Detail předmětu

Seminář ke státní závěrečné zkoušce 3

FaVU-SSZZAk. rok: 2023/2024

Seminář ke SZZ je založen na konzultacích a individuálním zpracování seminární práce, tematicky vázané na jeden z okruhů k magisterské SZZ. Na základě konzultací s pedagogem studenti formulují specifické zadání seminární práce, volbu vhodné literatury a metodický přístup ke zvolenému zadání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Zápočet z kurzu Cyklus přednášek ke státní závěrečné zkoušce I. nebo Cyklus přednášek ke státní závěrečné zkoušce II.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět je ukončen zápočtem uděleným na základě odevzdané a vedoucím schválené seminární práce.
Povinná účast na vstupních seminářích. Dále v semestru povinná účast na konzultacích v časech vyučování, případně dle individuální domluvy.

Učební cíle

Cílem kurzu je prohloubení schopnosti samostatné práce se zdroji a získání hlubší orientace v tematickém okruhu SZZ, který si student volí v souladu s individuálním zaměřením.
Studenti získají hlubší orientaci v individuálně zvolené tematické oblasti. Při zpracovávání seminární práce posílí své kompetence v oblasti psaní odborného textu, které budou moci později využít při práci na textové části diplomové práce.

Doporučená literatura

volba literatury je přizpůsobena individuálnímu zaměření studenta, vychází z doporučení vedoucí(ho) semináře

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Volba specifického zadání v rámci širokého státnicového okruhu. Volba zadání vzejde z individuálních konzultací mezi studenty a garanty jednotlivých státnicových okruhů, kteří jsou zároveň vedoucí seminárních prací. Zadání by mělo vycházet vstříc individuálním preferencím studenta - zpracováním seminární prací tak student rozšiřuje svou orientaci v problematice, která jej zajímá.
2. Vyhledávání zdrojů, rešerše, případný výzkum potřebný ke zpracování seminární práce.
3. Průběžné konzultování práce.
4. Napsání a odevzdání seminární práce.