Detail předmětu

Systémové myšlení a design 2

FaVU-1SMaD2Ak. rok: 2023/2024

V druhé části kurzu o systémovém myšlení a designu přejdeme ve výuce od poznávání systémového myšlení a kritiky doktríny ekonomického růstu k vizím a příkladům dobré / žádoucí praxe. Budeme je ohledávat i ve svém bezprostředním okolí, na příkladech z města Brna. Vydáme se společně do terénu, abychom tu pozorovali konkrétní projevy a okolnosti komplexních problémů. Podnikneme také exkurzi do organizace, která systémové myšlení ve svém provozu aplikuje.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Absolvování kurzu Systémové myšlení a design 1.

 

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu/zkoušky jsou stanoveny následující podmínky:
- Povinná účast – docházka 75 % (účast na minimálně 4 blocích ze 6)
- Seminární práce – téma pro esej nebo position paper v rozsahu 5 NS bude specifikována v rámci individuálních konzultací z okruhů:
- Reflexe konkrétního problému z hlediska systémového myšlení
- Reflexe vlastní praxe z hlediska systémového myšlení
- Analýza možných přínosů a nezamýšlených důsledků některého z politických návrhů diskutovaných během kurzu.  

Výuka probíhá blokově. Minimální účast je 75 %.

 

Učební cíle

Kurz si klade za cíl seznámit studující s příklady aplikace systémového myšlení.

 

Po absolvování kurzu by studující měly*i být obeznámeni s metodami, případovými studiemi a politikami, které se snaží aplikovat systémové myšlení a měly*i by být schopny*i tyto podrobit kritické reflexi.

 

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Laloux, Frederic. Budoucnost organizací. Nakladatelství PEOPLECOMM, 2016. (CS)

Doporučená literatura

Autonomy. „A Future Fit For Wales The roadmap to a shorter working week". Accessed 27. Apr. 2022. https://autonomy.work/portfolio/a-future-fit-for-wales-a-sww-for-all/. (EN)
Fry, Tony. „Design after design". Design Philosophy Papers 15, č. 2 (3. červenec 2017): 99–102. https://doi.org/10.1080/14487136.2017.1392093. (EN)
Irwin, Terry. “Transition Design: A Proposal for a New Area of Design Practice, Study, and Research.” Design and Culture, vol. 7, no. 2, 3 Apr. 2015, pp. 229–246, 10.1080/17547075.2015.1051829. (EN)
Meadows, Donella. Thinking in Systems. Chelsea Green Publishing, 2008. (EN)
Stroh, David Peter, and Michael Goodman. “A Systemic Approach to Ending Homelessness.” Applied Systems Thinking Journal, vol. Topical Issue, 2007, www.appliedsystemsthinking.com/wp-content/uploads/2021/06/TopicalHomelessness.pdf (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DES_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
 • Program VUM_M magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, povinný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM_M magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Aplikace systémového myšlení do vzdělávání designérů. Koncept tranzitivního designu.
2. Politické návrhy a redesign. Zkracování pracovního týdne, univerzální nepodmíněný příjem (UBI), případová studie města Amsterdamu.
3. “Slušné firmy” a tyrkysové organizace. Exkurze.
4. Případová studie z města Brna. Terénní výjezd I.
5. Případová studie z města Brna. Terénní výjezd II.
6. Závěr – systémově orientovaní*é designéři*ky. Konzultace závěrečných seminárních prací a zhodnocení přínosů kurzu pro studenty*ky. 

Exkurze

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor