Detail předmětu

Feminist (and) Queer Issues in Art, Film, and beyond (1970–1990s)

FaVU-2FQIAk. rok: 2023/2024

Výběr materiálu je veden zejména s ohledem na starší období feminismu a queer vizuality – na 80. a 90. léta – a zaměřuje se na dvě větve: v rámci feministického (a queer feministického) uměleckého diskurzu na otázky reprezentace či jejího nedostatku v kurátorských strategií dominantních uměleckých institucí a kurátorských narativů, na problematiku erotické svrchovanosti reprezentace v polemice s kritikou objektifikace a sexualizace ženských a queer těl či na problematiku aktivistických přístupů v umění (a rizika jejich historizace a zahrnutí do velkých uměleckých institucí a narativů). V druhém bloku předmětu se studenti seznámí s některými zásadními filmovými díly vytvořenými queer umělkyněmi a umělci – ať už v 90. letech či na přelomu milénia v rámci proudu tzv. New Queer Cinema, nebo s díly staršími, vytvořenými v 70. letech. Další osou předmětu je poskytnutí diskusní platformy a sdílení nápadů na akce s feministickým/queer podtextem/kontextem, kteří by studující chtěli v blízké budoucnosti realizovat (mimo kurz, z vlastní iniciativy a zájmu).   

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Pouze domovské fakulty

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen na základě plnění dílčích úkolů a aktivní účasti na seminářích (studující musí na konci semestru mít splněny všechny průběžné úkoly + docházku).

Některé úkoly jsou individuální, jiné jsou výsledkem týmové práce. Vyzkoušíme si i hodnocení navzájem, které bude vyplývat z týmové práce. 


Akceptovány jsou 2, v případě online výuky 3 neomluvené absence.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studující s vybranými queer a feministickými tématy ve spojení s problematikou politiky reprezentace ve vizuálním umění a filmu v její dnes už historické perspektivě (80. a 90. léta). Studující získají možnost propojit si tyto perspektivy se současným diskurzem, který se ve vizuálním umění v otázkách s tímto zaměřením vede.
Studující získají vhled do témat a estetik, které přinesla starší období feminismu a queer studies a budou schopny/i tato témata kriticky reflektovat a začlenit do širšího kontextu ať už dobového, tak do kontextu současných diskurzů propojující feministická a queer témata v současném umění. Studující budou schopny/i lépe reflektovat některé aspekty fungování institucionálního uměleckého provozu, získají hlubší vhled do politiky identit a reprezentace a odlišných přístupů k nim.

Základní literatura

Saraswati, L.Ayu and Shaw, Barbara. Feminist and Queer Theory. An Intersectional and Transnational Reader. (EN)
Jones, Amelia. The Feminism and Visual Culture Reader. (EN)
Robinson, Hillary, and Buszek, Maria Elena. A Companion to Feminist Art. (EN)
Robinson, Hillary. Feminism Art Theory. An Anthology 1968 – 2014. (EN)
Rich, B. Ruby: New Queer Cinema: Director’s Cut (EN)
Juett, J. Anne and Jones, David. Coming Out to the Mainstream: New Queer Cinema in the 21st Century - (EN)
Pollock, Griselda, and Parker, Roszika. Old Mistresses: Women, Art, and Ideology. (EN)
Pollock, Griselda. Vision and Difference. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1.  What is feminism in art context?  What is queerness in contemporary art context? Students' reflection of their experience.
 2. Mapping the areas of possible interest./ Lucy Lippard – Trojan Horses:  Activist Art and Power, Andrea Fraser  -There is No Place Like Home
  3. Autotheory, fictocriticism, etc: McKenzie Wark: Reverse Cowgirl; Laurent Fournier and the concept of autotheory
  4. Jannet Halley and Andrew Parker  (eds.). After Sex: On Writing Since Queer Theory
  5. Griselda Pollock + Roszika Parker/Old Mistresses (Women, Art, and Ideology – Questions for Feminist Art Historians)
 3. 6. Tandem class (with Lenka Veselá and ...(to be specified later)
  7. Maura Reily - Curatorial Activism
  8. Gloria Andalzúa (La Conciencia de la Mestiza: Towards a New Consciouness) and Audre Lorde (Uses of Anger)
  9. Outlining the feminist/queer project students would like to carry out (in teams)
  10. Avant-garde queer, camp,  and film – Kenneth Anger, John Waters & Divine (Pink Flamingos, etc) + Eve Kosofsky Sedgwick (Tendencies), Out Takes - Essays on Queer Film Theory; Working Like A Homosexual - Matthew Tinkcom
  11. Forbidden Love – The Unshamed Stories of Lesbian Lives (1992) – Aerlin Weismann and Lynne Fernie
  12. Seminar with a guest (to be specified later)
  13. Final recap.