosexuality). New York: Routledge, 1994. ISBN-13: 978-1560230540 (EN)
DAVIS, Whitney. Queer Beauty: Sexuality and Aesthetics from Winckelmann to Freud and Beyond. New York: Columbia University Press, 2010. ISBN-13: 978-0231146906 (EN)
HALBERSTAM, Jack. The Queer Art of Failure. Durham: Duke University Press Books, 2011. ISBN-13: 978-0822350453 (EN)
CHADWICK, Whitney. Women, Art, and Society. New York: Thames & Hudson, 2012 (Fifth Ediotion). ISBN-13: 978-0500204054 (EN)
NOCHLIN, Linda. Women, Art, And Power And Other Essays. New York: Harper & Row, 1989. ISBN-13: 978-0064301831 (EN)
POLLOCK, Griselda. Vision and Difference: Femininity, Feminism and Histories of Art. New York: Routledge, 1988. ISBN-13: 978-0415007221 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod: Sociální konstrukce pohlaví a sexuality
2. Vlastní pokoj: od Virginie Woolf po Lindu Nochlin
3. Počátky ženské kritiky: Renata Tyršová, Tereza Nováková; Agnostičky: Věra Jirousová, Věra Linhartová, Hana Volavková, Milena Lamarová
4. Martina Pachmanová, Mirek Vodrážka, Jana Oravcová, Zuzana Štefková
5. "Umělecká" práce žen: 1900–1938; Od Emily Medkové k Magdaleně Jetelové
6. Veronika Bromová, Lenka Klodová, Erika Bornová, Vendula Chalánková, Kateřina Olivová
7. Počátky queer teorie umění: Od aktivismu po akademismus (John A. Symonds, Edward Carpenter, William Ritter, Harry Hay, Mapplethorpova výstava, Whitney Davis)
8. Variace a intersekcioanlita v queer teorii umění; Václav Jamek, Věra Sokolová, Martin C. Putna
9. Jan Zrzavý, Toyen, sbírka Jiřího Karáska, Generace Hlasu, Libuše Jarcovjáková a umění na okraji
10. Mark Ther, Jan Miko, Jana Štěpánová, sbírka Alberta di Stefana
11. Prezentace studentů
12. Prezentace studentů 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod: Sociální konstrukce pohlaví a sexuality
2. Vlastní pokoj: od Virginie Woolf po Lindu Nochlin
3. Počátky ženské kritiky: Renata Tyršová, Tereza Nováková; Agnostičky: Věra Jirousová, Věra Linhartová, Hana Volavková, Milena Lamarová
4. Martina Pachmanová, Mirek Vodrážka, Jana Oravcová, Zuzana Štefková
5. "Umělecká" práce žen: 1900–1938; Od Emily Medkové k Magdaleně Jetelové
6. Veronika Bromová, Lenka Klodová, Erika Bornová, Vendula Chalánková, Kateřina Olivová
7. Počátky queer teorie umění: Od aktivismu po akademismus (John A. Symonds, Edward Carpenter, William Ritter, Harry Hay, Mapplethorpova výstava, Whitney Davis)
8. Variace a intersekcioanlita v queer teorii umění; Václav Jamek, Věra Sokolová, Martin C. Putna
9. Jan Zrzavý, Toyen, sbírka Jiřího Karáska, Generace Hlasu, Libuše Jarcovjáková a umění na okraji
10. Mark Ther, Jan Miko, Jana Štěpánová, sbírka Alberta di Stefana
11. Prezentace studentů
12. Prezentace studentů