Detail předmětu

Race, Modern Art and Design

FaVU-2RMAD-SAk. rok: 2023/2024

Přínos černošských / asijských / latinskoamerických umělců a komunit k vizuální kultuře a vystavěnému prostředí ve 20. století byl mnohokrát popsán, prokázán a vysvětlen, přesto se nestal součástí standardního kánonu dějin umění reprodukovaného západními institucemi, kterým v drtivé většině dominují bílí muži. Proto se stále setkáváme se strukturálním problémem nerovnosti v západním (uměleckém) světě. Kurz na jedné straně představuje klíčové osobnosti, hnutí, místa, klienty, designéry a architekty pocházející z etnických a kulturních menšin nebo k nim patřící, na druhé straně rekonstruuje strukturální rasismus uměleckých institucí v průběhu 20. století.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Studenti budou mít za úkol na konci semestru přednést referát (15 minut) na zvolené téma a odevzdat jeho písemnou verzi (minimálně 5 normostran).
V případě distanční výuky budou přednášky probíhat on-line prostřednictvím MS Teams a studenti budou prezentovat své referáty on-line (bez nutnosti odevzdávat je písemně).

Lectures take place in the classrooms of FFA BUT in the hours determined by the schedule. No mandatory presence is required.

Učební cíle

Cílem kurzu je představit a diskutovat metodologické perspektivy umění etnických a kulturních menšin a vytváření kánonu moderního / současného umění / architektury a zároveň představit klíčové osobnosti, hnutí, místa, výstavy a texty, které představovaly emancipaci etnických a kulturních menšin ve výtvarném umění / designu.
Studenti získají základní přehled o dějinách umění, designu a vystavování etnických a kulturních menšin v západním světě a zároveň by měli získat schopnost nahlížet na témata a problémy umění a designu z mezirasové a mezikulturní, neprivilegované perspektivy.

Doporučená literatura

Elliott M. Rudwick – August Meier, Black Man in the "White City": Negroes and the Columbian Exposition, 1893, Phylon, vol. 26, No. 4, 1965, s. 354–361 (EN)
Janet Catherine Berlo – Ruth B. Phillips (eds.), Native North American Art, Oxford 1998 (EN)
Karen E. Hudson, The Will and the Way: Paul R. Williams, Architect, New York 1998 (EN)
Heather Hathaway – Josef Jarab – Jeffrey Melnick (eds.), Race and the Modern Artist, Oxford 2003 (EN)
Cary D. Wintz – Paul Finkelman (eds.), Encyclopedia of the Harlem Renaissance, Vol. 1 (A-J), Vol. 2 (K-Z), New York 2004 (EN)
Dreck Spurlock Wilson (ed.), African American Architects: A Biographical Dictionary, 1865–1945, New York; London, 2004 (EN)
Kara Kelley Hallmark, Encyclopedia of Asian American Artists (Artists of the American Mosaic), Westwood, CT, 2007 (EN)
Margo Machida, Unsettled Visions: Contemporary Asian American Artists and the Social Imaginary, Durham, NC, 2009 (EN)
Bridget Cooks, Exhibiting Blackness: African Americans and the American Art Museum, Cambridge, MA, 2011 (EN)
Jacqueline Francis, Making Race: Modernism and “Racial Art” in America, Seattle, 2015 (EN)
Julie Ault (Editor), Felix Gonzalez-Torres, Göttingen 2016 (EN)
Mark Godfrey – Zoé Whitley (eds.), Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power, New York 2017 (EN)
Laura Kina – Jan Christian Bernabe (eds.), Queering Contemporary Asian American Art, Seattle 2017 (EN)
Paul A Wellington, Black Built: History and Architecture in the Black Community, Paul Wellington 2019 (EN)
Adrienne Brown, The Black Skyscraper: Architecture and the Perception of Race, Baltimore, MA, 2019 (EN)
Irene Cheng – Charles L Davis II – Mabel O Wilson (eds.), Race and Modern Architecture: A Critical History from the Enlightenment to the Present (Culture Politics & the Built Environment), Pittsburg, 2020 (EN)
Marc Appleton – Stephen Gee, Paul R. Williams, Los Angeles 2021 (EN)
Gannit Ankori (ed.), Frida Kahlo and San Francisco, München 2021 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program NE_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace --- (do 2022) , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program N_A+U magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný
  specializace --- (do 2022) , 1. ročník, letní semestr, volitelný
 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rasa ve výtvarném umění: model separace nebo integrace? Metodologický úvod
2. Harlemská renesance (Aaron Dougles, Lois Mailou Jones, Jacob Lawrence, Augusta Savage, James Van Der Zee, Richmond Barthé), Federal Art Project a jeho dopad na černošské umělce; zviditelnění černochů na světové výstavě v Chicagu v roce 1933.
3. Hnutí za lidská práva 1960-1980 (San Francisco: Emory Dougles, Black Power; Harlem: The Studio Museum; Chicago: výstava Contemporary Black Artists in America, BECC; Los Angeles: Betye Sara)
4. Asijsko-americké umění (performance Winstona Tonga), klíčové události (Eye to Eye, CHINA: June 4, 1989), instituce (The Asian American Arts Centre), asijsko-američtí architekti (I. M. Pei, Shusaku Arakawa).
5. "První černošský architekt" Paul R. Williams
6. Černošský modernismus (Emanuel Admassu, Germane Barnes, Sekou Cooke, J. Yolande Daniels, Felecia Davis, Mario Gooden, Walter Hood, Olalekan Jeyifous, V. Mitch McEwen a Amanda Williams).
7. Intersekcionalita: Vyjednávání identit v díle Fridy Kahlo a Felixe Gonzálese Torrese.
8. Vystavování černošství: nedávné kurátorské projekty (Soul of a Nation: Art in the Age of Black Power, 2017–2020, a Reconstructions: Architecture and Blackness in America, 2021).
9. „Black to the Future“: Vizualizace afrofuturismu (texty Marka Deryho a Alondry Nelson, díla Jeana-Michela Basquiata, Nicka Cavea, Kristy Franklin, skupiny Nigerian American, kurátorské projekty Gii Hamilton a Kinga Britta).
10. Romské umění a design: český přístup
11. Prezentace studentů
12. Prezentace studentů