Detail předmětu

Game Engines

FaVU-GENAk. rok: 2023/2024

Kurz se zaměřuje na ukázku praktického použití a vzájemnou konfrontaci vybraných softwarových nástrojů určených pro tvorbu digitálních her: Unity, Unreal a Godot. Prostřednictvím jednoduchých ukázek a cvičení budou představeny prostředí jednotlivých enginů, jejich možnosti a limity.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Zájem o téma a předpoklady k práci se softwary jež budou předmětem výuky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen za aktivní účast na výuce, plnění dílčích úkolů a odevzdání závěrečného úkolu: vytvoření jedné scény ve všech třech vybraných herních enginech.
Účast na workshopech je povinná.

Učební cíle

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům základní informace a praktickou zkušenost s vybranými herními enginy.
Studenti a studentky si osvojí dovednosti potřebné k tvorbě scény ve třech rozdílných herních enginech. Budou schopni/y požívat základní assety a softwarové možnosti, získají obecnou orientaci v prostředí vybraných softwarů. Budou se tak schopni snáze rozhodnout, který z enginů bude lepší pro konkrétní záměry v jejich budoucí tvorbě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka bude realizována blokově – formou tří tematických workshopů, které budou mít obdobnou strukturu:
1. Unity: seznámení s prostředím, práce s assety, tvorba scény, test scény
2. Unreal: seznámení s prostředím, práce s assety, tvorba scény, test scény
3. Godot: seznámení s prostředím, práce s assety, tvorba scény, test scény