Detail předmětu

Galerijní provoz a trh s uměním v praxi

FaVU-GPTSUAk. rok: 2023/2024

Předmět, orientovaný primárně na mechanismy trhu s uměním, nabídne studentům základní vhled do způsobu fungování galerijního provozu a uměleckého obchodu. Zřetel bude brán na tuzemskou scénu s ohledem na její zasazení do mezinárodního kontextu. Podíváme se kdo, proč a kde kupuje jaké umění, bavit se budeme také o sebeprezentaci umělce a tom, jak funguje cenotvorba – na konkrétních případech si ukážeme jaké faktory reálně ovlivňují cenu díla. Seznámíme se s odlišnými zakladatelskými strukturami a fungováním galerií, aukčních domů, veletrhů s uměním a dalších subjektů, studenti se setkají se přímými účastníky jejich provozu, především s privátními galeristy a soukromými sběrateli. Kurz bude rovnoměrně dělen mezi teoretickou výuku, v podobě přednášek a praktické semináře skládající se z návštěv konkrétních subjektů a diskuzí s odborníky. V rámci předmětu bude rovněž kladen důraz na získání informací, které pomohou studentům ve vlastní sebeprezentaci. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Všeobecný kulturní přehled a základní znalosti o provozu umění.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen zápočtem uděleným na základě aktivní účasti na výuce.
Povinná účast (nejvýše tři neomluvené absence za semestr).

Učební cíle

Cílem výuky předmětu Galerijní provoz a trh se současným uměním v praxi je seznámit studující s fungováním galerijního provozu a uměleckého trhu a jejich aktéry.
Absolventky a absolventi kurzu se budou orientovat v oblasti českého uměleckého trhu, ideálně budou i schopny*i se do něj, v případě zájmu, zapojit.

 

Základní literatura

Studie z průzkumu o chování a postojích aktérů českého trhu s uměním, průběh r. 2022, oficiální stránky [online]. Dostupné na: sberatele.artplus.cz
Don Thompson, Jak prodat vycpaného žraloka za 12 milionů dolarů: Prapodivné zákony ekonomiky současného umění a aukčních domů, Zlín 2010.
Don Thompson, Supermodelka a krabice Brillo, Zlín, 2014.
Michael Třeštík, Umění sbírat umění, Praha 2010.
Radka Johnová, Marketing kulturního dědictví a umění, Praha 2008.
Adam Lindemann, Collecting Conntemporary Art, Köln 2010.
Martina Pachmanová, ed. Mít a být. Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese, Praha 2008.
Klaus Richter. From Impressionism to the Internet, Munich 2001.
Charles Saatchi. Be the worst you can be, London 2012.
Charles Saatchi. My name is Charles Saatchi and I am an Artoholic: Everything you need to know about art, ads, life, god and other mysteries – and werent´t afraid to ask, London 2009.
Michaela Banzetová, O práci galiristy a trhu se současným uměním, Brno 2016
Olav Velthuis, Talking Prices: symbolic meanings of prices on the market for contemporary art, Amsterodam 2005
Simon De Pury, The Auctioner, London 2017
Philip Hook, Breakfast at Sotheby’s, London 2013
Kolektiv autorů, Ročenka Art +, trh s uměním v roce 2009 až 2021, Praha
Kolektiv autorů, The Power 100, Art Review, 2010 až 2022
Marika Kupková, ed. Marek. Sbírka současného českého a slovenského umění, Brno 2007.

Doporučená literatura

Art+, oficiální stránky [online]. Dostupné na: http://www.artplus.cz/cs/
ArtReview, power 100, oficiální stránky [online]. Dostupné na: https://artreview.com/power_100/
Basel Art Fair, oficiální stránky [online].
Dostupné na: https://www.artbasel.com/en/Basel
Basel Miami Art Fair, oficiální stránky [online]. Dostupné na: http://miamibeach.artbasel.com/
Centrální evidence sbírek muzejní povahy České republiky, Ministerstvo kultury ČR [online]. Dostupné na: http://ces.mkcr.cz/
Frieze Art Fair, oficiální stránky [online]. Dostupné na: http://friezeartfair.com/
JT Index [online]. Dostupné na: https://www.jtbank.cz/file/23698/art_index_2015.pdf
Národní informační a poradenské centrum pro kulturu, Ministerstvo kultury ČR [online]. Dostupné na: http://www.nipos-mk.cz/

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program DES_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

7 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Kurz je vyučován blokově. První blok je uveden vstupní přednáškou, další bloky mají obdobnou strukturu. Níže je upřesněn obsah úvodní přednášky a jednotlivých bloků.

Úvodní přednáška
Představení předmětu: Soubor přednášek a seminářů se bude věnovat mechanizmům uměleckého trhu a vedení galerií jak v Česku, tak v zahraničí. Představí způsoby fungování uměleckého provozu, jeho důležité účastníky a odlišné přístupy v prezentaci i prodeji děl. Skládat se bude z úvodů do jednotlivých kapitol, praktických ukázek a přednášek konkrétních osobností. Součástí předmětu jsou internetové stránky www.galerijniprovoz.org, na kterých je ke shlédnutí veřejná část projektu.
Základním cílem předmětu je propojení teoretických poznatků s praxí.

První blok: Sběratelé, sběratelství, privátní galerie
– tuzemští sběratelé: jejich jména a okruh zájmu, privátní galerie zakládané sběrateli, kde se nacházejí, v čem jsou specifické a zajímavé (pro umělce a studenty umění)
– světoví sběratelé: jména těch nejznámějších a nejzajímavějších pro současného umělce/studenta umění, soukromé galerie sběratelů, kde a proč se nacházejí, možné rezidence, granty apod.
– setkání se sběratelem (přednáška, nebo přímo návštěva sbírky, jméno bude upřesněno)

Druhý blok: Umělecký trh: galerie, aukce, veletrhy, privátní prodeje
– česká scéna: soukromé galerie fungující na mezinárodní úrovni a ty ostatní, aukce a čím se liší prodej primární a sekundární, umělecké veletrhy u nás (historie a současnost), přímý prodej a jak si nastavit cenu, ostatní (investiční fond do umění, internetový prodej, spolupráce s architekty apod.)
– světová scéna: osnova viz česká scéna + významné veletrhy umění, kde a proč, jaká je jejich současnost a budoucnost
– návštěva vybrané galerie/ rozprava s galeristou/ úspěšným umělcem (jméno bude upřesněno)

Třetí blok: Státní instituce. Jak fungují v rámci uměleckého trhu, jaká je jejich role?
– česká scéna: popis různých mechanizmů, kterými zasahují státní instituce do popularity
a prodejnosti jednotlivých umělců, konkrétní příklady
– jak to funguje na světové úrovni
– návštěva Artotéky MG (http://artoteka.moravska-galerie.cz)

Seminář

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor